Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish

Παγκύπριο Συνέδριο

Α. Σύγκληση

(α) Το Παγκύπριο Συνέδριο είναι το κυρίαρχο Σώμα της ΣΕΚ. Αυτό αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν είναι αντίθετο με το παρόν Καταστατικό και τον Νόμο περί Συντεχνιών και συγκροτείται:

(1) Από αντιπροσώπους όλων των Σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της ΣΕΚ, και που εκλέγονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού από τις Γενικές Συνελεύσεις ή Συνδιασκέψεις των Σωματείων με μυστική ψηφοφορία, αν υπάρχουν υποψήφιοι πιο πολλοί από τον κανονικό αριθμό αντιπροσώπων, σε αναλογία ένας αντιπρόσωπος για 1 – 110 μέλη, δύο αντιπρόσωποι για 111 – 220 μέλη, και ούτω καθ’ εξής.

(2)  Από τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΣΕΚ

(3) Από τους Επαρχιακούς Γραμματείς των Εργατικών Κέντρων.

(4) Από τους Γενικούς Γραμματείς των Ομοιοεπαγγελματικών Ομοσπονδιών.

(5) Από τα υπόλοιπα μέλη του απερχόμενου Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ.

(6) Από τους υπευθύνους των Τμημάτων του Κινήματος που δημιουργεί το Γενικό Συμβούλιο και τα μέλη του Παγκύπριου Συμβουλίου του Τμήματος Συνταξιούχων, οι οποίοι έχουν όλα τα δικαιώματα πλην του ψηφίζειν εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

(β) Το Παγκύπριο Συνέδριο συνέρχεται τακτικά κάθε τέσσερα χρόνια, σε ημερομηνία και τόπο που ορίζει το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ.

(γ) Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο προκηρύσσεται από το Γενικό Συμβούλιο τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη σύγκλησή του, δημοσιεύεται η προτεινόμενη ημερήσια διάταξη και καλούνται όλες οι Οργανώσεις-μέλη να συγκροτήσουν συνελεύσεις ή συνδιασκέψεις για την εκλογή των αντιπροσώπων τους. Οι αντιπρόσωποι για το Παγκύπριο Συνέδριο εκλέγονται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις – Συνδιασκέψεις των Σωματείων, οι οποίες πρέπει να έχουν συμπληρωθεί παγκύπρια το αργότερο ένα μήνα τρεις μήνες πριν το Παγκύπριο Συνέδριο.

(δ) Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται από το Γενικό Συμβούλιο μέσα σε ένα μήνα το αργότερο από τη λήψη της απόφασης για σύγκληση για την εξέταση πάρα πολύ σοβαρών θεμάτων και σ’ αυτό μετέχουν οι αντιπρόσωποι του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου. Σε περίπτωση που αντιπρόσωπος έπαυσε να εκπροσωπεί την οργάνωση από την οποία προέρχεται αυτή υποδεικνύει αντικαταστάτη του.
Το Γενικό Συμβούλιο συγκαλεί επίσης Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο όταν το ζητήσουν γραπτώς οι μισοί συν ένας των αντιπροσώπων Τακτικού Συνεδρίου, νοουμένου ότι θα εκθέσουν σοβαρούς λόγους και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Συνέδριο.

(ε) Το Γενικό Συμβούλιο υποχρεούται 15 μέρες το αργότερο πριν τη σύγκληση του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου να κυκλοφορήσει σε όλες τις οργανώσεις-μέλη της ΣΕΚ Ταμειακή Έκθεση και Έκθεση Δράσης που να καλύπτει την περίοδο που μεσολάβησε από το προηγούμενο Παγκύπριο Συνέδριο.

(στ) Όλα τα Σωματεία-μέλη της ΣΕΚ υποχρεούνται το αργότερο δεκαπέντε μέρες δυο μήνες  πριν από τη σύγκληση του Παγκύπριου Συνεδρίου να γνωστοποιήσουν στο Γενικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων αντιπροσώπων, καθώς και τα ονόματα των αναπληρωματικών.

(στ) (1) Σαράντα μέρες πριν από τη σύγκληση του Παγκύπριου Συνεδρίου, γίνονται οι πιθανές αναπληρώσεις των αντιπροσώπων που κωλύονται και μετά από αυτή τη μέρα, δεν επιτρέπεται καμιά αλλαγή ή αναπλήρωση αντιπροσώπου.

(ζ) Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων που καθυστερούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τον χρόνο που προηγείται του Παγκύπριου Συνεδρίου της ΣΕΚ στερούνται ψήφου στο Παγκύπριο Συνέδριο.

(η) Αντιπρόσωπος θα γίνεται δεκτός στο Παγκύπριο Συνέδριο όταν παρουσιάζει έγκυρο πληρεξούσιο υπογραμμένο από τον Γραμματέα και σφραγισμένο με τη νόμιμη σφραγίδα του Σωματείου του.

