Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish
Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Βιώσιμες Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίμων», συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικώς Υπαλλήλων - ΣΕΚ ο συν. Ζάχος Φυσεντζίδης. 
 
Τη συζήτηση διοργάνωσε η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Future Worlds Center και  πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Μαρτίου στη Λευκωσία, στα πλαίσια του προγράμματος Supply Chainge.
 
Σημαντικές ήταν οι τοποθετήσεις του εκπροσώπου της Ο.Ι.Υ.Κ. – ΣΕΚ, στο μέρος της συζήτησης που αφορούσε το θέμα της βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στις εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή ή εισαγωγή τροφίμων, διανομή καθώς και χονδρική και λιανική πώληση τροφίμων.

Σε προγραμματισμένη συνάντηση που έγινε την Παρασκευή 24/3/2017 στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας μεταξύ των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ με τη Διεύθυνση του Συνεργατισμού, αναφορικά με θέματα που πηγάζουν από την Έκτακτη Ειδική Συμφωνία Ορισμένης Διάρκειας και αφορά το άρθρο 2, δηλ. παροχή ετήσιας προσαύξησης και το άρθρο 5 αύξηση του ποσοστού του Ταμείου Προνοίας καθώς και την εφαρμογή του άρθρου 9 που αφορά το ενιαίο μισθολόγιο, οι δύο πλευρές παρουσίασαν τις θέσεις τους για τα τρία  πιο πάνω θέματα και έγινε αξιολόγηση τους.

Έχει καθοριστεί νέα συνάντηση στις 11 Απριλίου 2017, για συνέχεια του διαλόγου, όπου θα καθοριστεί και το πλαίσιο χρονοδιαγράμματος για το ενιαίο μισθολόγιο στο Συνεργατισμό μετά και την νομική συγχώνευση στην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.

Εκ των Συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ.

24/03/2017                                          

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου Ο.Ι.Υ.Κ. - ΣΕΚ, εν όψει των εορτών του Πάσχα καθώς και των Εθνικών Επετείων της 25 Μαρτίου και 1ης Απριλίου, υπενθυμίζει τις πρόνοιες του ωραρίου λειτουργίας των γενικών καταστημάτων, καθώς και τον τρόπο αποζημίωσης των εργαζομένων που θα εργαστούν κατά τις ημέρες αυτές.

Με βάση τον νόμο του 2006 για τα γενικά καταστήματα (Ρύθμιση των ωραρίων ενασχόλησης του 2006) :

Σάββατο 25η Μαρτίου –  Τα καταστήματα μπορούν να είναι ανοικτά. Οι υπάλληλοι που θα εργαστούν στις 25 Μαρτίου θα πληρωθούν με αναλογία 1 προς 2

Σάββατο 1η Απριλίου – Τα καταστήματα θα πρέπει να παραμείνουν Κλειστά 

Δύο εβδομάδες πριν από το Πάσχα τα καταστήματα μπορούν να είναι καθημερινός  ανοικτά

Μεγάλη Παρασκευή  - Τα καταστήματα μπορούν να παραμείνουν ανοικτά μέχρι τις 18:00

Μεγάλο Σάββατο  - Τα καταστήματα μπορούν να παραμείνουν ανοικτά μέχρι τις 18:00

Κυριακή του Πάσχα – Τα καταστήματα θα πρέπει να παραμείνουν Κλειστά 

Δευτέρα του Πάσχα – Τα καταστήματα θα πρέπει να παραμείνουν Κλειστά 

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν οποιεσδήποτε παραβιάσεις καθώς και για άλλες πληροφορίες καλούνται οι εργαζόμενοι όπως επικοινωνούν με την ΟΙΥΚ ΣΕΚ στο τηλέφωνο 22849849 ή με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Συνάντηση στη Μεσολαβητική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα έχουν την Παρασκευή 24 Μαρτίου, οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ με τη Διεύθυνση του Συνεργατισμού.

Σκοπός της συνάντησης είναι η επίλυση της διαφοράς που προέκυψε, σε σχέση με την επαναδιαπραγμάτευση των άρθρων 2 και 5 της Έκτακτής Ειδικής Συμφωνίας Ορισμένης Διάρκειας, η οποία υπογράφηκε στις 31/1/2014 και που αφορούν την προσαύξηση και το Ταμείο Προνοίας.

Η εν λόγο συμφωνία προνοεί πως σε περίπτωση που το κράτος αποφασίσει την αποπαγοποιήση της ΑΤΑ και των Μισθολογικών Αυξήσεων ή προσαυξήσεων, τότε τα μέρη θα προσέλθουν σε διάλογό, ώστε αυτό να ισχύσει και για τους εργαζόμενους στα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα (ΣΠΙ).

Στη συνάντηση θα συζητηθεί  και η εφαρμογή των άρθρων 9 και 10 που αφορά το ενιαίο μισθολόγιο και την μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 2 Μάρτιου 2017 συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ.

Τη συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου απασχόλησαν διάφορα ζητήματα των επαγγελματικών κλάδων που εκπροσωπούνται από της ΟΙΥΚ – ΣΕΚ, καθώς και οικονομικά και οργανωτικά θέματα.

