Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish
Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου - ΣΕΚ με επικεφαλή τον γενικό γραμματέα της ΟΙΥΚ - ΣΕΚ Ελισαίο Μιχαήλ, είχε συνάντηση την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον γενικό διευθυντή και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως. Κατά την συνάντηση παραδόθηκε ψήφισμα που εγκρίθηκε από το 12ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΟΙΥΚ – ΣΕΚ, προς τον υπουργό δικαιοσύνης που αφόρα καθήκοντα και ευθύνες των Φρουρών Ασφαλείας.
 
Στο ψήφισμα παρατίθενται εισηγήσεις για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας που αφόρα τους φρουρούς ασφαλείας σε θέματα όπως:  την προώθηση της υποχρεωτικής συνεχούς επιμόρφωσης των εργαζόμενων στο κλάδο, το διαχωρισμό των καθηκόντων των ιδιωτών φρουρών ασφάλειας από τους φρουρούς που εργάζονται σε ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, το διαχωρισμό της άδειας του φύλακα σε κατηγορίες ανάλογα με την ειδίκευση και την επαγγελματική δραστηριότητα, την πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β1 ως προϋπόθεση για έκδοση αδείας φρουρού ασφαλείας, την εισαγωγή μηχανογραφικού συστήματος από την αστυνομία για 24ωρη καταγραφή των σημείων εργασίας των φρουρών ασφαλείας, την συμβολή των εταιρειών στο κόστος έκδοσης της αδείας του φρουρού και την κατάργηση του κόστους μεταφοράς της άδειας φρουρού ασφαλείας στις περιπτώσεις μετακίνησης από μία εταιρεία σε άλλη.
 
 
 
Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο του ψηφίσματος προς τον υπουργό Δικαιοσύνης 

Η ηγεσία της  νεοσύστατης  Παγκύπριας Συντεχνίας Τραπεζικών Υπαλλήλων ΠΑΣΥΤΥ [ΟΙΥΚ –ΣΕΚ]  συναντήθηκε χθές  με  τον  Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου. Ήταν η πρώτη συνάντηση μεταξύ των  δύο πλευρών  η  οποία είχε  φιλοφρονητικό χαραχτήρα. Εκ μέρους της συντεχνιακής πλευράς συμμετείχαν, ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.  Μάτσας, ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας  Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ  Ελισσαίος Μιχαήλ, ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΤΥ Ανδρέας  Χριστοφή και ο αντιπρόεδρος Γιώργος Γεωργίου.

Έγινε ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στον Τραπεζικό χώρο  της Κύπρου και τις μεγάλες προκλήσεις που  προκύπτουν  λόγω της ψηφιοποίησης των τραπεζικών υπηρεσιών.

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών αποδέχθηκε εισήγηση της ΠΑΣΥΤΥ όπως γίνουν κοινά σεμινάρια για επιμόρφωση του προσωπικού γύρω από τα νέα τραπεζικά  δεδομένα  στην Ευρώπη και  εκπαίδευση στην  τεχνολογία της ψηφιοποίησης. Προς τούτο,  συμφωνήθηκε όπως αξιοποιηθεί η συμμετοχή του συνδικαλιστικού κινήματος της ΣΕΚ στη  Ευρωπαϊκή Ομοσπονδίας Συνδικάτων Ιδιωτικού Τομέα, UΝΙ Europa, με την οποία ο Σύνδεσμος Τραπεζών συνεργάζεται σε διάφορα επίπεδα.  Οι επαφές των δύο πλευρών θα συνεχισθούν, αναδεικνύοντας την περαιτέρω  εμπλοκή   της νέας συντεχνίας στα τραπεζικά δρώμενα της Κ ύπρου.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ [ ΟΙΥΚ –ΣΕΚ]

ΛΕΥΚΩΣΙΑ  28/02/2020

Υπεγράφη την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου η πρώτη Συλλογική Σύμβαση μεταξύ των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ και του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης. Την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης εκ μέρους του οργανισμού υπέγραψε ο πρόεδρός του Δρ. Ονησίφορος Ιορδάνους και εκ μέρους των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ οι συνάδελφοι Ζάχος Φυσεντζίδης και Κώστας Κωνσταντίνου αντίστοιχα.

