Οι αξιωματουχοι και το προσωπικό του Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας

Πάμπος Ιωαννίδη
Επαρχιακός Γραμματέας ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας

Χρίστος Πελεκάνος
Αναπλ. Επαρχ. Γραμματέας & Γραμματέας Σωματείου Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Niκος Σατσιάς
Επαρχιακός Οργανωτικός

Σάββας Φιλiππoυ
Επαρχιακός Ταμίας & Οργ. Γραμματέας Σωματείου Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κώστας Oρατioυ
Μέλος Γραμματείας & Οργανωτικός Γραμματέας Σωματείου Ιδιωτικών

Ανδρέας Νεοφύτου
Γραμματέας Σωματείου Κυβερνητικών

Τάσος Κακουλλής
Οργανωτικός Γραμματέας Σωματείου Κυβερνητικών

Κώστας Χ’Χαραλάμπους
Οργανωτικός Γραμματέας Σωματείου Κυβερνητικών

Κυριάκος Χριστοδούλου
Οργανωτικός Γραμματέας Σωματείου Κυβερνητικών

Μιχάλης Καζαμίας
Γραμματέας Σωματείου Ιδιωτικών

Παντελής Κούμας
Οργανωτικός Γραμματέας Σωματείου Ιδιωτικών

Ζάχος Φυσεντζίδης
Οργανωτικός Γραμματέας Σωματείου Ιδιωτικών

Φάνos Θεοφάνους
Γραμματέας Σωματείου Βιομηχανικών

Ανδρέας Παπαϊωακείμ
Οργανωτικός Γραμματέας Σωματείου Βιομηχανικών

Γλαύκος Δραγούμης
Οργανωτικός Γραμματέας Σωματείου Βιομηχανικών

Νικηφόρος Παφίτης
Γραμματέας Σωματείου ΜΕΠΕΓΕ

Μιχάλης Παντελή
Γραμματέας Σωματείου Οικοδόμων

Κωνσταντίνos Σκουφάρης
Οργανωτικός Γραμματέας Σωματείου Οικοδόμων & Οργανωτικός Γραμματέας Σωματείου Ιδιωτικών

Ανδρέας Παναγή
Γραμματέας Σωματείου Ξενοδοχιακών & Οργανωτικός Γραμματέας Σωματείου Κυβερνητικών

Μαρία Προκοπioυ
Λογιστήριο Επαρχίας Λευκωσίας

Στέλλα Χριστοφίδου
Λογιστήριο Επαρχίας Λευκωσίας

Δημήτρης Κωνσταντίνου
Φαρμακοποιός

Γιώτα Νεάρχου
Προσωπικό Φαρμακείου