Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish

Αγαπητά μέλη, Το Ταμείο στην προσπάθειά του για αναβάθμιση της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής κάλυψης που παρέχει στα μέλη του έχει προχωρήσει σε καταρχήν συμφωνία για συνεργασία με κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία.

Οι βασικές αλλαγές που θα επέλθουν θα αφορούν την κάλυψη της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης στην Κύπρο, στην Ε.Ε. καθώς και στις ΗΠΑ και Καναδά και θα αφορά νοσηλευτήρια ιδιωτικά ή κρατικά.

Αυτή η επιπρόσθετη κάλυψη αφορά τα μέλη, τον/την σύζυγο και τα εξαρτώμενα παιδιά μέχρι την ηλικία των 24 ετών. Θα προσφέρεται δωρεάν στα μέλη και εθελοντικά με επιπρόσθετη χαμηλή χρέωση για τους υπόλοιπους.

Περισσότερα θα είμαστε σε θέση να σας παρουσιάσουμε στις συνελεύσεις που συγκαλούνται σε συνεργασία με τις συντεχνίες ΣΕΚ-ΠΕΟ-ΠΑΣΥΔΥ σε όλες τις επαρχίες. Λευκωσία, 12η Ιανουαρίου 2018

ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

Προς όλα τα μέλη του ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΤΔ

Καλείστε σε Επαρχιακές Συνελεύσεις κατά τις οποίες θα γίνει εκτενής ενημέρωση για τις μεγάλες αλλαγές που θα επέλθουν στις καλύψεις των μελών αλλά και γενικά στον τρόπο λειτουργίας του Ταμείου Υγείας.

Στις συσκέψεις θα παραστούν εκπρόσωποι της Επιτροπείας του Ταμείου Υγείας και ο ασφαλιστικός σύμβουλος του Ταμείου κος Κυριάκος Κυριάκου, οι οποίοι θα είναι στην διάθεσή σας για οποιεσδήποτε απορίες ή διευκρινήσεις.

Σχετική ανακοίνωση του ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΤΔ επισυνάπτεται.

Αυτές θα γίνουν όπως πιο κάτω:

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: Τρίτη 16/01/2018, ώρα 4:00μμ στα κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: Τετάρτη 17/01/2018, ώρα 3:30μμ στο κεντρικό κατάστημα της Συνεργατικής Τράπεζας στο Παραλίμνι.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: Πέμπτη 18/01/2018, ώρα 3:30μμ στο οίκημα της ΣΕΚ.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ: Τετάρτη 24/01/2018, ώρα 4:00μμ στο οίκημα της ΠΕΟ.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΦΟΥ: Πέμπτη 25/01/2018, ώρα 4:00μμ στο οίκημα της ΣΕΚ.

Λευκωσία, 12/01/2018

Εκ των συντεχνιών ΣΕΚ-ΠΕΟ-ΠΑΣΥΔΥ

Ενημερώνουμε τα μέλη μας, που τα παιδιά τους φοιτούν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, ότι το Υπουργικό Συμβούλιο σε πρόσφατη συνεδρία του έχει αποφασίσει την έκδοση Κάρτας Νοσηλείας σε όλους τους φοιτητές.

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη έχουν λάβει τις σχετικές οδηγίες και έχουν αρχίσει την έκδοση των καρτών.

Η απόφαση αυτή αφορά όλους του μόνιμους κατοίκους Κύπρου, ανεξαρτήτως του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος, φτάνει η φοίτησή τους να είναι πλήρης.

Ταυτόχρονα δικαιούνται να αιτηθούν και να λάβουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας. Αυτή εξυπηρετεί τους φοιτητές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού αλλά και αυτούς που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών.

Η πιο πάνω θετική εξέλιξη έρχεται σε ικανοποίηση των θέσεων της ΣΕΚ και με αυτή θα εξοικονομηθεί σημαντικό ποσό από τον οικογενειακό προϋπολογισμό των επηρεαζόμενων.

