Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish

Υπογράφηκε σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 2021, η συμφωνία για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ ΚΕΔΙΠΕΣ - ΑΛΤΑΜΙΡΑ - ΟΥΙΚ ΣΕΚ - ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ για τα έτη 2019 - 2022.

Η συμφωνία, πέραν των ετήσιων προσαυξήσεων και της ΑΤΑ που ήδη παραχωρούνται, προνοεί μεταξύ άλλων τα ακόλουθα τα οποία θα επιφέρουν ομοιομορφία στους όρους απασχόλησης όλου του προσωπικού:

• Την πλήρη αποκατάσταση των μισθολογικών απολαβών, αναδρομικά από τον Ιούλιο 2020.

• Τον καθορισμό της συνεισφοράς εργοδότη στο Ταμείο Προνοίας στο 9%, αναδρομικά από τον Ιούλιο 2020.

• Την τοποθέτηση όλου του προσωπικού στις μισθολογικές κλίμακες της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ).

Έχει επίσης υπογραφεί νέα Συμφωνία μεταξύ ΚΕΔΙΠΕΣ, ΑΛΤΑΜΙΡΑ, ΟΥΙΚ ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ η οποία διασφαλίζει την εφαρμογή των βασικών προνοιών της νέας Συλλογικής Σύμβασης και για το προσωπικό το οποίο μεταφέρθηκε από την πρώην ΣΚΤ στην ΑΛΤΑΜΙΡΑ το 2018, η οποία αντικαθιστά την αρχική Συμφωνία Μεταφοράς η οποία είχε υπογραφεί μεταξύ της πρώην ΣΚΤ, της ΑΛΤΑΜΙΡΑ και των Συνδικαλιστκών Οργανώσεων ΟΥΙΚ ΣΕΚ, ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ.

Παράλληλα με την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης η διεύθυνση της ΚΕΔΙΠΕΣ ανακοίνωσε Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης για μείωση του αριθμού του προσωπικού της, καθώς και για τον τρόπο χειρισμού του προσωπικού το οποίο είχε μεταφερθεί από την πρώην ΣΚΤ στην ΑΛΤΑΜΙΡΑ. Το οποίο προνοεί τα ακόλουθα:

• Μέγιστο ποσό αφορολόγητης αποζημίωσης €180,000 και ελάχιστο ποσό €35,000 αναλόγως ετών υπηρεσίας και απολαβών.

• Τα μέλη του προσωπικού που θα επιλέξουν το ΣΕΑ, επιπλέον της χρηματικής αποζημίωσης, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τα ωφελήματα της Ασφάλειας Ζωής ίσης με 60 μηνιαίους ακαθάριστους μισθούς, συμμετοχή στο Ταμείο Υγείας και συμμετοχή στο Ταμείο Ευημερίας, για επιπλέον περίοδο 24 μηνών μετά την αποχώρηση τους από την ΚΕΔΙΠΕΣ ή μέχρι την εξεύρεση άλλης εργασίας.

• Επιλέξιμοι για το ΣΕΑ είναι όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι της ΚΕΔΙΠΕΣ αλλά και όλο το προσωπικό το οποίο μεταφέρθηκε στην ΑΛΤΑΜΙΡΑ στη βάση της προαναφερόμενης Συμφωνίας Μεταφοράς.
Στο προσωπικό της ΑΛΤΑΜΙΡΑ, το οποίο μεταφέρθηκε εκεί το 2018 από την πρώην ΣΚΤ στη βάση της Συμφωνίας Μεταφοράς, παρέχονται οι τρεις ακόλουθες επιλογές:

I. Παραμονή στην ΑΛΤΑΜΙΡΑ με αποδοχή μέχρι και τις 31 Oκτωβρίου 2021 αφορολόγητης αποζημίωσης με μέγιστο ποσό €65,000 και ελάχιστο ποσό €35,000, αναλόγως των ετών προϋπηρεσίας και απολαβών στην πρώην ΣΚΤ, για την αποποίηση του δικαιώματος επιστροφής στην ΚΕΔΙΠΕΣ.