Συμφώνα με όσα δήλωσε ο οργανωτικός γραμματέας του Ε.Ε. Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας Ζάχος Φυσεντζίδης, η υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης αποτελεί το επιστέγασμα μια προσπάθειας, η οποία είχε ως στόχο την διασφάλιση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων στο ΙΔΕΠ Δια Βίου Μάθησης και που παράλληλα σηματοδοτεί την απαρχή μίας νέας εποχής στα εργασιακά θέματα του οργανισμού. Συνεχίζοντας ο συν. Ζάχος Φυσεντζίδης εξέφρασε τις ευχαριστίες του πρός τον πρόεδρο και στα μέλη υφιστάμενου διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού καθώς και σε μέλη του τέως Δ.Σ. για την εποικοδομητική στάση που επέδειξαν.

Κύρια ασχολία του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης είναι η διαχείριση των κονδυλίων που παραχωρούνται στην Κύπρο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμμετοχή Κυπρίων δικαιούχων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+.

Στους σκοπούς του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης περιλαμβάνονται η προώθηση των στόχων και πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς και η προώθηση των στόχων και πολιτικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στους τομείς αυτούς.

Κάποιοι συνεχίζουν να κρύβονται πίσω από αναλήθειες, ανακρίβειες, ψεύδη και κατασκευασμένα παραμύθια για να αποφύγουν τα λάθη και τις ευθύνες τους και μάλιστα επιχειρούν να τις φορτώσουν σε άλλους. Ως απάντηση στην ανακοίνωση τους 23/01/2020 σας παραπέμπουμε στην ίδια την πρόταση που επίσημα το Δ.Σ. ΚΕΔΙΠΕΣ στις 16/7/2019 κοινοποίησε προσωπικά στον καθένα σας μαζί με επιστολή που αντίκρουε τις θέσεις άλλων και δικαιολογούσε τη συγκεκριμένη πρόταση. Σας ερωτούμε λοιπόν, σε ποια σημεία της πρότασης αυτής καταργούνται:οι ετήσιες προσαυξήσεις . ταμεία υγείας . ενιαία Συλλογική Σύμβαση . η μονιμότητα σας . η αποχώρηση 100 (εκατό) συνάδελφων . κατάργηση συμφωνίας για μεταφορά στην ALTAMIRA (αλήθεια ποιοι έχουν υπογράψει αυτή τη συμφωνία; Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι έχουν χάσει το μέτρο και παραφέρονται με ασύστολα ψεύδη. Τους προκαλούμε να δώσουν στην δημοσιότητα έστω και μια ενυπόγραφη συμφωνία είτε με την πρώην Σ.Κ.Τ., είτε με την ΚΕΔΙΠΕΣ, είτε με την ALTAMIRA από το 2013 και μετά. Με ποιο δικαίωμα επικαλούνται συμφωνίες που δεν υπέγραψαν ποτέ. Απλά ήταν θεατές, ακολουθούσαν τις εξελίξεις και μετά τις επέκριναν ρίχνοντας πέτρες. Οι δίκες μας αλήθειες είναι καταγραμμένες και πολύ καλά γνωστές σε όλους σας αφού πέρασαν όλες από τις Γενικές μας Συνελεύσεις και είναι όλες οι Συμφωνίες που σας ακολουθούν και σας εξασφαλίζουν, γιατί φροντίσαμε να δεσμεύσουμε τους εργοδότες σας με την υπογραφή τους. Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι η πρόταση για την αποχώρηση 100 συναδέλφων από την ΚΕΔΙΠΕΣ, η αποδέσμευση των μεταφερομένων στην ALTAMIRA και η πρόταση για την παραχώρηση των ετήσιων προσαυξήσεων βάση τις κλίμακες των πρώην ΣΠΙ, έγινε στην τελευταία μας συνάντηση με το Δ.Σ. ΚΕΔΙΠΕΣ (και τέσσερις μήνες μετά από την πρόταση που είχαμε ενώπιον μας και είχαμε αποδεκτεί, μετά και την έγκριση της από τις Επαρχιακές Γενικές μας Συνελεύσεις) τις οποίες απορρίψαμε και προς ένδειξη της έντονης διαφωνίας μας αποχωρήσαμε από την συνάντηση. Σε αντίθεση με αυτούς που σε συνάντηση που ακολούθησε μετά τη δική μας, την αποδέχτηκαν, έδωσαν συγχαρητήρια στο Δ.Σ., πανηγύρισαν για το αποτέλεσμα και το χειρότερο από όλα έδωσαν και παράταση χρόνου για την περαιτέρω συνέχιση του διαλόγου μέχρι τον Απρίλιο. Γιατί άραγε; Για ακόμα μια φορά επαναλαμβάνουμε ότι οι εξελίξεις όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα είναι πολύ σοβαρές και αυτό που προέχει για τους εργαζομένους στην ΚΕΔΙΠΕΣ και ALTAMIRA είναι η μέγιστη συνδικαλιστική ενότητα και υπευθυνότητα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα θέματα που προκύπτουν προς όφελος των μελών μας, αλλά και όλων των συναδέλφων και όχι οι οποιεσδήποτε Συντεχνιακές σκοπιμότητες. Για αυτό το λόγο δεν πρόκειται να επανέλθουμε, αφήνοντας όλους μας στη δική σας κρίση. Εκ των Συντεχνιών ΠΕΟ και ΣΕΚ 28/01/2020