Λευκωσία, 14η  Δεκεμβρίου 2017

Εκ της ΟΙΥΚ-ΣΕΚ

Υπογράφτηκε χθες 22 Νοεμβρίου 2017, στο Υπουργείο Εργασίας, η συμφωνία μεταξύ των κλαδικών συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ και της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Με βάση τη συμφωνία, άμεσα επιστρέφεται 2% της εργοδοτικής εισφοράς στο Ταμείο Προνοίας του προσωπικού και καθορίζονται τα πιο κάτω χρονοδιαγράμματα για τα κύρια προβλήματα του προσωπικού.

- Μέχρι τις 31/1/2018 ενοποίηση των Συλλογικών Συμβάσεων και εφαρμογή μίας ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης.

- Μέχρι τις 31/6/2018 να συζητηθεί και να συμφωνηθεί ενιαίο μισθολόγιο για το προσωπικό της ΣΚΤ και διάφορα άλλα οικονομικά θέματα που εκκρεμούν.

- Η συμφωνία ρυθμίζει επίσης διάφορα επιμέρους θέματα που αφορούν τόσο την εργατική όσο και την εργοδοτική πλευρά.

Σημειώνετε ότι η συμφωνία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκτακτης Ειδικής Συμφωνίας Ορισμένης Διάρκειας μεταξύ της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και των συντεχνιών ΣΕΚ,ΠΕΟ,ΠΑΣΥΔΥ 31/01/2014.

 

SIMFONIA

Υπογράφεται την Τετάρτη  22 Νοεμβρίου στις 1:30 το μεσημέρι, η συμφωνία μεταξύ της διεύθυνσης του Συνεργατισμού και των Συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ, οι οποίες εκπροσωπούν την πλειοψηφία των εργαζομένων στον Συνεργατισμό.

Η συμφωνία η οποία προέκυψε μετά από την αποδοχή από τα εμπλεκόμενα μέρη, της μεσολαβητικής πρότασης της Μεσολαβητικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προβλέπει:

α) Επιστροφή 2% της  εισφοράς της εργοδοτικής πλευράς στο ταμείο πρόνοιας των εργαζομένων, συγκεκριμενα από 5% που είναι σήμερα η εισφορά της εργοδοτικής πλευράς να ανέλθει  σε 7%.

β) Την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για συνομολόγηση ενιαίας συλλογικής σύμβασης, εξαιρουμένων των μισθολογικών θεμάτων, οι οποίες διαπραγματεύσεις  θα ολοκληρωθούν αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2018.

γ )Τα θέματα ενιαίου μισθολογίου και οποιαδήποτε άλλα οικονομικά θέματα, θα συζητηθούν το αργότερο μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2018 και σε περίπτωση που δεν υπάρξει κατάληξη το θέμα θα παραπεμφθεί στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η συμφωνία που θα υπογραφεί θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της  ειδικής  συμφωνίας πλαίσιο που υπογράφηκε το 2014. Σύμφωνα με την συμφωνία, προβλέπεται επίσης πως τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί θα τηρηθούν αυστηρά.

Σε συνέχεια της προηγούμενης εγκυκλίου μας, αναφορικά με τις εξελίξεις στη διαδικασία της μεσολάβησης του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υ.Ε.Π.Κ.Α) και της συζήτησης των θεμάτων που προέκυψαν για την παραβίαση από μέρους της εργοδοτικής πλευράς της Έκτακτης Ειδικής Συμφωνίας Ορισμένης Διάρκειας , σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2017 οι Συντεχνίες μας πραγματοποίησαν συνάντηση με τη Διευθύντρια της Μεσολαβητικής Υπηρεσίας του Υ.Ε.Π.Κ.Α .

Τη Δευτέρα 09 Οκτωβρίου 2017 θα ακολουθήσει συνάντηση της Διευθύντριας της Μεσολαβητικής Υπηρεσίας του Υ.Ε.Π.Κ.Α με την Σ.Κ.Τ , ενώ παράλληλα έχει καθοριστεί εκ νέου συνάντηση της στις 11 Οκτωβρίου 2017 με τις Συντεχνίες μας .

