Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish

Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΕΚ

"ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ"

34 και πλέον χρόνια δράσης!

H Συνδικαλιστική Σχολή, το τμήμα δηλαδή που είναι αρμόδιο για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των αξιωματούχων και των συνδικαλιστικών στελεχών της ΣEK, άρχισε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο του 1979 και κλείνει φέτος34 χρόνιαδημιουργικής παρουσίας στη συνδικαλιστική επιμόρφωση της Κύπρου.

H δημιουργία της ήταν αποτέλεσμα της ανάγκης για συνεχή κατάρτιση των συνδικαλιστών του Κινήματος, υλοποιώντας τους στόχους που τέθηκαν και την προτεραιότητα που δόθηκε σε θέματα επιμόρφωσης από την ηγεσία της ΣEK . Πολύτιμη ήταν και η βοήθεια από αδελφά συνδικάτα του εξωτερικού, όπως του εκπαιδευτικού τμήματος τωνΕλληνικών Συνδικάτων ΓΣEEκαι τουΑσιατικό-Αμερικανικού Ελευθέρου Εργατικού Ινστιτούτου (AAFLI).

Στην πορεία, η Συνδικαλιστική Σχολή καθιερώθηκε ως ένας απαραίτητος θεσμός μέσα στο Kίνημα, εντατικοποιώντας και διευρύνοντας τα προσφερόμενα προγράμματα καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα συνδικαλιστικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών θεμάτων. Μέσα από τα νέα δεδομένα δίνεται η ευκαιρία σε μεγαλύτερο αριθμό εμμίσθων και άλλων αξιωματούχων, σε μέλη τοπικών επιτροπών και γενικά σε στελέχη του Κινήματος να παρακολουθούν τα προγράμματα που προσφέρει η Σχολή.


Παράλληλα η Σχολή συνεχίζει τις δραστηριότητες της για επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων ιδιαίτερα μετά την πλήρη ένταξη της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή ΈνωσηE.E. την 1ηΜαΐου 2004. Ταυτόχρονα αναβαθμίζει το περιεχόμενο των προγραμμάτων της και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικό εξοπλισμό. Για τα σεμινάρια της, η Σχολή χρησιμοποιεί κατάλληλες αίθουσες στα οικήματα των Εργατικών Κέντρων σε όλες τις πόλεις, ενώ για εξειδικευμένα προγράμματα που αποτείνονται σε εμμίσθους και άλλους αξιωματούχους χρησιμοποιείται το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Σχολής που στήθηκε στα εξοχικά διαμερίσματα της ΟΕΚΔΥ-ΣEK στον Πρωταρά. Στο Μέγαρο της ΣEK στη Λευκωσία υπάρχουν ειδικοί χώροι με κατάλληλο εξοπλισμό και πληρώντας όλες τις απαιτούμενες εκπαιδευτικές προδιαγραφές για διεξαγωγή των επαρχιακών και διεθνών σεμιναρίων της Σχολής, με δυνατότητα ταυτόχρονης διερμηνείας σε πέντε τουλάχιστον διαφορετικές γλώσσες.

H Συνδικαλιστική Σχολή διαθέτει τη δική της ομάδα εκπαιδευτών, ενώ όταν τα θέματα το απαιτούν, προσκαλούνται εξειδικευμένοι εκπαιδευτές από  την Κύπρο, από την Ελλάδα σε συνεργασία με τοΙνστιτούτο Εργασίας τηςΓΣEE, από τον ευρωπαϊκό χώρο σε συνεργασία με τοΤμήμα Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικό Ινστιτούτου (ETUI), καθώς και σε συνεργασία με διάφορες συνδικαλιστικές οργανώσεις μέλη της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων - ΣΕΣ (ETUC) όπως επίσης με τοRuskin Collegeστην Οξφόρδη, Η.Β., και με το Εκπαιδευτικό Συνδικαλιστικό Πρόγραμμα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (The ACTRAV-Turin Labour Education Programme-ILO).  Επίσης, η Συνδικαλιστική Σχολή διατηρεί σχέσεις με αριθμό εμπειρογνωμόνων από ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό χώρο.

Στο διεθνή τομέα και ειδικότερα στον ευρωπαϊκό, η Σχολή έχει να επιδείξει τεράστια δραστηριότητα διατηρώντας μόνιμες επαφές και σταθερή συνεργασία με τα εκπαιδευτικά τμήματα και ιδρύματα αδελφών συνδικάτων του εξωτερικού. H Σχολή υπήρξε ιδρυτικό μέλος τουΤμήματος  Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικό Ινστιτούτου(πρώην ETUCO) και αρχικά ο τέως Διευθυντής της συν. Γρηγόρης Γρηγοριάδης και τώρα ο νυν Διευθυντής συν. Νίκος Νικολάου είναι μέλος της ομάδας προετοιμασίας και έκδοσης εκπαιδευτικού υλικού του Ινστιτούτου.  

