ΟΥΙΚ-ΣΕΚ: Στόχος η συνομολόγηση Παγκύπριας κλαδικής σύμβασης στα ΣΚΕ

ΟΥΙΚ-ΣΕΚ: Στόχος η συνομολόγηση Παγκύπριας κλαδικής σύμβασης στα ΣΚΕ

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου ΟΙΥΚ-ΣΕΚ και η αντίστοιχη συντεχνία της
ΠΕΟ, σε Παγκύπρια Σύσκεψη των Κλαδικών τους Συμβουλίων που πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 29 Μαΐου 2024, στα Συμβούλια Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) και Ευαγή Ιδρύματα,
έθεσαν κάτω από το μικροσκόπιο τους τις σημαντικές εξελίξεις που θα επέλθουν ενόψει και της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μετά από εκτενή συζήτηση ανταλλαγή απόψεων έθεσαν ως στόχο την έναρξη της διαδικασίας
για συνομολόγηση μιας Παγκύπριας Κλαδικής Σύμβασης στα ΣΚΕ και Ευαγή Ιδρύματα που θα
καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων.

Τέτοια εξέλιξη θα λειτουργήσει καταλυτικά στην ίση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων καθώς και στην ενίσχυση των μισθών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Σήμερα οι εργαζόμενοι εκτελούν ίδια καθήκοντα και αμείβονται στη βάση των οικονομικών δυνατοτήτων του κάθε ΣΚΕ ξεχωριστά.

Όσο αφορά την καταβολή της κρατικής χορηγίας προς τα ΣΚΕ – Κοινωνικά Ιδρύματα οι συντεχνίες τόνισαν ότι θα πρέπει να δίνεται το 50% στην αρχή της χρονιάς και το υπόλοιπο 50% την 1 Ιουλίου κάθε έτους, ώστε να μπορούν να έχουνρευστότητα και να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

Επίσης η κρατική χορηγία προς τα ΣΚΕ και Κοινωνικά Ιδρύματα θα πρέπει να αυξηθεί στη βάση των προγραμμάτων λειτουργίας, να είναι ορθή και δίκαιη η κατανομή με βάση την ανάγκη των ΣΚΕ και λαμβάνοντας υπόψη τις πιο κάτω βασικές παραμέτρους:
Α) τους άλλους βασικούς πόρους χρηματοδότησης αν υπάρχουν και σε ποιο βαθμό.
Β)το μέγεθος των Δήμων/Κοινοτήτων και το τι βοήθεια μπορούν να προσφέρουν με χορηγία και
άλλες δραστηριότητες.
Γ) αν είναι ακριτικές περιοχές με μικρό σε αναλογία πληθυσμό χρειάζονται περαιτέρω στήριξη.
Γενικά να λαμβάνεται υπόψιν το έργο που επιτελεί το κάθε ΣΚΕ.

Τέλος επισημάνθηκε ότι στο πλαίσιο της οδηγίας για τον ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό για κάλυψη
τουλάχιστον του 80% των εργαζομένων με συλλογικές συμβάσεις και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΣΚΕ όπως και άλλοι εθελοντικοί φορείς χρηματοδοτούνται με δημόσιο χρήμα θα πρέπει να είναι προϋπόθεση η ύπαρξη και εφαρμογή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για όλο το προσωπικό.