Υπογραφή συλλογικής σύμβασης Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου • Επετεύχθη η αναβάθμιση των κλιμάκων των Επαγγελματιών υγείας

Υπογραφή συλλογικής σύμβασης Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου • Επετεύχθη η αναβάθμιση των κλιμάκων των Επαγγελματιών υγείας

Υπογράφηκε την περασμένη Τρίτη 30 Μάϊου 2023 η συλλογική σύμβαση του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου. Με την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης έχει επιτευχθεί η αναβάθμιση των κλιμάκων των επαγγελματιών υγείας (νοσηλευτών, φυσιοθεραπευτών, κοινωνικών λειτουργών), ενώ έχουν τύχει επέκτασης και άλλες κλίμακες του υπόλοιπου προσωπικού του Συνδέσμου. Παράλληλα έχει συμφωνηθεί και αύξηση της συνεισφοράς της εργοδοτικής πλευράς στο ταμείο προνοίας καθώς και η βελτίωσή άλλων ωφελημάτων του προσωπικού.

Ο Αντικαρκινικός σύνδεσμος Κύπρου εργοδοτεί σήμερα πέραν των 115 εργαζόμενών σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου και προσφέρει υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας, κατ’ οίκον φροντίδας, ψυχολογικής στήριξης, κοινωνικής στήριξής, φυσιοθεραπείας, αρωματοθεραπείας καθώς και υπηρεσία μεταφοράς ασθενών.

Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου – ΣΕΚ συν. Ελισαίος Μιχαήλ, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, καθώς και για την επίτευξη της αναβάθμισης της κλίμακας των επαγγελματιών υγείας. Δήλωσε πως διακηρυγμένη θέση και στόχος της ΟΙΥΚ – ΣΕΚ, είναι η αναβάθμιση των κλιμάκων των νοσηλευτών, στο σύνολο των ιδιωτικών νοσοκομείων του τόπου, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στην αξία της θέσης εργασίας, η οποία απαιτεί συγκεκριμένα ακαδημαϊκά προσόντα, καθήκοντα και ευθύνες.