Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish

Ε.Ε.Κ. ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

Αποστολή

Το Εργατικό Κέντρο ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας είναι το ανώτατο καθοδηγητικό σώμα του συνόλου των Εργατικών Σωματείων των Επαρχιών Λευκωσίας και Κερύνειας, τα οποία ανήκουν στη δύναμη της ΣΕΚ. Το Εργατικό Κέντρο διευθύνει και επιβλέπει τις εργασίες των Σωματείων του μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων που καθορίζουν τα αρμόδια όργανα της ΣΕΚ.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Επαρχιακό Συνέδριο)

(α) Το Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται κάθε τετραετία σε ημερομηνία που καθορίζεται από το Επαρχιακό Συμβούλιο του Κέντρου.

Η εκλογή των αντιπροσώπων στο Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών των Σωματείων που ανήκουν στο Εργατικό Κέντρο όπως πιο κάτω:
1. Αν στο Εργατικό Κέντρο το σύνολο των μελών των Σωματείων που ανήκουν στη δύναμή του ανέρχονται μέχρι 5000, κάθε Σωματείο θα εκλέγει 1 αντιπρόσωπο για 1-30 μέλη, 2 αντιπροσώπους για 31-60 μέλη και ούτω καθ’ εξής.
2. Αν στο Εργατικό Κέντρο το σύνολο των μελών των Σωματείων που ανήκουν στη δύναμή του ανέρχονται πάνω από 5001  - 12000 , κάθε Σωματείο θα εκλέγει 1 αντιπρόσωπο για 1 – 35 μέλη, 2 αντιπροσώπους για 36 – 70 και ούτω καθ’ εξής.
3. Αν στο Εργατικό Κέντρο το σύνολο των μελών των Σωματείων που ανήκουν στη δύναμη του είναι από 12,001 - 15000, κάθε Σωματείο θα εκλέγει 1 αντιπρόσωπο για 1 – 40 μέλη, 2 αντιπροσώπους για 41 – 80 μέλη και ούτω καθ’ εξής.
4. Αν στο Εργατικό Κέντρο το σύνολο των μελών των Σωματείων που ανήκουν στη δύναμη του είναι από 15001 και άνω, κάθε Σωματείο θα εκλέγει 1 αντιπρόσωπο για 1 - 45 μέλη, 2 αντιπροσώπους για 46 - 90 και ούτω καθ’ εξής.
5. Στο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου λαμβάνουν μέρος τα μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου του Τμήματος Συνταξιούχων της ΣΕΚ δίχως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Τα μέλη της απερχόμενης Γραμματείας και τα μέλη του απερχόμενου Επαρχιακού Συμβουλίου θα είναι αυτοδίκαια αντιπρόσωποι, στο Επαρχιακό Συνέδριο.
6. Το πρώτο εξάμηνο εκάστου έτους, με εξαίρεση τον χρόνο που θα πραγματοποιηθεί το Επαρχιακό συνέδριο, πραγματοποιείται Επαρχιακή Συνδιάσκεψη, στην οποία λαμβάνουν μέρος τα μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου και τα μέλη των Συμβουλίων των Σωματείων - μελών του Εργατικού Κέντρου. Στη Συνδιάσκεψη κατατίθενται τα οργανωτικά και οικονομικά αποτελέσματα για επικύρωση. Οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων αντιπροσώπων θα αποτελεί απαρτία.
(β) Σε κάθε Επαρχιακό Συνέδριο θα εκλέγεται Πρόεδρος, Προεδρείο, Εφορευτική Επιτροπή, Επιτροπή Ελέγχου Πληρεξουσίων και Πρακτικογράφοι. Ο Πρόεδρος που θα καθοδηγεί τις εργασίες του Συνεδρίου με βάση το Καταστατικό θα είναι από και μεταξύ των αντιπροσώπων ή και από τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΣΕΚ.
 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
(α) Εξετάζει την έκθεση και δράση του Συμβουλίου, τους εξελεγμένους χρονιαίους λογαριασμούς και την έκθεση ελεγκτών.
(β) (1) Εκλέγει τον Επαρχιακό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Επαρχιακό Γραμματέα, τον Επαρχιακό Ταμία, τον Επαρχιακό Οργανωτικό Γραμματέα και ένα μέλος που θα αποτελούν τη Γραμματεία.
 (2) Επικυρώνει τα μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου.
(γ) Εξετάζει και αποφασίζει πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα της ημερήσιας διάταξης.
(δ) Εξετάζει παράπονα, εφέσεις ή καταγγελίες για την αποβολή οργανώσεων-μελών, τη διαγραφή ή επανεγραφή τους.
(ε) Το Επαρχιακό Συνέδριο αποφασίζει μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Παγκύπριου Συνεδρίου και του Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ.
(στ) Εκλέγει τα μέλη της επαρχίας του που θα αποτελούν τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ, όπως καθορίζονται στο Καταστατικό.