Βαθύτατα ενοχλημένη από την εξαγγελία της συνδικαλιστικής δραστηριοποίησης της ΣΕΚ στον τραπεζικό τομέα, η ΕΤΥΚ έσπευσε να αναγγείλει πως δεν ανησυχεί από την ενέργεια αυτή, καθώς, όπως τονίζει, στο παρελθόν αντιμετώπισε διασπαστικές επιθέσεις που στόχο είχαν την αποδυνάμωση της αποτελεσματικότητας της οργάνωσης των τραπεζοϋπαλλήλων. Περαιτέρω, η ΕΤΥΚ αναφέρει πως «η κοινωνία γνωρίζει την κάθε συντεχνία και τη βαθμολογεί ανάλογα με το αν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μελών της και αν είναι συνεπής με τις αρχές του Συνδικαλιστικού κινήματος ή έχει υποκύψει στο ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΤΕΡΑΣ που κατατρώει τα σωθικά της κοινωνίας ή αν έχει υποκύψει στις εργοδοτικές ορέξεις και τα συμφέροντα». Οι αιχμές που αφήνει η ΕΤΥΚ μέσα από την πιο πάνω τοποθέτηση της, υποχρεώνει τη ΣΕΚ να ξεκαθαρίσει πως στην πολύχρονη διαδρομή της, 1944-2020, η ΣΕΚ απέδειξε με έργα ότι παραμένει πιστή στις αρχές και αξίες του ελεύθερου και ακηδεμόνευτου συνδικαλισμού, μακριά από οποιασδήποτε μορφής εξωσυνδικαλιστικές επιρροές. Οι εργαζόμενοι και τα πλατειά κοινωνικά στρώματα γνωρίζουν πολύ καλά ποιες συντεχνίες ήταν και παραμένουν κομματικά εξαρτήματα αλλά και ποιες συνδικαλιστικές ηγεσίες είχαν για πολλά χρόνια υπόγειες διασυνδέσεις και ύποπτες συναλλαγές με εργοδοτικούς κύκλους και όχι μόνο, που φέρουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης για την κατάρρευση του χρηματοοικονομικού συστήματος και κατεπέκταση της οικονομίας, σύροντας τον τόπο στην κοινωνικοοικονομική καταστροφή και μεγάλη μερίδα εργαζομένων στην ανεργία και την περιθωριοποίηση. Σε άλλο σημείο, η ΕΤΥΚ επισημαίνει πως «είναι η ώρα να ληφθούν ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ που θα μας ανοίξουν νέους δρόμους και τρόπους προστασίας της Συνδικαλιστικής συνείδησης, κτίζοντας παράλληλα αποτελεσματικά τείχη προστασίας απ’ όλους όσους επιβουλεύονται τις επιτυχίες της ΕΤΥΚ.» Δεν γνωρίζουμε, τους νέους δρόμους και τρόπους προστασίας της συνδικαλιστικής συνείδησης, ούτε τις επιτυχίες για τις οποίες αναφέρεται η ΕΤΥΚ. Αυτό που γνωρίζουμε, πολύ καλά μάλιστα, είναι πως, αν κάποιοι είχαν συνδικαλιστική συνείδηση δεν θα επέτρεπαν στα γεράκια της κερδοσκοπίας να σύρουν τους εργαζόμενους και μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στην οικονομική άβυσσο. Στην πρόκληση της ΕΤΥΚ, η ΣΕΚ θα ήθελε να απαντήσει πως δεν επιβουλεύεται τις επιτυχίες κανενός. Τουναντίον, η ΣΕΚ επικροτεί και χειροκροτεί κάθε λογής επιτυχίες που προωθούν διαχρονικά τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των εργαζομένων στο σύνολο τους και ταυτόχρονα εξυπηρετούν την κοινωνία και την χώρα. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η ΣΕΚ ανταποκρίθηκε θετικά στην αξίωση των τραπεζοϋπαλλήλων για ένταξη στις τάξεις της, διεκδικώντας μαζί τους με σύνεση, υπευθυνότητα και τεκμηρίωση τα δικαιώματα τους στο νέο διαμορφούμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Η ΣΕΚ, για λόγους αρχής, δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση, να έρθει σε αντιπαράθεση με την ΕΤΥΚ ή με οποιανδήποτε άλλη συντεχνία. Ωστόσο, όταν διακυβεύονται μείζονα κοινωνικά συμφέροντα από τη συμπεριφορά ή και τη γενικότερη στάση του οποιουδήποτε, η ΣΕΚ δεν θα διστάσει να συγκρουστεί μαζί του, έχοντας ως μοναδικό της σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων του συνόλου των εργαζομένων και της κοινωνίας. Καταληκτικά, η ΣΕΚ χωρίς να έχει το παραμικρό ίχνος εμπάθειας έναντι οποιουδήποτε, στέλλει προς κάθε κατεύθυνση το μήνυμα πως, όσοι βρίσκονται σε γυάλινο σπίτι δεν μπορούν να ρίχνουν πέτρες. ΛΕΥΚΩΣΙΑ 21.01.2020

