Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Απριλίου 2017, Παγκύπρια Σύσκεψη των εκλεγμένων αντιπροσώπων των εργαζομένων στο Συνεργατισμό μελών των Συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ, οι οποίες εκπροσωπούν την πλειοψηφία των εργαζομένων στοΣυνεργατικό Κίνημα.

Στην σύσκεψη έγινε παρουσίαση τωντελευταίων εξελίξεων σε σχέση με τα εργασιακά θέματα στην Συνεργατική   Κεντρική Τράπεζα, ενώ παράλληλα έγινε ενημέρωση των αντιπροσώπων για τις συναντήσειςπου πραγματοποιήθηκαν στη Μεσολαβητική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας. Αντικείμενο των συναντήσεων ήταν   ησυνεχιζόμενη παραβίαση από την εργοδοτική πλευρά της Έκτακτης Ειδικής Συμφωνίας που υπογράφτηκε το 2014, με κυρίαρχα τα ζητήματα της συνομολόγησης ενιαίας συλλογικής σύμβασης, ενιαίου μισθολογίου, και επαναφορά μισθών και ωφελημάτων με βάση το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης που απορρέει από την έκτακτη ειδική συμφωνία πλαίσιο.

Η εν λόγω συμφωνία για την οποία υπάρχει διαφορά μεταξύ των Συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ και της Εργοδοτικής πλευράς, προνοεί όπως σε περίπτωση που το κράτος αποφασίσει την αποπαγοποιήση της ΑΤΑ ή και των μισθολογικών αυξήσεων ή προσαυξήσεων μετά το τέλος του 2016, τότε τα μέρη θα προσέλθουν σε διάλογό, για εφαρμογή των σχετικών άρθρων 2 και 5 της Συμφωνίας, ώστε να επιστραφεί μέρος των αποκοπών που αφορούν την μισθοδοσία άλλα και μέρος του ποσοστού εισφοράς του εργοδότη στο Ταμείο Προνοίας των εργαζομένων.  Παράλληλα υπάρχει διαφορά  και στο άρθρο 9 της Συμφωνίας το οποίο αφορά το ενιαίο μισθολόγιο.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν και αλλά θέματα που εξακολουθούν να είναι σε εκκρεμότητα για τα οποία οι Συντεχνίες βρισκόμαστε σε διάλογο με την ΣΚΤ όπως το νέο Οργανόγραμμα  και τον αυξημένο φόρτο εργασίας του προσωπικού στα ΣΠΙ αλλά και στις κεντροποιημένες μονάδες / τμήματα.

Η σύσκεψη των αντιπροσώπων ενέκρινε ομόφωνα τις μέχρι στιγμής ενέργειες των Συντεχνιών και εξουσιοδότησε τις Γραμματείες τους όπως μέσα από τις διαδικασίες που προνοούνται από τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, τηρουμένων των χρονικώνπλαισίων των έξη εβδομάδων από την έναρξη της διαδικασίας, να συνεχίσουν την προσπάθεια για εξεύρεση συμφωνίας με την ΣΚΤ. Σε διαφορετική περίπτωση να μελετηθούν τρόποι αντίδρασης, μη αποκλεισμένων και δυναμικών μέτρων, οι οποίοι θα αποφασιστούν και να εγκριθούν σε επαρχιακές συνελεύσεις όλων των μελών των Συντεχνιών μας.

Εκ των Συντεχνιών                                                                                                                                            ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ

Λευκωσία 21 Απρίλιου 2017

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου ΣΕΚ, είναι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσει ότι δέχεται αιτήσεις για παραχώρηση διαμερισμάτων προς τα μέλη της στο Παραλίμνι, Πισσούρι, Πάφο και Αμίαντο για την περίοδο από 1 Ιουλίου μέχρι 2 Σεπτεμβρίου 2017.

Επίσης η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου ΣΕΚ  θα επιχορηγήσει αριθμό μελών με το ποσό των €150 ανά μέλος (μέχρι 120 μέλη), τους οποίους ο εργοδότης τους εισφέρει στο Ταμείο ευημερίας, για ταξίδι ή κρουαζιέρα ψυχαγωγίας στο εξωτερικό για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2017 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα έντυπα αιτήσεων τα οποία είναι αναρτημένα σε μορφή pdf πιο κάτω:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΞΟΧΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017 ΟΙΥΚ ΣΕΚ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017 ΟΙΥΚ ΣΕΚ 

Για τη Πέμπτη 6 Απριλίου είναι προγραμματισμένη η συνάντηση της ΟΙΥΚ – ΣΕΚ και της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου με το Διοικητικό Συμβούλιο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.

