Print this page

ΑΛΛΟΙ ΝΟΜΟΙ

Οι περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόμοι του 2000 έως 2007

Οι περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρησης) Νόμοι του 2002 έως 2007

Οι περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμοι του 2003 έως 2007

Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2012

Ο περί Ομαδικών Απολύσεων Νόμος του 2001

Οι περί της Διατήρησης και Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων κατά τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή Τμημάτων Επιχειρήσεων ή Εγκαταστάσεων, Νόμοι του 2000 έως 2003

Διάταγμα Κατώτατου Μισθού με Ισχύ από 1η Απριλίου 2012

Οι περί Προστασίας των Μισθών Νόμοι του 2007 έως 2012

Οι περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμοι του 1967 έως 2002

Οι περί Ετησίων Αδειών μετ' Απολαβών Νόμοι του 1967 έως 2002

Ο περί της Αναγνώρισης της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης και του Δικαιώματος Παροχής Συνδικαλιστικών Διευκολύνσεων για Σκοπούς Αναγνώρισης Νόμος του 2012

Ο περί Συντεχνιών Νόμος του 1965

Οι περί Συντεχνιών Κανονισμοί του 1968 έως 2002

Οι περί της Σύμβασης περί των Αντιπροσώπων των Εργαζομένων Νόμοι του 1995 έως 2012