II. Επιστροφή στην ΚΕΔΙΠΕΣ και αποχώρηση μέσω του ΣΕΑ.

III. Επιστροφή στην ΚΕΔΙΠΕΣ και τοποθέτηση ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες.

Σημειώνεται ότι, με τη λήξη του ΣΕΑ τα δικαιώματα τα οποία παρασχέθηκαν προς το προσωπικό το οποίο μεταφέρθηκε στην ΑΛΤΑΜΙΡΑ δυνάμει των όρων μεταφοράς τους το 2018, περιλαμβανομένου του δικαιώματος επιστροφής τους στην ΚΕΔΙΠΕΣ, τερματίζονται οριστικά.

Η ΣΕΚ θα συνεχίσει να εργάζεται για άρση της αδικίας όλων των συναδέλφων που εργάζονταν στο Συνεργατισμό και έχουν μεταφερθεί από 2018 στην Ελληνική Τράπεζα. Στόχος παραμένει η εφαρμογή των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί μεταξύ των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ με την ΣΚΤ, τις οποίες αναγνωρίζει μέσω πρακτικού συμφωνίας που έχει υπογραφτεί τον 2018 μεταξύ των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ με την διεύθυνση της Ελληνικής Τράπεζας.

Οι προαναφερόμενες συμφωνίες, προνοούν την επαναφορά των αποκοπών στους μισθούς, στο Ταμείο Προνοίας των εργαζομένων καθώς και την εναρμόνιση των κλιμάκων μισθοδοσίας και των άλλων ωφελημάτων των εργαζόμενων που προέρχονται από τον πρώην Συνεργατισμό με τους συνάδελφους της Ελληνικής Τράπεζας.

Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ Λευκωσίας- Κερύνειας και το αντίστοιχο σωματείο της ΠΕΟ έχουν ανανεώσει τις συλλογικές συμβάσεις στα Ιδιωτικά Νοσοκομεία,Απολλώνειο (φωτο), μέχρι το 2024 και την Ευαγγελίστρια μέχρι το 2023.

Η ανανέωση των συμβάσεων επιτεύχθηκε μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και προβλέπονται γενικές αυξήσεις, αναθεώρηση των κλιμάκων μισθοδοσίας με αυξήσεις τόσο στους αρχικούς μισθούς, στις προσαυξήσεις καθώς και του ανώτατου ορίου των κλιμάκων μισθοδοσίας.

Προνοείται επίσης αύξηση στο νυχτερινό επίδομα καθώς και εφαρμογή σχεδίου αξιολόγησης μέσω ενθαρρυντικής αμοιβής.

Επιπρόσθετα στις συμβάσεις έχει περιληφθεί, όπως ισχύει και στην κείμενη νομοθεσία η άδεια πατρότητας ενώ ενσωματώθηκε ο κώδικας αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης και του εργασιακού εκφοβισμού που υπεγράφη από την ΣΕΚ,ΠΕΟ και ΟΕΒ.

Επίσης έχουν υιοθετηθεί η συμφωνία πλαίσιο για το εργασιακό άγχος και τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας.

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 60 χρόνων από την ίδρυση της, η Ένωση Ηθοποιών Κύπρου, ΕΗΚ, διοργάνωσε το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου στην αυλή της Παλιάς Ηλεκτρικής στην Λευκωσία, μια μεγάλη γιορτή τιμώντας τους πρωτεργάτες του Πολιτισμού, τα μέλη της και όλους όσοι συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων της ΕΗΚ για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, καθώς και στην πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου.

Χαιρετισμό εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη απηύθυνε ο ανα- πληρωτής διευθυντής των Πολιτιστικών Υπη- ρεσιών Λούης Κυπριανού, στην παρουσία της Προέδρου της Βουλής Αννίτας Δημητρίου.

Τη ΣΕΚ εκπροσώπησαν ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας και το μέλος της γραμματείας και γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ Ελισσαίος Μιχαήλ. και ο Μιχάλης Καζαμίας, αν . γεν. γραμματέας της Ομοσπονδίας. Παρευρέθηκαν επίσης βουλευτές, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και άλλων κρατικών αξιωματούχων και φορέων του πολιτισμού, αλλά και εξέχουσες
φυσιογνωμίες του καλλιτεχνικού χώρου. 

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ηθοποιών, Ανδρέας Τσέλεπος προέβη σε μια σύντομη ιστορική αναδρομή από τη μέρα ίδρυσης της ΕΗΚ μέχρι
και σήμερα αποτίοντας φόρο τιμής στη παλαιά φρουρά των ηθοποιών που δημιούργησαν και στήριξαν την Ένωση Ηθοποιών Κύπρου.

