Συνομολογήθηκε συλλογική σύμβασημε τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό

Συνομολογήθηκε συλλογική σύμβασημε τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό

Μετά από μία περίοδο εντατικών διαπραγματεύσεων έχει συνομολογηθεί Συλλογική Σύμβαση η οποία θα διέπει τους όρους
εργασίας των εργαζομένων στον Παγκύπριο Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό. Η Συλλογική
Σύμβαση προνοεί Ταμείο Προνοίας, Τιμαριθμικό επίδομα και άλλα παρεμφερή ωφελήματα προς όφελος του προσωπικού.

Καταλυτική στην υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης υπήρξε η παρέμβαση του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Πρόνοιας Γιάννη
Νικολαΐδη.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΙΥΚ ΣΕΚ Ελισσαίος Μιχαήλ εξέφρασε την ευαρέσκεια του για την υπογραφή της σύμβασης γεγονός που συνάδει
και είναι στα πλαίσια της πολιτικής και οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Κατώτατο Μισθό για κάλυψη τουλάχιστον του 80% των
εργαζομένων κάτω από Συλλογικές Συμβάσεις.

Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι η συνομολόγηση της Συλλογικής Σύμβασης στον Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό θα αποτελέσει
την απαρχή για την υλοποίηση του πάγιουαιτήματος της ΣΕΚ, όπως στους οργανισμούς, στα ιδρύματα, στους συνδέσμους και γενικότερα
στους εργοδότες που λαμβάνουν κρατικές χορηγίες να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η συνομολόγηση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Τη σύμβαση εκ μέρους της ΣΕΚ υπέγραψε ο οργανωτικός γραμματέας Παντελής Κούμας.