Είναι πλέον πασιφανές η υπόγεια υπόσκαψη της υπογραφής Ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης. Δοξάστε τους, απέρριψαν ολοκληρωμένη πρόταση με περισσότερα ωφελήματα για το σύνολο του προσωπικού και έκαναν συμφωνία με λιγότερα, δίνουν συγχαρητήρια και πανηγυρίζουν.

Επικοινωνούμε σήμερα και μετά από σχετική εγκύκλιο που εστάλη στις 20/1/2020 για την παραχώρηση ετήσιας προσαύξησης με βάση τις κλίμακες των πρώην ΣΠΙ όπου αναφέρεται ως επιτυχία η παραχώρηση της. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι Συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ με εγκύκλιο τους ερμήνευσαν τη ΜΟΝΟΜΕΡΗ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ για την παραχώρηση της ως προσπάθεια επίτευξης θετικού κλίματος αλλά τόνισαν ότι δεν πρέπει να δοθεί λανθασμένο μήνυμα ως προς την υποχρέωση της εταιρείας για υπογραφή της πρότασης της για ενιαία Συλλογική Σύμβαση με επαναφορά των αποκοπών, βάση την συμφωνία πλαίσιο, το ενιαίο μισθολόγιο, (κλίμακες μισθοδοσίας) και επαναφορά ποσοστού του Ταμείου Προνοίας.

Αναφέραμε στην συνάντηση μας στο Δ.Σ. ΚΕΔΙΠΕΣ και επαναλαμβάνουμε και τώρα ότι η θέση μας είναι ότι οι προσαυξήσεις θα πρέπει να παραχωρηθούν σύμφωνα με την τοποθέτηση στις νέες κλίμακες όπως αυτές αναγράφονται τόσο στην πρόταση που έδωσαν σε όλες τις συντεχνίες όσο και με επιστολή τους προς έκαστο υπάλληλο της ΚΕΔΙΠΕΣ και ΑΛΤΑΜΙΡΑ  για αποδοχή αυτής της πρότασης. Σημειώστε ότι όλοι οι χαμηλόμισθοι υπάλληλοι θα τοποθετούντο στο πρώτο σκαλοπάτι της νέας κλίμακας τους και θα είχαν πολύ μεγαλύτερο όφελος πέραν της προσαύξησης των 75 ευρώ.

Επίσης ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας όσον αφορά το αποσπασμένο προσωπικό της ΑΛΤΑΜΙΡΑ,  ότι σε καμία περίπτωση δεν αποδεχόμαστε μονομερή κατάργηση του δικαιώματος επιστροφής στη ΚΕΔΙΠΕΣ, χωρίς προηγουμένως να υπάρξει νέα συμφωνία η οποία θα κατοχυρώνει και θα αποζημιώνει όλα τα χρόνια υπηρεσίας στον Συνεργατισμό από την πρώτη ημέρα,  με εθελοντικό σχέδιο αποχώρησης και παραμονή στην ΑΛΤΑΜΙΡΑ.