Ταυτόχρονα, σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 είναι προγραμματισμένη συνάντηση των Συντεχνιών μας με τη Διεύθυνση της Σ.Κ.Τ. για ενημέρωση μας όσο αφορά στις εξελίξεις για την προτιθέμενη Συμφωνία κοινοπραξίας με την Ισπανική Εταιρεία ALTAMIRA, αλλά και για τη νέα δομή της Οικονομικής Διεύθυνσης.

Ως εκ των πιο πάνω θα σας ενημερώσουμε για τις όποιες εξελίξεις έχουμε αμέσως μετά την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων συναντήσεων.

Όπως αντιλαμβάνεστε αυτή η περίοδος είναι πολύ σημαντική για τις μελλοντικές εξελίξεις στο Συνεργατισμό και γενικότερα στο κίνημα αλλά και στα εργασιακά θέματα που απασχολούν το προσωπικό και γι’ αυτό το λόγο οι Συντεχνίες μας είναι προσηλωμένες στην προσπάθεια να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα .

Αναφορικά με την εγκύκλιο άλλης Συντεχνίας με ημερομηνία 03/10/2017 για την Υπηρεσία Κέντρου Επικοινωνίας αλλά και για τα όσα καταγράφονται εις βάρος των Συντεχνιών μας , σας κοινοποιούμε αυτούσια και υπογραμμένη τη Συμφωνία από τις τρεις Συντεχνίες και την Σ.Κ.Τ , για δική σας ενημέρωση και αποκατάσταση της αλήθειας.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Παρά τις οποιεσδήποτε προσπάθειες δημιουργίας ενός κλίματος έντασης και αντιπαράθεσης των Συντεχνιών , εμείς από πλευράς μας προσδοκούμε στην ενότητα και τη συνεργασία όλων των δυνάμεων των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Συνεργατισμό και όχι στον κατακερματισμό τους και με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να συνεχίσουμε τον αγώνα για την επίτευξη των στόχων μας.  

Τελειώνοντας, σας καλούμε να παραμείνετε συσπειρωμένοι στις Οργανώσεις μας έτσι ώστε ενωμένοι να δώσουμε τον αγώνα για την συνομολόγηση και υπογραφή μιας ενιαίας συλλογικής σύμβασης, την επίτευξη συμφωνίας για το ενιαίο μισθολόγιο και τη σταδιακή επαναφορά ωφελημάτων που προκύπτουν από την Έκτακτη Ειδική Συμφωνία Ορισμένης Διάρκειας.

Σας ευχαριστούμε,

Εκ των Συντεχνιών Π.Ε.Ο- Σ.Ε.Κ –ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ

simfonia synergatismos

Επαγγελματικές Ομοσπονδίες

Ο.Υ.ΞΕ.Κ.Α. - ΣΕΚ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Ο.Υ.ΞΕ.Κ.Α - ΣΕΚ
ΔΟΜΗ - ΣΩΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΦΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
ΤΑΞΙΔΙΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕΚ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΑΛΛΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΠΑΦΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΠΕΡΓΙΕΣ
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 3.3.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HOLIDAY INN 14.3.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 11.9.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HOLIDAY INN 6-11.9.2012
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 2-6.7.2013
ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ
Ο.ΜΕ.ΠΕ.ΓΕ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ
Καταστατικό
Αποφάσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Επικοινωνία
Ο.Ε.Κ.Δ.Υ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.Ε.Κ.Δ.Υ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΕΝΤΥΠΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Επικοινωνία
Ο.ΒΙ.Ε.Κ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.ΒΙ.Ε.Κ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΕΝΤΥΠΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Εκδηλώσεις
14ο Παγκύπριο Συνέδριο
Επικοινωνία
Ο.Η.Ο. - ΣΕΚ
Ο.Ι.Υ.Κ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.Ι.Υ.Κ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ / ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΙΜΟΝΗ ΣΕ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Επικοινωνία
Εκδηλώσεις
12ο Παγκύπριο Συνέδριο
Ο.ΟΙ.Μ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.ΟΙ.Μ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
Επικοινωνία

Video

Social Media

facebook creative nerdstwittergoogle plus creative nerdsyoutube creative nerds

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

syndicat-european-logoituc-csi-igb-logointernational-labour-organization-logoylourgio-ergasias-logo