Συνάντηση ΟΙΥΚ-ΣΕΚ με την υφυπουργό Πολιτισμού

Συνάντηση ΟΙΥΚ-ΣΕΚ με την υφυπουργό Πολιτισμού

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών υπαλλήλων, ΟΙΥΚ ΣΕΚ και αντιπροσωπεία της ΈνωσηςΗθοποιών Κύπρου είχαν πρόσφατα συνάντηση με την υφυπουργό Πολιτισμού Βασιλική Κασιανίδου.

Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκε η εφαρμογή του σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ για το πρώτο εξάμηνο του 2024 ενώ αντηλάγησαν απόψεις για τον τρόπο επιχορήγησης των Ελεύθερων Θεάτρων και την κατοχύρωση των ηθοποιών.

Επιβεβαιώθηκε ότι εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024 με την εφαρμογή του ΘΥΜΕΛΗ θα πρέπει να εφαρμόζεται η συλλογική σύμβαση,εφόσον θα εισπράττεται δημόσιο χρήμα, υλοποιώντας την ευρωπαϊκή οδηγία για τον Κατώτατο Μισθό για επέκταση και εδραίωση των συλλογικών συμβάσεων.

Η επέκταση, εδραίωση και προστασία του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων επεσήμανε ο γγ της
ΟΙΥΚ-ΣΕΚ, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα πολιτικής για τη ΣΕΚ και τούτο γιατί αποτελούν
ασπίδα προστασίας για τα δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ συμβάλλουν στη διαρκή εργατική ειρήνη. Ως εκ τούτου καμιά δημόσια σύμβαση χωρίς συλλογική σύμβαση.