Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish

Αποφάσεις Γενικού Συμβουλίου

«Το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ που συνήλθε σε τακτική συνεδρία στις 3 Ιουνίου 2013, μεταξύ άλλων αποφάσισε τα εξής:-

 • Η απόφαση του Eurogroup για το «κούρεμα» των καταθέσεων υπήρξε προκλητική, άδικη και πρωτόγνωρη και δημιούργησε πλήθος προβλημάτων στη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Το «κούρεμα» επηρέασε αρνητικά και τις καταθέσεις των Ταμείων Προνοίας και των Ταμείων Συντάξεων που ήταν κατατεθειμένα στις επηρεαζόμενες τράπεζες, (Κύπρου και Λαϊκή). Καλείται η κυβέρνηση να διασφαλίσει τα πιο πάνω Ταμεία καθορίζοντας συγκεκριμένη, διάφανη και υλοποιήσιμη πολιτική που θα εξασφαλίσει τους κόπους και τους μόχθους μιας ολόκληρης ζωής και ταυτόχρονα το ρόλο και τη χρησιμότητα του θεσμού.

 • Αναμένει με ιδιαίτερη αγωνία τα αποτελέσματα της Ερευνητικής Επιτροπής για τα όσα κακώς συνέβησαν σε βάρος της κυπριακής οικονομίας προσδοκώντας πως μέσα από την έρευνα και την τεκμηρίωση θα αποδοθούν ευθύνες εκεί όπου ανήκουν, ικανοποιώντας ταυτόχρονα το περί δικαίου αίσθημα.
 • Εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη συνεχή αύξηση της ανεργίας, παράλληλα όμως χαιρετίζει την εξαγγελία συγκεκριμένων κυβερνητικών σχεδίων που στοχεύουν στον περιορισμό του προβλήματος. Καλεί την κρατική μηχανή να διαχειριστεί τις συγκεκριμένες πολιτικές μακριά από κάθε είδους γραφειοκρατία.  Καλεί επίσης το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο για την εφαρμογή των διαφόρων νομοθεσιών που θα συμβάλουν στην άμβλυνση του προβλήματος της ανεργίας.
 • Καλεί την κυβέρνηση να ενισχύσει αποτελεσματικά τον εποπτικό ρόλο του κράτους σ’ όλα τα επίπεδα και να εφαρμόσει πολιτικές χρηστής διοίκησης και απόλυτης διαφάνειας στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.
 • Καλεί την πολιτεία, (κυβέρνηση και βουλή), να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της οικονομίας, η οποία τορπιλίζεται  επικίνδυνα από το ακριβό χρήμα και το ψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Έμφαση πρέπει να δοθεί στην απασχόληση, στη ρύθμιση της αγοράς εργασίας, στην πάταξη της φοροδιαφυγής, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη σωστή διαχείριση του φυσικού πλούτου.
 • Καλεί την κυβέρνηση και ιδιαίτερα το υπουργείο Υγείας να επισπεύσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας.
 • Καλεί τον υπουργό Οικονομικών να συγκαλέσει τάχιστα τη Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή για ευρεία συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους Κοινωνικούς Εταίρους των προβλημάτων και των προοπτικών που παρουσιάζει η κυπριακή οικονομία καθώς επίσης και για τη συζήτηση του τρόπου της παραπέρα διαχείρισης του Μνημονίου.
 • Καλεί την κυβέρνηση, να αντισταθεί τις λογικές των ιδιωτικοποιήσεων των κερδοφόρων Ημικρατικών Οργανισμών και να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό του νομικού τους πλαισίου, παρέχοντας τους, όλα τα αναγκαία εφόδια για να μπορέσουν να επιτελέσουν την αποστολή τους μέσα σε συνθήκες διαφάνειας και ανταγωνισμού.
 • Ζητεί επέκταση της περιόδου παροχής του ανεργιακού επιδόματος από έξι σε εννέα μήνες καθώς και ταχύτερη καταβολή των ωφελημάτων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων  (ανεργιακό, πλεονασμός κ.λ.π).
 • Ζητεί εντατικοποίηση του Κοινωνικού Διαλόγου για εξεύρεση λύσης στο θέμα της ρύθμισης της αγοράς εργασίας για να αποτρέπεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός, με αιχμή την εκμετάλλευση Κοινοτικών ως  φθηνού εργατικού δυναμικού από επιτήδειους εργοδότες σε βάρος των Κυπρίων. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να προωθηθεί τάχιστα η απόφαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για ψήφιση εφαρμοστικής νομοθεσίας που αφορά την Ίση Μεταχείριση στην Εργασία και τη Νομοθετική Ρύθμιση των Συλλογικών Συμβάσεων».