Ό Διευθυντής της Συνδικαλιστικής Σχολής, συν. Νίκος Νικολάου, εκπροσωπεί τη ΣΕΚ στα πιο κάτω Σώματα:

Α/ Σε Εθνικό Επίπεδο:

1.      Διοικητικό Συμβούλιο Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου –ΑνΑΔ

2.    ΣυμβούλιοΊδρυματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης -ΙΔΕΠ

2.      Συμβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – ΣΕΤΕ

3.      Συμβούλιο Μαθητείας

4.      Εθνική Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης

5.      Σημείο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΣΑΔΠ)

6.      Επιτροπή για την Παρακολούθηση της Διαδικασίας της Μπολόνιας

7.   Φορέα Δια Βίου Καθοδήγησης

8.   Συμβουλευτικό Σώμα ΜΙΕΕΚ

Β/ Σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο:

1.      Διοικητικό Συμβούλιο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

2.      Συμβουλευτική Επιτροπή για την Επαγγελματική Κατάρτιση της ΕΕ –ACVT

3.      Επιτροπή Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης της ΕΕ –LLPCommittee

4.      Ομάδα Εργασίας ΣΕΣ για τη Δια Βίου Μάθηση

5.      Εκπαιδευτής του Τμήματος Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού συνδικαλιστικού Ινστιτούτου

Με δεδομένη την ιδιαίτερη σημασία που δίνει η ΣEK στην εκπαίδευση και κατάρτιση των αξιωματούχων και στελεχών της σε όλα τα επίπεδα, η Σχολή συνεχίζει τους αναπτυξιακούς της στόχους αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που της προσφέρονται τόσο τοπικά όσο και στον διεθνή και Ευρωπαϊκό χρόνο.

Κύριος στόχος της Συνδικαλιστικής Σχολής της ΣΕΚ, παράλληλα με τις άλλες επιδιώξεις της, είναιη παροχή διά βίου μάθησης ως δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου και των ατόμων που είναι εντεταλμένα να προωθούν και να προστατεύουν τα συμφέροντα του μέσα σε μια συνεχώς διαφοροποιούμενη οικονομία και κοινωνία.

Τμήματα της ΣΕΚ

Τμήμα Νεολαίας
Δραστηριότητες
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
Συναντήσεις
Εκδηλώσεις
Εκδήλωση Τμήματος στο πλάισιο των 70χρονων
Τμήμα Γυναικών
Δραστηριότητες
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Παγκύπρια Εκδήλωση Τμήματος Γυναικών ΣΕΚ για την Ενδοοικογενειακή Βία
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
Τμήμα Συνταξιούχων
Εκδήλωση Συνταξιούχων ΣΕΚ
Τμήμα Οικονομικών Μελετών ΣΕΚ
«Ο μηχανισμός διαμόρφωσης και η προστασία των μισθών στην προσδοκώμενη ενωμένη Κύπρο»
Δείκτες κυπριακής οικονομίας 2014-2018
Η πορεία του Εργατικού Δυναμικού στα χρόνια της οικονομικής κρίσης
Η αναβλητικότητα και η ανικανότητα της πολιτείας άφησε το Σχέδιο Υγείας σε νηπιακή κατάσταση
Ανάλυση Ρυθμού ανάπτυξης το 2014
Ιστορική αναδρομή στην απασχόληση αλλαδαπών εργατών στην Κύπρο
«Γκρίζα και θολή» η ακτινογραφία της ανεργίας
Η ταυτότητα της κυπριακής οικονομίας
Εξελίξεις και προοπτικές κυπριακής οικονομίας
Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ
Σεμινάρια
Πρόγραμμα Σχολής
'Ιδρυμα Κοινωνικών και Εργατικών Μελετών
Σωματείο Εργαζόμενων Καταναλωτών
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Τμήμα Ασφάλειας & Υγείας
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΡΕΥΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Εργατική Φωνή
Εργατική Φωνή - 2015
Εργατική Φωνή - 2014
Παγκύπριο Αθλητικό Σωματείο Εργαζομένων Κύπρου - ΠΑΣΕΚ
Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Μηχανογράφισης

Video

Social Media

facebook creative nerdstwittergoogle plus creative nerdsyoutube creative nerds

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

syndicat-european-logoituc-csi-igb-logointernational-labour-organization-logoylourgio-ergasias-logo