(ζ) Στο Επαρχιακό Συνέδριο δικαιούνται να παρευρίσκονται και εκπρόσωποι της ΣΕΚ, δίχως δικαίωμα ψήφου.
(η) Δίνει έκθεση πάνω σε κάθε ζήτημα γενικού ενδιαφέροντος στο Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ ή οποτεδήποτε ζητηθεί από τη ΣΕΚ.
(θ) Σε περίπτωση ισοψηφίας παίρνεται απόφαση με κλήρο.
 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
(α) Το Επαρχιακό Συμβούλιο αποτελείται από τον Επαρχιακό Γραμματέα και τα τέσσερα μέλη που εκλέγονται απ’ ευθείας με μυστική ψηφοφορία από και μεταξύ των αντιπροσώπων του Επαρχιακού Συνεδρίου και τα οποία αποτελούν τη Γραμματεία του Ελεύθερου Εργατικού Κέντρου και από αντιπροσώπους από κάθε Σωματείο της Επαρχίας ή Περιφέρειας του Ελεύθερου Εργατικού Κέντρου που εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 31 (ε) του παρόντος Καταστατικού, των οποίων η θητεία είναι τετραετής και επικυρώνονται από το Επαρχιακό Συνέδριο ή Επαρχιακή Συνδιάσκεψη και από τους Επαρχιακούς Γραμματείς των Τμημάτων Νεολαίας, Εργαζομένων Γυναικών και συνταξιούχων και οι οποίοι έχουν όλα τα δικαιώματα πλην του ψηφίζειν και εκλέγεσθαι.
(β) Το Επαρχιακό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον κάθε τριμηνία και θα επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων που εγείρονται, είτε από τις αποφάσεις του Επαρχιακού Συνεδρίου είτε από τις ενέργειες των Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων ή της Γενικής Γραμματείας.
(γ) Συγκαλεί το Επαρχιακό Συνέδριο και τις Επαρχιακές Συνδιασκέψεις, αποφασίζει για το σκόπιμο ή όχι της σύγκλησης Έκτακτου Συνεδρίου, αποφασίζει την ημερήσια διάταξη του Επαρχιακού Συνεδρίου και προετοιμάζει τις εισηγήσεις σε όλα τα θέματα.
(δ) Εκτελεί όλες τις αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου.
(ε) Εκλέγει οποιεσδήποτε επιτροπές που θα κρίνει απαραίτητες για επίτευξη των σκοπών της ΣΕΚ, Τύπου και Διαφωτίσεως, Εξεύρεσης Εργασίας, Κινητοποιήσεις, Ανεργίας, Περίθαλψης κλπ.
(στ) Το Επαρχιακό Συμβούλιο μπορεί να παύσει αξιωματούχους του βάσει του άρθρου 29, οπότε αυτός που αποσύρεται από τη θέση του οφείλει να παραδώσει όλα τα βιβλία, χρήματα και άλλη περιουσία του Εργατικού Κέντρου, την οποία του είχαν εμπιστευθεί στο Επαρχιακό Συμβούλιο έναντι αποδείξεως.
(ζ) (1) Μέλη της Γραμματείας των οποίων η θέση κενώνεται αντικαθίστανται από και μεταξύ των μελών του Επαρχιακού Συμβουλίου εκτός του Επαρχιακού Γραμματέα, τον οποίο αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Επαρχιακός Γραμματέας.
Η αντικατάσταση αυτή θα γίνεται με μυστική ψηφοφορία, αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας υποψήφιοι. Όταν όμως οι παραιτούμενοι ή καθαιρούμενοι, ταυτόχρονα ή κατά διαστήματα, υπερβαίνουν το μισό των μελών της Γραμματείας του Κέντρου, τότε ο Επαρχιακός Γραμματέας συγκαλεί έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο για την εκλογή νέας Γραμματείας.
(ζ) (2) Αν παυθεί, παραιτηθεί ή αποσυρθεί οποιοδήποτε μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου, τότε το Επαρχιακό Συμβούλιο θα συνέρχεται και θα διορίζει άλλο πρόσωπο. Αν το πρόσωπο αυτό προέρχεται από το Σωματείο, το Επαρχιακό Συμβούλιο επικυρώνει το πρόσωπο που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
(η) Κανένα μέλος δεν μπορεί να εκλεγεί σαν μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου εκτός αν είναι κανονικός αντιπρόσωπος κατά το Επαρχιακό Συνέδριο, έχει υπηρεσία δύο χρόνια τουλάχιστον στο Σωματείο του με εκπληρωμένες τις υποχρεώσεις του προς το Σωματείο του και είναι ηλικίας πάνω από 21 χρόνων και κάτω από το έτος αφυπηρέτησης του κλάδου από τον οποίο προέρχεται, όπως τούτο καθορίζεται είτε από τη Νομοθεσία Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους προερχομένους από τον ιδιωτικό τομέα, είτε από τη Νομοθεσία Περί Δημοσίων Υπαλλήλων και Ημικρατικών Οργανισμών για τους προερχομένους από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
