Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish

Τμήμα Ασφάλειας & Υγείας

Το Τμήμα Ασφάλειας και Υγείας της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου έχει θέσει ως αποστολή του, την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των εργαζομένων και ταυτόχρονα την ευαισθητοποίηση και υιοθέτηση κουλτούρας από όλους τους εργαζόμενους προς τον σκοπό αυτό. Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό.

Με βάση τα στοιχεία του Διεθνές Γραφείου Εργασίας (InternationalLabourOffice) περισσότερα από δύο εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που σχετίζονται με την υγεία και τριακόσιες είκοσι μια χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν από εργατικά ατυχήματα. Τα στοιχεία αυτά ακούγονται απίστευτα ωστόσο είναι πραγματικά, γι’ αυτό και τα θέματα Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας ιεραρχούνται στις προτεραιότητες της εργατικής ατζέντας, αφού συνδέονται άμεσα με το δικαίωμα για αξιοπρεπή ζωή, την ευημερία και  γενικότερα την θετική προοπτική των εργαζομένων. Ταυτόχρονα έχει αποδειχτεί τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο ότι το όφελος είναι αμοιβαίο, καθώς εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και αποδεικνύεται εμπράκτως ότι οι δραστηριότητες αυτές βασίζονται σε υγιή θεμέλια.

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε μείζονα θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, όπως για παράδειγμα η μείωση των εργατικών ατυχημάτων, ωστόσο υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης σε πεδία στα οποία παρατηρούνται ακόμη κενά. Συγκεκριμένα η Κύπρος παρουσιάζει ιδιαίτερα σημαντικό κενό στο θέμα της απουσίας  καταγραφής των επαγγελματικών ασθενειών, οι οποίες συνδέονται άμεσα με το πρόβλημα της εποχής που δεν είναι άλλα από το εργασιακό άγχος. Οι αναδυόμενοι ψυχολογικοί κίνδυνοι, συνοδεύονται από μια σειρά από άλλα νοσήματα, όπως είναι για παράδειγμα τα καρδιακά και ο καρκίνος, αλλά και οι ψυχολογικές διαταραχές, προβλήματα εθισμού και εξάρτησης από ουσίες και γενικότερα υιοθέτησης ανθυγιεινού τρόπου ζωής.

Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας αναβάθμισης της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία, η ΣΕΚ μέσω της Συνδικαλιστικής Σχολής διοργανώνει από το 2007 σε συστηματική βάση εκπαιδευτικά Σεμινάρια, τα οποία αναλύουν το θέμα του Εργασιακού άγχους και καθοδηγούν τους εργαζόμενους σε σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης του.

Πέραν τούτου και γενικότερα για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία η ΣΕΚ συμμετέχει με εκπροσώπους της στα θεσμοθετημένα σώματα Κοινωνικού διαλόγου που λειτουργούν, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξεκινώντας από το τελευταίο το Τμήμα Ασφάλειας και Υγείας της ΣΕΚ συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας και Υγείας που εδρεύει στο Μπιλμπάο, καθώς επίσης και στην Συμβουλευτική Επιτροπή της ομάδας των εργαζομένων που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, έχοντας ως εκπρόσωπο του τον Υπεύθυνο Ασφάλειας και Υγείας συν. Νίκο Σατσιά. Μέσα από τα σώματα αυτά χαράσσεται η πολιτική στην οποία βασίζεται η Ευρωπαϊκή Στρατηγική. Επιπρόσθετα η ΣΕΚ εκπροσωπείται στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας Υγείας καθώς επίσης και σε μια σειρά από Τεχνικές Επιτροπές κάτω από τον συντονισμό του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, που είναι το αρμόδιο Κυβερνητικό τμήμα για τα θέματα Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας. Τις  Επιτροπές αυτές απασχολούν τα ακόλουθα θέματα:

  • Θερμική καταπόνηση των Εργαζομένων (έχει δημιουργηθεί αναλυτικός κώδικας)
  • Εργασίες σε ύψος (έχει δημιουργηθεί κώδικας)
  • Εκπαίδευση νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας σε θέματα Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας
  • Τεχνική Επιτροπή Χημικών ουσιών
  • Κανονισμοί επιτήρησης της υγείας
  • Ετήσιος Διαγωνισμός καλών πρακτικών
  • ΕκτίμησηκαιΑξιολόγησηκινδύνων (Online Interactive Risk Assessment)κλπ.

Το Τμήμα Ασφάλειας και Υγείας της ΣΕΚ σε συνεργασία με την Συνδικαλιστική Σχολή και με το EuropeanTradeUnionInstituteέχει διοργανώσει στην Κύπρο υψηλού επιπέδου φόρουμ για τους Γιατρούς Εργασίας (OccupationalPhysicians), με συμμετοχή Γιατρών και εμπειρογνωμόνων  από τέσσερις χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία) καθώς επίσης και ακαδημαϊκών. Το φόρουμ αυτό ήταν και η αφορμή να επανέλθει στο προσκήνιο το θέμα των κανονισμών επιτήρησης της υγείας, μέσω των οποίων προσδιορίζονται αναλυτικά όλες οι διαδικασίες και υποχρεώσεις εργοδοτών και εργοδοτουμένων που αφορούν την υγεία των εργαζομένων.