(θ) Το Σωματείο, από το οποίο προέρχονται οι σύνεδροι, είναι υποχρεωμένο να καλύψει τα έξοδα προσέλευσης των συνέδρων στο Συνέδριο, μπορεί όμως το Ταμείο της ΣΕΚ ύστερα από απόφαση του Γενικού Συμβουλίου να καλύψει μερικώς ή ολικώς αυτά, αν διαπιστώσει ότι το Σωματείο αυτό έχει δικαιολογημένη οικονομική αδυναμία.
(ι) Το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκονται οι μισοί συν ένας των εκλεγέντων
αντιπροσώπων. Αν κατά την καθορισθείσα ώρα δεν υπάρχει απαρτία, τότε δίδεται μια ώρα παράταση, οπότε, αν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία, το Συνέδριο αναβάλλεται και το Γενικό Συμβούλιο θα πρέπει να συνέλθει το αργότερο μέσα σ’ ένα μήνα και να αποφασίσει για καθορισμό νέας ημερομηνίας. Σε περίπτωση Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου, που συγκαλείται ύστερα από αίτηση των αντιπροσώπων, αν δεν σχηματισθεί απαρτία κατά την καθορισμένη ώρα δίδεται παράταση. Σε περίπτωση που μετά την παρέλευση μιας ώρας δεν αποτελέσει και πάλιν απαρτία, τότε διαλύεται και δεν επαναλαμβάνεται.

(κ) Την έναρξη των εργασιών του Παγκύπριου Συνεδρίου κηρύσσει ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, ο οποίος, με εισήγηση του Γενικού Συμβουλίου, προτείνει το Προεδρείο, την Εφορευτική Επιτροπή που εποπτεύει τις ψηφοφορίες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα, την Επιτροπή Ελέγχου Πληρεξουσίων που εξετάζει τα κατατεθέντα πληρεξούσια και τις ενστάσεις και αποφασίζει τελεσίδικα για το κανονικό ή όχι αυτών και τους Πρακτικογράφους που καταγράφουν ακριβώς την όλη συζήτηση, τα αποτελέσματα και τα πορίσματα του Συνεδρίου και υποβάλλουν πλήρη έκθεση στο Νέο Γενικό Συμβούλιο.

(λ) Το Προεδρείο μετά την εκλογή του αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, διευθύνει τις εργασίες του Παγκύπριου Συνεδρίου δίκαια και αντικειμενικά και τηρεί την τάξη.

(μ) Η ψηφοφορία γίνεται μυστικά και με ψηφοδέλτια που φέρουν τη σφραγίδα της ΣΕΚ και την υπογραφή του Προέδρου όταν πρόκειται για αρχαιρεσίες, προσωπικά ζητήματα, αλλαγή επωνυμίας, συγχώνευση με άλλη Συνομοσπονδία, διάλυση της ΣΕΚ, επιβολή αναγκαστικών εισφορών και τροποποίηση Καταστατικού.
Μυστική ψηφοφορία γίνεται επίσης για εκλογή αντιπροσώπων, έγκριση λογοδοσίας και οικονομικής διαχείρισης, αν υπάρχουν διαφωνίες και υποβληθεί εισήγηση υποστηριζόμενη από το 10% των παρισταμένων αντιπροσώπων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού.

(ν) Μέσα στο πρώτο εξάμηνο εκάστου χρόνου με εξαίρεση τον χρόνο που πραγματοποιείται το τακτικό παγκύπριο συνέδριο θα πραγματοποιείται Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, στην οποία θα κατατίθενται τα οικονομικά και οργανωτικά αποτελέσματα του χρόνου για επικύρωση. Στη Συνδιάσκεψη θα λαμβάνουν μέρος τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και οι πλήρως απασχολούμενοι σαν Οργανωτικοί Γραμματείς των Σωματείων – μελών της ΣΕΚ.

Β. Αρμοδιότητες και καθήκοντα

(α) Το Παγκύπριο Συνέδριο εξετάζει και παίρνει θέση πάνω στην έκθεση δράσης του Γενικού Συμβουλίου, στην έκθεση των ετήσιων ελεγμένων λογαριασμών, στην έκθεση των ελεγκτών και παίρνει αποφάσεις πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα γενικής φύσεως.

(β) Εξετάζει και αποφασίζει πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα της Ημερήσιας Διάταξης.

(γ) Τροποποιεί το Καταστατικό.

(δ) Επικυρώνει τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου ελέγχοντας κατά πόσο εκλέγηκαν σύμφωνα με το Καταστατικό.

(ε) Εκλέγει τον Γενικό Γραμματέα της ΣΕΚ.

στ) Εκλέγει τέσσερα μέλη, δηλαδή τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Γενικό Οργανωτικό, τον Γενικό Ταμία και τον Γραμματέα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, που μαζί με τον Γενικό Γραμματέα θα αποτελούν τη Γενική Γραμματεία.

(ζ) Εκλέγει ελεγκτές.

(η) Εξετάζει παράπονα, εφέσεις ή καταγγελίες για την αποβολή οργανώσεων - μελών, τη διαγραφή ή επανεγγραφή Ομοιοεπαγγελματικών Ομοσπονδιών ή Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων.

(θ) Αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα που θα εγερθεί διαφωνία και δεν προβλέπει το Καταστατικό.

(ι) Σε περίπτωση ισοψηφίας παίρνεται απόφαση με κλήρο.