(θ) Κανένας αντιπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου δεν θα έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται ή να ψηφίζει στο Επαρχιακό Συνέδριο εκτός αν το Εργατοϋπαλληλικό Σωματείο που αντιπροσωπεύει είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του προς το Εργατικό Κέντρο που απορρέουν από το Καταστατικό. Το Εργατικό Κέντρο θα αποβάλλει οποιοδήποτε Εργατοϋπαλληλικό Σωματείο που δεν εκπληρώνει τον σκοπό του ή απειθαρχεί στις αποφάσεις του.
(ι) Μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου θα μπορεί να εκλεγεί και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ.
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
 ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
(α) Η Γραμματεία αποτελείται από 5 μέλη, τον Επαρχιακό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Επαρχιακό Γραμματέα, τον Επαρχιακό Ταμία, τον Επαρχιακό Οργανωτικό και ένα μέλος που εκλέγονται απευθείας στο αξίωμα αυτό από το Επαρχιακό Συνέδριο.
Οποιοσδήποτε πληροί τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού, είναι μέλος Σωματείου κατά τα τελευταία δύο χρόνια, είναι πάνω από 25 χρονών και κάτω από το έτος αφυπηρέτησης του κλάδου που προέρχεται όπως τούτο καθορίζεται είτε από τη Νομοθεσία Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους προερχομένους από τον ιδιωτικό τομέα, είτε από τη Νομοθεσία Περί Δημοσίων Υπαλλήλων και Ημικρατικών Οργανισμών για τους προερχομένους από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και είναι αντιπρόσωπος του Επαρχιακού Συνεδρίου και επιθυμεί να εκλεγεί στη θέση μέλους της Γραμματείας, πρέπει να υποβάλει υποψηφιότητα βάσει των προνοιών του παρόντος Καταστατικού γραπτώς για τη θέση που επιθυμεί να διεκδικήσει προς το Επαρχιακό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου, που να υποστηρίζεται από ένα Σωματείο ή 10 αντιπροσώπους και η οποία να φθάσει στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου10 μέρες πριν τη σύγκληση του Επαρχιακού Συνεδρίου. Τα απερχόμενα μέλη της γραμματείας δικαιούνται να είναι αυτοδίκαια υποψήφιοι νοουμένου ότι είναι κάτω από το έτος αφυπηρέτησης όπως προνοείται πιο πάνω. Η θητεία της γραμματείας είναι τετραετής.
(β) Διαχειρίζεται και διευθύνει τις εργασίες του Επαρχιακού Συμβουλίου.
(γ) Κηρύσσει κενή τη θέση οποιουδήποτε μέλους του Επαρχιακού Συμβουλίου το οποίο παραιτείται ή απουσιάζει αδικαιολόγητα και χωρίς άδεια από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις από τις οποίες η μία να είναι τακτική και αναπληρώνει τη θέση αυτή συμφώνως της παραγράφου(ζ)(2) του άρθρου 33.
(δ) Συνεδριάζει τακτικά κάθε δεκαπενθήμερο και έκτακτα όσες φορές ήθελε κριθεί τούτο αναγκαίο από τον Επαρχιακό Γραμματέα.
(ε) Η Γραμματεία μπορεί όταν έχει συγκεκριμένες καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά που εκθέτει το Κίνημα, ή αμέλεια στην εκτέλεση του καθήκοντος, να θέσει σε διαθεσιμότητα οποιοδήποτε μισθωτό πρόσωπο που εργοδοτείται από το Ελεύθερο Εργατικό Κέντρο ή τα Τμήματά του ή από τα Σωματεία στην Επαρχία του.
Σε τέτοια περίπτωση η καταγγελία συζητείται στην αμέσως επόμενη τακτική συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΕΚ, η οποία και αποφασίζει τελεσίδικα.
 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(α) Ο Επαρχιακός Γραμματέας εκλέγεται από το Επαρχιακό Συνέδριο και η θητεία του είναι τετραετής. