Διατηρούν τις θέσεις εργασίας τους οι Εκπαιδευτικοί του Ιδιωτικού Τομέα, που δεν έτυχαν αντιστοιχία του πτυχίου τους • Δικαιώθηκαν οι προσπάθειες της ΟΙΥΚ – ΣΕΚ

Διατηρούν τις θέσεις εργασίας τους οι Εκπαιδευτικοί του Ιδιωτικού Τομέα, που δεν έτυχαν αντιστοιχία του πτυχίου τους • Δικαιώθηκαν οι προσπάθειες της ΟΙΥΚ – ΣΕΚ

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου ΣΕΚ (Ο.Ι.Υ.Κ. – Σ.Ε.Κ.) επιθυμεί να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς μέλη της καθώς και το σύνολο των εκπαιδευτικών που εργοδοτούνται στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, ότι μετά από παρεμβάσεις και έντονες προσπάθειες της, έχει ψηφιστεί χθεσινή συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Σχολείων νόμο του 2019.

Με την τροποποίηση της νομοθεσίας θα διατηρήσουν την θέση εργασίας τους δεκάδες εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων, που με βάση τις πρόνοιες της προηγούμενης νομοθεσίας του 2019, σε περίπτωση που δεν προχωρούσαν σε διαδικασία αντιστοιχίας του πτυχίου τους, δεν θα μπορούσαν να εργοδοτηθούν σε διδακτικά καθήκοντα και θα κινδύνευαν να απωλέσουν την θέση εργασίας τους.

Συγκεκριμένα η τροποποίηση της νομοθεσίας αναφέρει ότι «το διδακτικό προσωπικό που εργοδοτείτο σε ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμου του 2019 και το οποίο συνεχίζει να εργοδοτείται σε ιδιωτικά σχολεία, δύναται να μην κατέχει τα ίδια ακαδημαϊκά προσόντα με το διδακτικό προσωπικό των δημόσιων σχολείων για τη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο που διδάσκει».

Η τροποποίηση της νομοθεσίας, που επί της ουσίας διατηρεί τις θέσεις εργασίας αριθμού εκπαιδευτικών, επιτεύχθηκε και με την καταλυτική συμβολή των μελών της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής που προέρχονται από τα κόμματα ΔΗ.ΣΥ. και ΔΗ.ΚΟ οι οποίοι υιοθέτησαν την ολότητα των θέσεων της Ο.Ι.Υ.Κ. – Σ.Ε.Κ. Ευχαριστούμε επίσης το Υπουργείο Παιδείας καθώς και τα κοινοβουλευτικά κόμματα ΔΗ.ΣΥ, ΔΗ.ΚΟ, ΔΗ.ΠΑ, Ε.ΛΑ.Μ, Ε.Δ.ΕΚ και Οικολόγους, που στη συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής, ψήφισαν υπέρ της τροποποίηση της νομοθεσίας.

Ως Ο.Ι.Υ.Κ. – Σ.Ε.Κ. είμαστε στην διάθεση, όλων των εκπαιδευτικών του Ιδιωτικού Τομέα που επιθυμούν να τύχουν περισσότερης ενημέρωσης ή διευκρινίσεων. Μπορείτε να επικοινωνήσετέ μαζί μας στο 22849849.