ΠΗΡΑΝ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

Ας απαντήσουν

1) Πότε αποφάσισαν να πληρώσουν τα δικηγορικά έξοδα; Πριν ή μετά την (ΜΟΝΟΜΕΡΗ) απόφαση  του Διοικητικού Συμβούλιου  να παραχωρήσει την ΑΤΑ και την προσαύξηση αφού δεν επιτεύχθηκε ολοκληρωμένη συμφωνία σε όλα τα προβλήματα που απασχολούν το προσωπικό;

2) Σέβονται  ΝΑΙ ή ΟΧΙ τη συμφωνία πλαίσιο του 2014 που προβλέπει επαναφορές  των αποκοπών; Με ποια συμφωνία καλούν τους υπαλλήλους να κινηθούν εναντίον τόσον της ΚΕΔΙΠΕΣ αλλά και τους μεταφερόμενους στην Ελληνική Τράπεζα ή απλά κοροϊδεύουν τον κόσμο;

3) Αν υπογραφόταν η συμφωνία για ένταξη του προσωπικού στις κλίμακες της Σ.Κ.Τ. η μίνιμουμ προσαύξηση  και η τοποθέτηση των χαμηλόμισθων στο πρώτο σημείο της κλίμακας τους πόση συνολική αύξηση θα είχαν και πόσους αριθμητικά θα επηρέαζε το €50 ετήσιας προσαύξησης;

Κύριοι,

Σταματήστε να λαϊκίζετε χωρίς να σκέφτεστε τα πραγματικά συμφέροντα των εργαζομένων τόσο στην ΚΕΔΙΠΕΣ όσο και στην ALTAMIRA, αφού ο μόνος τρόπος για εξασφάλιση τους είναι η συνομολόγηση Ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης και εναρμόνιση των όρων απασχόλησης η οποία θα δεσμεύει σε κάθε περίπτωση τον οποιονδήποτε εργοδότη για το μέλλον και όχι συμφωνίες του τύπου αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο και να τους δίνουμε μάλιστα και συγχαρητήρια.

Συναδέλφισσες Συνάδελφοι,

Συνεχίζουμε τον αγώνα τόσο σε συνδικαλιστικό όσο και σε νομικό επίπεδο, απαιτώντας εφαρμογή όλων των δεσμεύσεων  και συμφωνιών που πήραν απέναντι μας αλλά και γραπτώς απέναντι σας και να είστε σίγουροι ότι τίποτε και ποτέ δεν χαρίζουμε σε κανέναν.

Να είστε σίγουροι, όπως πάντα θα συνεχίσουμε  να σας ενημερώνουμε με σαφήνεια και προ πάντων με αλήθειες για τις οποιεσδήποτε εξελίξεις.

Εκ των συντεχνιών

ΣΕΚ-ΠΕΟ

23/01/2020

Επαγγελματικές Ομοσπονδίες

Ο.Υ.ΞΕ.Κ.Α. - ΣΕΚ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Ο.Υ.ΞΕ.Κ.Α - ΣΕΚ
ΔΟΜΗ - ΣΩΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΦΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
ΤΑΞΙΔΙΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕΚ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΑΛΛΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΠΑΦΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΠΕΡΓΙΕΣ
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 3.3.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HOLIDAY INN 14.3.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 11.9.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HOLIDAY INN 6-11.9.2012
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 2-6.7.2013
ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ
Ο.ΜΕ.ΠΕ.ΓΕ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ
Καταστατικό
Αποφάσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Επικοινωνία
Ο.Ε.Κ.Δ.Υ. - ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΕΝΤΥΠΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Επικοινωνία
Ο.ΒΙ.Ε.Κ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.ΒΙ.Ε.Κ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΕΝΤΥΠΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Εκδηλώσεις
14ο Παγκύπριο Συνέδριο
Επικοινωνία
Ο.Η.Ο. - ΣΕΚ
Ο.Ι.Υ.Κ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.Ι.Υ.Κ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ / ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΙΜΟΝΗ ΣΕ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Επικοινωνία
Εκδηλώσεις
12ο Παγκύπριο Συνέδριο
Ο.ΟΙ.Μ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.ΟΙ.Μ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
Επικοινωνία

Video

Social Media

facebook creative nerdstwittergoogle plus creative nerdsyoutube creative nerds

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

syndicat-european-logoituc-csi-igb-logointernational-labour-organization-logoylourgio-ergasias-logo