Ανανέωση Συλλογικής Σύμβασης Ιδιωτικού Νοσοκομείου Ευαγγελίστρια

Ανανέωση Συλλογικής Σύμβασης Ιδιωτικού Νοσοκομείου Ευαγγελίστρια

Έχει ανανεωθεί η Συλλογική Σύμβαση του Ιδιωτικού Νοσοκομείου Ευαγγελίστρια για την περίοδο 1/1/2024 μέχρι 31/12/2026.  Στην ανανέωση της συλλογικής σύμβασης προβλέπονται γενικές αυξήσεις και αναβαθμισμένες κλίμακες μισθοδοσίας ιδιαίτερα για το νοσηλευτικό προσωπικό. Έχουν επιτευχθεί επίσης αυξήσεις στο Ταμείο Προνοίας και το Ταμείο Ευημερίας καθώς και σε άλλα παρεμφερή ωφελήματα.

Γραμματέας του Ε.Ε. Σωματίου Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας συν. Μιχάλης Καζαμίας, ανέφερε ότι είναι σημαντικό να ανανεώνονται συλλογικές συμβάσεις σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική που ανακοινώνει η ΣΕΚ, ενώ συνεχίζοντας ο κύριος Καζαμίας ανέφερε πως αποτελεί μέγιστή προτεραιότητα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΟΙΥΚ – ΣΕΚ), η ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και η αναβάθμιση των κλιμάκων μίσθιάς του προσωπικού.