Στη συνεδρία παρευρέθηκε και ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας, ο οποίος ενημέρωσε το σώμα για τις τρέχουσες εξελίξεις και θέσεις του κινήματος για θέματα όπως το Γενικό Σχέδιο Υγείας, την ΑΤΑ καθώς και την αποκατάσταση των κουρεμένων ταμείων προνοίας.

Με θέμα την έναρξη  εκστρατείας ενημέρωσης για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων ως Φύλακες Ασφαλείας, των εταιρειών παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας, καθώς και των εταιρειών και οργανισμών που αναθέτουν έργα στο εν λόγο τομέα, πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016, συνάντηση στα γραφεία του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών, μεταξύ των Συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ και του Συνδέσμου Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας.

Στα πλαίσια της εκστρατείας, ετοιμάστηκε με την συμβολή των συντεχνιών και των εργοδοτικών οργανώσεων, ενημερωτικό φυλλάδιο που απευθύνεται στους εργαζόμενους του κλάδου. Στο φυλλάδιο γίνεται εκτενής αναφορά για βασικά δικαιώματα των εργαζομένων, όπως ο μισθός πρόσληψης και ο κατώτατος μισθός, τις υποχρεώσεις του εργοδότη προς τα ταμεία Κοινωνικών ασφαλίσεων, των αριθμό των ετήσιων αδειών που δικαιούται ο εργδοτούμενος, στο δικαίωμα του εργαζομένου για να έχει γραπτή ενημέρωση για τους όρους εργασίας του. Επίσης στο έντυπο προσφέρεται ενημέρωση για τις νομοθεσίες, της άδεια μητρότητας, για τον περί προστασίας των μισθών νομό καθώς και για την νομοθεσία περί οργάνωσης  χρόνου εργασίας .

Στα πλαίσια της συνάντησης έγινε ενδελεχής συζήτηση και προταθήκαν μέτρα και δράσεις για πάταξη των φαινομένων τα οποία ταλανίζουν το κλάδο, όπως τι μη τήρηση του διατάγματος για το κατώτατο μισθό καθώς και άλλων νομοθεσιών.

Ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων της ΣΕΚ Ελισαίος Μιχαήλ, όποιος ήταν παρόν στη συνάντηση δήλωσε πως η ΣΕΚ θα σταθεί δίπλα στους εργαζόμενους  Φρουρούς Ασφαλείας, για διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους τα οποία προκύπτουν μέσα από τις νομοθεσίες και τις συλλογικές συμβάσεις. Ο Γεν. Γραμματέας της ΟΙΥΚ ΣΕΚ χαιρέτισε την έκδοση του ενημερωτικού φυλλαδίου, το οποίο σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας προσπάθειας  για πάταξη  των παρανομιών που παρατηρούνται στο κλάδο εις βάρος των εργαζομένων. Ο κ. Μιχαήλ εξέφρασε τις ευχαριστίες του στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και προσωπικά στην Υπουργό Εργασίας για την  ετοιμασία του ενημερωτικού φυλλαδίου, του οποίο η έκδοση και η χρήση του ως μέσο ενημέρωσης των εργαζομένων, αποτελούσε ένα από τα πάγια αιτήματα που έθετε η ΟΙΥΚ ΣΕΚ για το συγκεκριμένο κλάδο.

 Επισυνάπτεται ποιο κάτω το Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τους όρους Εργοδότησης, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Φρουρών Ασφαλείας.

 

Επαγγελματικές Ομοσπονδίες

Ο.Υ.ΞΕ.Κ.Α. - ΣΕΚ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Ο.Υ.ΞΕ.Κ.Α - ΣΕΚ
ΔΟΜΗ - ΣΩΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΦΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
ΤΑΞΙΔΙΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕΚ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΑΛΛΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΠΑΦΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΠΕΡΓΙΕΣ
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 3.3.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HOLIDAY INN 14.3.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 11.9.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HOLIDAY INN 6-11.9.2012
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 2-6.7.2013
ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ
Ο.ΜΕ.ΠΕ.ΓΕ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ
Καταστατικό
Αποφάσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Επικοινωνία
Ο.Ε.Κ.Δ.Υ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.Ε.Κ.Δ.Υ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΕΝΤΥΠΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Επικοινωνία
Ο.ΒΙ.Ε.Κ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.ΒΙ.Ε.Κ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΕΝΤΥΠΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Εκδηλώσεις
14ο Παγκύπριο Συνέδριο
Επικοινωνία
Ο.Η.Ο. - ΣΕΚ
Ο.Ι.Υ.Κ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.Ι.Υ.Κ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ / ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΙΜΟΝΗ ΣΕ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Επικοινωνία
Εκδηλώσεις
12ο Παγκύπριο Συνέδριο
Ο.ΟΙ.Μ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.ΟΙ.Μ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
Επικοινωνία

Video

Social Media

facebook creative nerdstwittergoogle plus creative nerdsyoutube creative nerds

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

syndicat-european-logoituc-csi-igb-logointernational-labour-organization-logoylourgio-ergasias-logo