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Επαρχιακού Συμβουλίου και της Γραμματείας του Εργατικού Κέντρου. Οποιοσδήποτε πληροί τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού, είναι μέλος κατά τα τελευταία δύο χρόνια, είναι ηλικίας πάνω από 25 χρονών και κάτω από το έτος αφυπηρέτησης του κλάδου από τον οποίο προέρχεται, όπως τούτο καθορίζεται είτε από τη Νομοθεσία Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους προερχομένους από τον ιδιωτικό τομέα, είτε από τη Νομοθεσία Περί Δημοσίων Υπαλλήλων και Ημικρατικών Οργανισμών για τους προερχομένους από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και επιθυμεί να εκλεγεί στη θέση του Επαρχιακού Γραμματέα, πρέπει να υποβάλει υποψηφιότητα βάσει των προνοιών του παρόντος Καταστατικού γραπτώς προς το Επαρχιακό Συμβούλιο του Κέντρου, η οποία να υποστηρίζεται από ένα Σωματείο ή 10 αντιπροσώπους και η οποία να φθάσει στα γραφεία του Κέντρου 10 μέρες πριν από τη σύγκληση του Επαρχιακού Συνεδρίου. Ο απερχόμενος Επαρχιακός Γραμματέας μπορεί αυτοδίκαια να είναι υποψήφιος για επανεκλογή, νοουμένου ότι είναι κάτω από το έτος αφυπηρέτησης όπως καθορίζεται πιο πάνω. Κρατεί τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Επαρχιακού Συμβουλίου και των Συνεδριάσεων της Γραμματείας. Στο βιβλίο Πρακτικών θα καταχωρούνται επίσης τα πρακτικά του Επαρχιακού Συνεδρίου.
(β) Διεξάγει κάθε αλληλογραφία του Εργατικού Κέντρου, αποστέλλει αντίγραφο των πρακτικών των έκτακτων ή τακτικών Συνεδριάσεων της Γραμματείας ή των Συνεδριάσεων Επαρχιακού Συμβουλίου και των Επαρχιακών Συνεδρίων στη ΣΕΚ, υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα όπως και επιστολές του Εργατικού Κέντρου.
(γ) Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη βιβλίων, αρχείων, καταλόγων, περιουσίας κ.λ.π., του Εργατικού Κέντρου και φροντίζει να τηρούνται σε καλή κατάσταση και με ασφάλεια.
(δ) Εξουσιοδοτεί τον Ταμία για πληρωμές με αποδείξεις οι οποίες φυλάσσονται σε ξεχωριστό φάκελο και κρατεί βιβλίο περιουσίας.
(ε) Αποτελεί αυτοδίκαια μέλος του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΕΚ.
(στ) Βοηθάται από τον Αναπληρωτή Επαρχιακό Γραμματέα και αναπληρώνεται από αυτόν κατά την απουσία του.
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(α) Αναπληρώνει τον Επαρχιακό Γραμματέα στην άσκηση όλων των καθηκόντων και εξουσιών του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.
(β) Κατατοπίζει με λεπτομέρεια τον Επαρχιακό Γραμματέα με κατάλληλες εκθέσεις πάνω σ’ όλα τα ζητήματα που χειρίζεται.
(γ) Σε περίπτωση κενώσεως της θέσης του Επαρχιακού Γραμματέα αναλαμβάνει τα καθήκοντά του μέχρι τη σύνοδο του προσεχούς Επαρχιακού Συνεδρίου.
 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
(α) Κρατεί λογιστικά βιβλία, στα οποία φαίνονται με ακρίβεια και λεπτομέρεια όλες οι εισπράξεις και πληρωμές από το Εργατικό Κέντρο και τα μέλη του.
(β) Εκτελεί όλες τις πληρωμές που εγκρίνονται από το Επαρχιακό Συμβούλιο, εκδίδει αποδείξεις σε διπλούν και φυλάσσει όλες τις αποδείξεις σε ειδικό φάκελο.
(γ) Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα του Εργατικού Κέντρου που είναι στην κατοχή του ή κάτω από τον έλεγχό του.
(δ) Εφοδιάζει το Επαρχιακό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου με οικονομική κατάσταση οποτεδήποτε του ζητηθεί ή κατά την παραίτησή του ή στο Επαρχιακό Συνέδριο.
(ε) Καταθέτει στο όνομα του Εργατικού Κέντρου όλα τα χρηματικά αποθέματα σε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο ή Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία στην Κύπρο κατόπιν εγκρίσεως της Γραμματείας του Εργατικού Κέντρου. Δεν δικαιούται να αποσύρει χρήματα χωρίς την υπογραφή του Επαρχιακού Γραμματέα.
(στ) Φροντίζει για την είσπραξη των ποσοστών από κάθε ένα Εργατοϋπαλληλικό Σωματείο που υπάγεται στο Εργατικό Κέντρο και εκδίδει αποδείξεις από διπλότυπο βιβλίο σε διπλούν που φέρουν την υπογραφή και τη σφραγίδα του Εργατικού Κέντρου όπως ο τύπος αποδείξεως που αναφέρεται στο Άρθρο 24 παράγραφος (λ) του παρόντος Καταστατικού.
(ζ) Αποτελεί αυτοδίκαια μέλος του Γενικού και Οικονομικού Συμβουλίου της ΣΕΚ.
 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(α) Οργανώνει και διευθύνει το Επαρχιακό Οργανωτικό Γραφείο.
(β) Θέτει σε εφαρμογή και παρακολουθεί την εκτέλεση προγραμμάτων οργανωτικής δράσης βάσει των αποφάσεων και οδηγιών του Κεντρικού Οργανωτικού Γραφείου.
(γ) Αποτελεί αυτοδίκαια μέλος του Γενικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Οργανωτικού Γραφείου της ΣΕΚ.
 
ΜΕΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
 1. Επαρχιακός Γραμματέας
 
Πάμπος Ιωαννίδης
Τηλέφωνα: 22849669 / 99641489
Φαξ: 22849851
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Διεύθυνση: Λεωφ. Στροβόλου 11
2018 Στρόβολος Λευκωσία
Τ.Θ. 25018,
 1306 Λευκωσία 
 1. Αναπληρωτής Επαρχιακός Γραμματέας
 
Παντελής Κούμας
Τηλέφωνα: 22849752 / 99644416
Φαξ: 22849849
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Διεύθυνση: Λεωφ. Στροβόλου 11
2018 Στρόβολος Λευκωσία
Τ.Θ. 25018,
 1306 Λευκωσία
 
 1. Επαρχιακός Ταμίας 
Χρίστος Μαύρος
Τηλέφωνα: 22849726 / 99611800
Φαξ: 22849851
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Διεύθυνση: Λεωφ. Στροβόλου 11
2018 Στρόβολος Λευκωσία
Τ.Θ. 25018,
 1306 Λευκωσία 
 1. Επαρχιακός Οργανωτικός
 
Νίκος Σατσιάς
Τηλέφωνα: 22849673 / 99680804
Φαξ: 22849851
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Διεύθυνση: Λεωφ. Στροβόλου 11
2018 Στρόβολος Λευκωσία
Τ.Θ. 25018,
 1306 Λευκωσία
 
 
 
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
 1. Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικοστρατιωτικών και Δημοσίων Υπηρεσιών ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας.
 2. Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας.
 3. Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Οικοδόμων Ξυλουργών Μεταλλωρύχων και Συναφών Επαγγελμάτων ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας.
 4. Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας.
 5. Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Βιομηχανικών Εργατοϋπαλλήλων ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας.
 6. Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Υπαλλήλων Ξενοδοχείων και Κέντρων Αναψυχής ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας.
 7. Ελεύθερο Εργατοϋπαλληλικόν  Σωματείον  Μεταφορών Πετρελαιοειδών και Γεωργίας ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας.
 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
 1. Τμήμα Εργαζόμενης Νεολαίας ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας
 2. Τμήμα Εργαζόμενων Γυναικών ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας
 3. Τμήμα Συνταξιούχων ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας
 4. Λαογραφικός Όμιλος «Λυγερή» ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας

Video

Social Media

facebook creative nerdstwittergoogle plus creative nerdsyoutube creative nerds

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

syndicat-european-logoituc-csi-igb-logointernational-labour-organization-logoylourgio-ergasias-logo