Επίσης έγινε αναφορά και προβλήθηκε βίντεο αφιέρωμα σε όλους τους εκλιπόντες ηθοποιούς που άφησαν το δικό τους στίγμα στο καλλιτεχνικό στερέωμα του τόπου, ανθρώπους που άφησαν παρακαταθήκη έργο πολύτιμο, μεγα- λώνοντας γενιές και γενιές.

Ο κ. Τσέλεπος ανακοίνωσε επίσης έναν και- νούργιο θεσμό, των Βραβείων της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου. Τα βραβεία θα επικεντρώνονται
τόσο στις μεμονωμένες ερμηνείες ηθοποιών όσο και στο έργο ολόκληρου του συνόλου ηθοποιών μιας θεατρικής παράστασης, μιας δραματικής
και μιας κωμικής σειράς, μιας κινηματογραφικής ταινίας, καθώς και το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς. Αυτές οι διακρίσεις είναι θεμελιώ- δεις για το πνεύμα της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου γιατί επιβραβεύουν αυτό την υποκριτική που είναι μια τέχνη συνεργασίας.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την απονομή του πρώτο βραβείου συνολικής προσφοράς ΕΗΚ στον ηθοποιό Σπύρο Σταυρινίδη.

Με σεβασμό και αίσθημα ευγνωμοσύνης στο θεάρεστο έργο που επιτελεί το νοσηλευτικό προσωπικό τιμούμε φέτος την 12η Μάϊου, Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες που εδώ και ενάμιση χρόνο προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού.

Οι νοσηλευτές μας για ακόμα μια φόρα επιβεβαιώνουν και αποδεικνύουν με τις πράξεις τους ότι τιμούν το λειτούργημα τους, αφού με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης για την υγεία των πολιτών.

Η Κλαδική Νοσηλευτών και Μαιών της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου, ΟΙΥΚ– ΣΕΚ ως ένδειξη εκτίμησης και ελάχιστου φόρου τιμής στο τεράστιο έργο που επιτελεί το νοσηλευτικό προσωπικό επισκέφθηκε ιδιωτικά νοσοκομεία και κέντρα παροχής υγείας της Λευκωσίας εκφράζοντας δια ζώσης βαθύτατες ευχαριστίες για την ανεκτίμητη προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο, ιδιαίτερα σε τούτες τις δύσκολες στιγμές της πανδημίας.

Όσα ευχαριστώ και αν πούμε είναι λίγα για να αποτυπώσουν την αυτοθυσία του νοσηλευτικού προσωπικού και όλων ‘όσων μάχονται στην πρώτη γραμμή για τη νίκη της ζωής.

νοσηλευτές 1

νοσηλευτές 3

νοσηλευτές 2

νοσηλευτές 4

Συνάντηση με την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κυρία Έμιλυ Γιολίτη και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Δικαιοσύνης είχε την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 αντιπροσωπία της ΟΙΥΚ – ΣΕΚ, με επικεφαλής τον γενικό γραμματέα της Ομοσπονδίας Ελισαίο Μιχαήλ και στην παρουσία τους συναδέλφων Φίλιου Γεωργίου και Ζάχου Φυσεντζίδη.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προτάσεις της ΟΙΥΚ – ΣΕΚ για το κλάδο της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, όπως αυτές εγκρίθηκαν σε σχετικό ψήφισμα από τους συνέδρους του Παγκύπριου Συνέδριου της Ομοσπονδίας.

Η υπουργός στα πλαίσια της συνάντησης ανέφερε πως οι πλείστες των προτάσεων της ΟΙΥΚ – ΣΕΚ αντιμετωπίζονται θετικά, ώστε αυτές να συμπεριληφθούν στις προτάσεις που θα καταθέσει πριν τέλος του έτους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τροποποίηση της νομοθεσία Περί Ιδιωτικών Γραφείων Ασφαλείας.

