Επαρχιακή Συνδιάσκεψη Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ Λάρνακας

Την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015, πραγματοποιήθηκε η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ Λάρνακας. Στην Συνδιάσκεψη εκλέγηκε η νέα Επαρχιακή Επιτροπή, καθώς και οι αντιπρόσωποι για την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου 2015.