Θέμα της συνάντησης είναι η επανεξέταση των όρων παροχής των επιχορηγήσεων προς τα Ελεύθερα Θέατρα.

Προσπάθεια της Ο.Ι.Υ.Κ. - ΣΕΚ και της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου, είναι τα χρήματα που θα επιχορηγούνται τα Ελεύθερα Θέατρα να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των μισθών και των εισφορών προς τα διάφορα Κοινωνικά Ταμεία που αφορούν του ηθοποιούς.

Καταρχήν συμφωνία επήλθε μεταξύ των συντεχνιών και της εταιρείας LGS LTD, στο θέμα της ανανέωσης της Συλλογικής Σύμβασης  των εργαζομένων στην πίστα των αεροδρομίων.

Η Συλλογική Σύμβαση, που βάση της καταρχήν συμφωνίας θα είναι διάρκειας τριών ετών, αφόρα  γύρο στους 300 εργαζόμενους στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας  θα ενημερωθούν οι εργαζόμενοι που καλύπτονται από τη Συλλογική Σύμβαση και οι οποίοι μέσω των Γενικών Συνελεύσεων που θα πραγματοποιηθούν  θα αποφασίσουν για την έγκριση της συμφωνίας.

Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Βιώσιμες Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίμων», συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικώς Υπαλλήλων - ΣΕΚ ο συν. Ζάχος Φυσεντζίδης. 
 
Τη συζήτηση διοργάνωσε η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Future Worlds Center και  πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Μαρτίου στη Λευκωσία, στα πλαίσια του προγράμματος Supply Chainge.
 
Σημαντικές ήταν οι τοποθετήσεις του εκπροσώπου της Ο.Ι.Υ.Κ. – ΣΕΚ, στο μέρος της συζήτησης που αφορούσε το θέμα της βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στις εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή ή εισαγωγή τροφίμων, διανομή καθώς και χονδρική και λιανική πώληση τροφίμων.

Σε προγραμματισμένη συνάντηση που έγινε την Παρασκευή 24/3/2017 στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας μεταξύ των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ με τη Διεύθυνση του Συνεργατισμού, αναφορικά με θέματα που πηγάζουν από την Έκτακτη Ειδική Συμφωνία Ορισμένης Διάρκειας και αφορά το άρθρο 2, δηλ. παροχή ετήσιας προσαύξησης και το άρθρο 5 αύξηση του ποσοστού του Ταμείου Προνοίας καθώς και την εφαρμογή του άρθρου 9 που αφορά το ενιαίο μισθολόγιο, οι δύο πλευρές παρουσίασαν τις θέσεις τους για τα τρία  πιο πάνω θέματα και έγινε αξιολόγηση τους.

Έχει καθοριστεί νέα συνάντηση στις 11 Απριλίου 2017, για συνέχεια του διαλόγου, όπου θα καθοριστεί και το πλαίσιο χρονοδιαγράμματος για το ενιαίο μισθολόγιο στο Συνεργατισμό μετά και την νομική συγχώνευση στην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.

Εκ των Συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ.

24/03/2017                                          

Επαγγελματικές Ομοσπονδίες

Ο.Υ.ΞΕ.Κ.Α. - ΣΕΚ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Ο.Υ.ΞΕ.Κ.Α - ΣΕΚ
ΔΟΜΗ - ΣΩΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΦΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
ΤΑΞΙΔΙΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕΚ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΑΛΛΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΠΑΦΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΠΕΡΓΙΕΣ
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 3.3.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HOLIDAY INN 14.3.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 11.9.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HOLIDAY INN 6-11.9.2012
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 2-6.7.2013
ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ
Ο.ΜΕ.ΠΕ.ΓΕ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ
Καταστατικό
Αποφάσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Επικοινωνία
Ο.Ε.Κ.Δ.Υ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.Ε.Κ.Δ.Υ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΕΝΤΥΠΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Επικοινωνία
Ο.ΒΙ.Ε.Κ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.ΒΙ.Ε.Κ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΕΝΤΥΠΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Εκδηλώσεις
14ο Παγκύπριο Συνέδριο
Επικοινωνία
Ο.Η.Ο. - ΣΕΚ
Ο.Ι.Υ.Κ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.Ι.Υ.Κ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ / ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΙΜΟΝΗ ΣΕ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Επικοινωνία
Εκδηλώσεις
12ο Παγκύπριο Συνέδριο
Ο.ΟΙ.Μ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.ΟΙ.Μ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
Επικοινωνία

Video

Social Media

facebook creative nerdstwittergoogle plus creative nerdsyoutube creative nerds

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

syndicat-european-logoituc-csi-igb-logointernational-labour-organization-logoylourgio-ergasias-logo