Από την σειρά του ο γ.γ. της ΟΙΥΚ –ΣΕΚ συν. Ελισαίος Μιχαήλ εξέφρασε την ικανοποίηση του για την σύγκληση απόψεων στα περισσότερα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση και τόνισε την ανάγκη οι τροποποιήσεις στην νομοθεσία, που επηρεάζουν θετικά τις τέσσερις περίπου χιλιάδες εργαζόμενους στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό, τόσο από πλευράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης όσο και από πλευράς της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Τέλος ο συν. Ελισσαίος Μιχαήλ τόνισε την ανάγκη για συνέχιση της συνεργασίας τόσο με Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης όσο και απευθείας με την ίδια την Υπουργό με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος αλλά και χιλιάδες εργαζόμενοι στο τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας.

Υπογράφηκε την Δευτέρα 26 Απριλίου η Συλλογική Σύμβαση του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου για την περίοδο 2019 – 2021. Η Συλλογική Σύμβαση καλύπτει πέραν των 100 εργαζομένων οι οποίοι εργοδοτούνται από τον Σύνδεσμο σε όλες τις επαρχίες.

Ο Οργανωτικός Γραμματέας του Ε.Ε. Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλληλιών ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας Ζάχος Φυσεντζίδης, σημείωσε πως η χρονική στιγμή που υπογράφηκε η Συλλογική Σύμβαση και που παραχωρήθηκαν μέσω της, σημαντικά ωφελήματα στους εργαζόμενους είναι ιδιαίτερα σημαντική και συνάμα συμβολική, αφού αυτό έγινε μεσούσης της υγειονομικής κρίσης που πλήττει την υφήλιο. Μιας υγειονομικής κρίσης όπως αυτής της πανδημίας του Covid - 19 η οποία βρίσκει τους εργαζόμενους στο τομέα της υγείας να δίνουν καθημερινά την μάχη από την πρώτη γραμμή.

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου παρέχει δωρεάν υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας σε συνανθρώπους μας που τους άγγιξε ο καρκίνος για 50 χρόνια. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν ενδονοσοκομειακή περίθαλψη ασθενών και παροχή υπηρεσιών σε εξωτερικούς ασθενείς στο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα» στη Λευκωσία, υπηρεσίες ημερήσιας νοσηλείας στο «Ευαγόρειο» Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας στη Λεμεσό, κατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα ασθενών παγκύπρια και σε 24ωρη βάση στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού, ψυχολογική, κοινωνική και πνευματική στήριξη ασθενών και μελών των οικογενειών τους, προγράμματα κοινωνικής συμμετοχής ασθενών, υπηρεσίες φυσιοθεραπείας και χειρισμού λεμφοιδήματος, αρωματοθεραπεία, όπως επίσης και καθημερινή μεταφορά ασθενών από τις πόλεις τους στα ογκολογικά κέντρα σε Λευκωσία και Λεμεσό

Επαγγελματικές Ομοσπονδίες

Ο.Υ.ΞΕ.Κ.Α. - ΣΕΚ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Ο.Υ.ΞΕ.Κ.Α - ΣΕΚ
ΔΟΜΗ - ΣΩΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΦΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
ΤΑΞΙΔΙΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕΚ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΑΛΛΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΠΑΦΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΠΕΡΓΙΕΣ
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 3.3.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HOLIDAY INN 14.3.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 11.9.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HOLIDAY INN 6-11.9.2012
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 2-6.7.2013
ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ
Ο.ΜΕ.ΠΕ.ΓΕ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ
Καταστατικό
Αποφάσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Επικοινωνία
Ο.Ε.Κ.Δ.Υ. - ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΕΝΤΥΠΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Επικοινωνία
Ο.ΒΙ.Ε.Κ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.ΒΙ.Ε.Κ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΕΝΤΥΠΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Εκδηλώσεις
14ο Παγκύπριο Συνέδριο
Επικοινωνία
Ο.Η.Ο. - ΣΕΚ
Ο.Ι.Υ.Κ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.Ι.Υ.Κ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ / ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΙΜΟΝΗ ΣΕ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Επικοινωνία
Εκδηλώσεις
12ο Παγκύπριο Συνέδριο
Ο.ΟΙ.Μ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.ΟΙ.Μ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
Επικοινωνία

Video

Social Media

facebook creative nerdstwittergoogle plus creative nerdsyoutube creative nerds

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

syndicat-european-logoituc-csi-igb-logointernational-labour-organization-logoylourgio-ergasias-logo