Εργατική Φωνή

Η Εργατική Φωνή είναι το εβδομαδιαίο εκφραστικό όργανο της ΣΕΚ και αποτελεί το ζωντανό βήμα των σκοπών και επιδιώξεών μας. Εκτός από την κάλυψη των επαγγελματικών θεμάτων που αφορούν τα μέλη μας καθώς και το σύνολο των εργαζομένων, προβάλλει τις πολλαπλές δραστηριότητες του κινήματός μας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και παρουσιάζει τις σοβαρές κοινωνικοοικονομικές αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν στον ευρωπαϊκό αλλά και στον παγκόσμιο χώρο, προς ενημέρωση των μελών.

Μέσα από την αντικειμενική αρθρογραφία και μέσα από τα διάφορα ρεπορτάζ, η Εργατική Φωνή αναλύει και βγάζει στην επιφάνεια καίρια ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και γενικότερα όλους τους πολίτες.