Ανανεώθηκε συλλογική σύμβαση του Παγκύπριου συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού

Ανανεώθηκε συλλογική σύμβαση του Παγκύπριου συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού

Υπογράφηκε την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023 μεταξύ του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβούλιου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) και των συντεχνιών ΟΙΥΚ ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ η συλλογική σύμβαση του Παγκύπριου συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) για την περίοδο από 1/7/2023 – 31/12/2026.

Εκ μέρους του ΠΣΣΕ την συλλογική σύμβαση υπόγραψε ο πρόεδρος του Ηλίας Δημήτριου και εκ μέρους των συντεχνιών ΟΙΥΚ ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ οι συνάδελφοι Ζάχος Φυσεντζίδης και Ορφέας Παναγίδης αντίστοιχα. Καταλυτικό ρόλο στη θετική κατάληξη της όλης διαδικασίας είχε και ο Γενικός Διευθυντής του υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Γιάννης Νικολαΐδης.

Η συλλογική σύμβαση, καλύπτει το σύνολό των Εργαζομένων στο ΠΣΣΕ, στα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακάς, Πάφου και Αμμοχώστου, καθώς και τους εργαζόμενους στο Πρόγραμμα Κοινωνική Εργασία χωρίς Αμοιβή (Εναλλακτικές ποινές Φυλάκισης).

Η νέα συλλογική σύμβαση προνοεί αυξήσεις στο Ταμείο Προνοίας του Προσωπικού, την εισαγωγή του θεσμού του Ταμείου Ευημερίας, καθώς και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξής όλου του προσωπικού στις κλίμακες που έχουν συμφωνηθεί.

Το ΠΣΣΕ αποτελεί το συντονιστικό όργανο των εθελοντικών οργανώσεων του τόπου και βασικοί του στόχοι είναι χάραξη πολιτικής στον τομέα της εθελοντικής κοινωνικής πρόνοιας και για υπεύθυνη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διαμόρφωση και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής του κράτους.