Τα πιο πάνω θέματα καθώς επίσης και θέματα που αφορούν εσωτερικές και εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, Λειτουργών και Υπευθύνων επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας, καθώς επίσης και θέματα που άπτονται Ευρωπαϊκών Κανονισμών, όπως είναι για παράδειγμα ο κανονισμός REACH, CLPκαι η οδηγία Sevezoεντάσσονται μέσα στα πλαίσια της γενικότερης Στρατηγικής Ασφάλειας και Υγείας 2014-2020, η οποία έχει υπογραφεί από όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους.

Πέραν των πιο πάνω η ΣΕΚ έχει θεσμοθετήσει και διοργανώνει μια σεμνή τελετή κάθε χρόνο κατά την Παγκόσμια ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, προς τιμή των θυμάτων των εργατικών ατυχημάτων με την συμμετοχή όλων των Κοινωνικών εταίρων, όπου γίνεται συμβολικά άναμμα λαμπάδας.

Στην περίοδο που διανύουμε εντοπίζονται δύο πολύ σημαντικές και αλληλένδετες παράμετροι στις οποίες θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση από όλους τους εμπλεκόμενους, οι οποίες υποβαθμίζουν τα θέματα επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας. Πιο συγκεκριμένα η οικονομική κρίση και η επιδείνωση των συνθηκών εργασίας σαν αποτέλεσμα της ύφεσης, διευρύνουν την ανασφάλεια και την ανθυγιεινή εργασία. Ερευνητικά δεδομένα παρουσιάζουν ευρήματα με βάση τα οποία η ανασφάλεια στην εργασία και η ίδια η ανεργία συνδέονται με αύξηση της θνησιμότητας σε ποσοστά που ξεπερνούν το 20%. 

Ο στόχος για βελτίωση της εικόνας της χώρας αλλά κυρίως της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των εργαζομένων δεν μπορεί να θεωρείται φιλόδοξος αλλά εφικτός, λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικά βήματα βελτίωσης που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια μέχρι σήμερα. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια δραστηριοποιείται το Τμήμα Ασφάλειας και Υγείας της ΣΕΚ και προγραμματίζει για τα επόμενα χρόνια μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε όλους τους κλάδους εργασίας, ενώ  παράλληλα θα συνεχίσει να συνεργάζεται  με όλα τα σώματα με στόχο την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων. 

 

Τμήματα της ΣΕΚ

Τμήμα Νεολαίας
Δραστηριότητες
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
Συναντήσεις
Εκδηλώσεις
Εκδήλωση Τμήματος στο πλάισιο των 70χρονων
Τμήμα Γυναικών
Δραστηριότητες
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Παγκύπρια Εκδήλωση Τμήματος Γυναικών ΣΕΚ για την Ενδοοικογενειακή Βία
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
Τμήμα Συνταξιούχων
Εκδήλωση Συνταξιούχων ΣΕΚ
Τμήμα Οικονομικών Μελετών ΣΕΚ
«Ο μηχανισμός διαμόρφωσης και η προστασία των μισθών στην προσδοκώμενη ενωμένη Κύπρο»
Δείκτες κυπριακής οικονομίας 2014-2018
Η πορεία του Εργατικού Δυναμικού στα χρόνια της οικονομικής κρίσης
Η αναβλητικότητα και η ανικανότητα της πολιτείας άφησε το Σχέδιο Υγείας σε νηπιακή κατάσταση
Ανάλυση Ρυθμού ανάπτυξης το 2014
Ιστορική αναδρομή στην απασχόληση αλλαδαπών εργατών στην Κύπρο
«Γκρίζα και θολή» η ακτινογραφία της ανεργίας
Η ταυτότητα της κυπριακής οικονομίας
Εξελίξεις και προοπτικές κυπριακής οικονομίας
Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ
Σεμινάρια
Πρόγραμμα Σχολής
'Ιδρυμα Κοινωνικών και Εργατικών Μελετών
Σωματείο Εργαζόμενων Καταναλωτών
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Τμήμα Ασφάλειας & Υγείας
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΡΕΥΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Εργατική Φωνή
Εργατική Φωνή - 2015
Εργατική Φωνή - 2014
Παγκύπριο Αθλητικό Σωματείο Εργαζομένων Κύπρου - ΠΑΣΕΚ
Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Μηχανογράφισης

Video

Social Media

facebook creative nerdstwittergoogle plus creative nerdsyoutube creative nerds

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

syndicat-european-logoituc-csi-igb-logointernational-labour-organization-logoylourgio-ergasias-logo