6η Νοσηλευτική ημερίδα Νοσηλευτικής & Μαιευτικής • Σεμινάριο: «Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Εργαζομένων στο Νοσοκομειακό Περιβάλλον» από Ε.Ε. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας

6η Νοσηλευτική ημερίδα Νοσηλευτικής & Μαιευτικής • Σεμινάριο: «Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Εργαζομένων στο Νοσοκομειακό Περιβάλλον» από Ε.Ε. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας

Στα πλαίσια των εργασιών της 6ης Νοσηλευτικής ημερίδας Νοσηλευτικής και Μαιευτικής που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου ΣΕΚ και το Ε.Ε. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Συνδικαλιστική Σχολή της ΣΕΚ, σειρά σεμιναρίων με θέμα «Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Εργαζομένων στο Νοσοκομειακό Περιβάλλον». Στο σεμινάριο αναλύθηκαν νομοθεσίες που αφορούν το νοσηλευτικό λειτούργημα και επιλύθηκαν απορίες των συμμετεχόντων.

Ο γραμματέας του το Ε.Ε. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας συν. Μιχάλης Καζαμίας, εξέφρασε την ικανοποίηση του για το μεγάλο ενδιαφέρον που επέδειξαν οι νοσηλευτές και μαίες μέλη της ΣΕΚ, για συμμετοχή και παρακολούθηση του σεμιναρίου και δήλωσε πως στόχος τόσο του Σωματείου όσο και της ΟΙΥΚ – ΣΕΚ, είναι να προσφέρουν συνεχή και ποιοτική επιμόρφωση στα μέλη που εργάζονται στο νοσηλευτικό τομέα.