Print this page

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Παγκύπριο Συνέδριο

Το Παγκύπριο Συνέδριο είναι το κυρίαρχο Σώμα της Ομοσπονδίας. Αυτό αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν είναι αντίθετο με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας  και τον Νόμο περί Συντεχνιών.

Το Παγκύπριο Συνέδριο συνέρχεται τακτικά κάθε τέσσερα χρόνια σε ημερομηνία και τόπο που ορίζει το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. 

Το τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο προκηρύσσεται από το Γενικό Συμβούλιο τουλάχιστο δύο μήνες πριν από τη σύγκληση του, δημοσιεύεται η προτεινόμενη ημερήσια διάταξη και καλούνται όλα τα Σωματεία μέλη να συγκροτήσουν Συνελεύσεις ή Συνδιασκέψεις για την εκλογή των αντιπροσώπων τους. 

Αντιπρόσωποι στο Παγκύπριο Συνέδριο είναι:

  1. Τα μέλη του απερχομένου Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
  2. Οι Γραμματείς των Σωματείων – μελών.
  3. Οι αντιπροσώπους όλων των Σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας και που εκλέγονται καταστατικά από τις Γενικές Συνελεύσεις ή Συνδιασκέψεις τους σε μυστική ψηφοφορία, σε αναλογία που καθορίζεται από τους εκάστοτε εσωτερικούς κανονισμούς του Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ.

Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται από το Γενικό Συμβούλιο μέσα σε δεκαπέντε μέρες από τη λήψη της απόφασης για σύγκληση για την εξέταση πάρα πολύ σοβαρών θεμάτων και μετέχουν σ’ αυτό οι αντιπρόσωποι του τακτικού Παγκυπρίου Συνεδρίου. 

Αρμοδιότητες και Καθήκοντα.

α)   Το Παγκύπριο Συνέδριο εξετάζει και παίρνει θέση πάνω στην Έκθεση Δράσης του Γενικού Συμβουλίου, των ετήσιων εξελεγμένων λογαριασμών, έκθεσης των ελεγκτών και παίρνει αποφάσεις πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα γενικής φύσης.

β)   Εξετάζει και αποφασίζει πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα της Ημερήσιας Διάταξης.

γ)   Τροποποιεί το Καταστατικό.

δ)   Επικυρώνει τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου ελέγχοντας κατά πόσο εκλέγηκαν σύμφωνα με το Καταστατικό.

ε)   Εκλεγεί το Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας.

στ) Εκλέγει τέσσερα μέλη ήτοι, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, και δύο Μέλη, που μαζί με τον Γενικό Γραμματέα θα αποτελούν τη Γενική Γραμματεία.

ζ)   Εξετάζει παράπονα, εφέσεις ή καταγγελίες για την αποβολή Σωματείων μελών, τη διαγραφή ή επανεγγραφή Σωματείων-μελών.

η)   Αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα που θα εγερθεί διαφωνία και δεν προβλέπει το Καταστατικό.

θ)   Όλες οι αποφάσεις του Παγκυπρίου Συνεδρίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία   εκτός όπου απαιτείται από το Καταστατικό ή το Νόμο περί Συντεχνιών αυξημένη πλειοψηφία.  Σε περίπτωση ισοψηφίας παίρνεται απόφαση με κλήρο.