Κατάφωρη αδικία σε βάρος των ιδιωτών φυλάκων και καθαριστριών • Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ απέστειλε επιστολή στονυπουργό Εργασίας και διεκδικεί μείωση των ωρών εργασίας τους

Κατάφωρη αδικία σε βάρος των ιδιωτών φυλάκων και καθαριστριών • Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ απέστειλε επιστολή στονυπουργό Εργασίας και διεκδικεί μείωση των ωρών εργασίας τους

Έντονη απαρέσκεια εκφράζει με πρόσφατη επιστολή της προς τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, ΟΙΥΚ-ΣΕΚ, σε σχέση με την απουσία ωριαίας απόδοσης στο διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό.

Ο γενικός γραμματέας της ΟΙΥΚ-ΣΕΚ Ελισσαίος Μιχαήλ στην επιστολή κάνει ειδική αναφορά στα επαγγέλματα του Ιδιώτη Φύλακα και των καθαριστριών τα οποία, όπως επισημαίνει είναι τα τελευταία επαγγέλματα που έχουν ενταχθεί στον Κατώτατο Μισθό, όπως ίσχυε προηγουμένως, για τα οποία υπήρξε συνεννόηση για σταδιακή μείωση των ωρών εργασίας τους κάθε χρόνο με την έκδοση του νέου διατάγματος.

Από το 2012 και εντεύθεν με την παγοποίηση στην ανανέωση του διατάγματος για τον Κατώτατο Μισθό, αυτή η συμφωνία/πρακτική σταμάτησε να εφαρμόζεται. Είναι στη βάση αυτής της συνεννόησης που υπάρχουν διαφορετικά ωράρια εργασίας στους Ιδιώτες φύλακες 41 ώρες εβδομαδιαίως και στις καθαρίστριες 44 ώρες εβδομαδιαίως.

Ο κ. Μιχαήλ καλεί το συντομότερο δυνατό να καθοριστεί τεχνική επιτροπή ώστε να διαμορφωθεί η φόρμουλα για μείωση των ωρών εργασίας των δυο πιο πάνω επαγγελμάτων.