Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish

Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας Κώνσταντίνου Ιωάννου είχε την Τρίτη 27 Αυγούστου Αντιπροσωπία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου ΟΙΥΚ –ΣΕΚ, με επικεφαλή το Γενικό Γραμματέα της ΟΙΥΚ – ΣΕΚ Ελισαιό Μιχαήλ και των Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Μιχάλη Καζαμία.

Κύριο θέμα συζήτησης ήταν η πορεία της διαδικασίας ένταξης των Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων καθώς και άλλων ιδρυμάτων και οργανισμών που παρέχουν ενδονοσοκομιακές ή και άλλες υπηρεσίες υγείας,  στο Γενικό Σχέδιο Υγείας, η οποία βάση του σχεδιασμού του ΓεΣΥ αναμένετε να υλοποιηθεί  την 1η Ιουνίου 2020.

Από πλευράς  της ΟΙΥΚ – ΣΕΚ δόθηκε ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης ως προς τον στόχο ένταξης των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο ΓεΣΥ , τονίζοντας όμως παράλληλα ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα αποδεχτούμε τον κατ’  οποιοδήποτε τρόπο να επηρεαστούν αρνητικά κεκτημένα τω ν εργαζομένων στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Από πλευράς του ο υπουργός υγείας ενημέρωσε για την πορεία υλοποίησης της δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα γίνουν αποδεκτά οποιαδήποτε αιτήματα των ιδιοκτήτων των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων που θα επηρεάζουν αρνητικά το νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και το σύνολο των εργαζομένων στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ενώ σε καμιά περίπτωση δεν θα γίνουν αποδεκτές ενέργειες  που θα υποβαθμίζουν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τους ασθενείς.

Κατά την συνάντηση εκφράστηκε επίσης και η δυσαρέσκεια της ΟΙΥΚ - ΣΕΚ   για την παράταση που δόθηκε στην εφαρμογή της νομοθεσίας που αφόρα τον ελάχιστο αριθμό μαιών που απαιτείται  για την στελέχωση των μαιευτικών κλινικών.

Τέλος και οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν την πρόθεση τους για  συνέχιση της μέχρι τώρα συνεργασίας και αλληλοενημέρωσης για θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους στο ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου ΣΕΚ, είναι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσει ότι δέχεται αιτήσεις για παραχώρηση διαμερισμάτων προς τα μέλη της στο Παραλίμνι, Πισσούρι, Πάφο και Αμίαντο για την περίοδο από 29 Ιουνίου μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 2019.

Επίσης η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου ΣΕΚ  θα επιχορηγήσει αριθμό μελών με το ποσό των €150 ανά μέλος (μέχρι 150 μέλη), τους οποίους ο εργοδότης τους εισφέρει στο Ταμείο ευημερίας, για ταξίδι ή κρουαζιέρα ψυχαγωγίας στο εξωτερικό για την περίοδο από 1η Μαϊου 2019 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα έντυπα αιτήσεων τα οποία είναι αναρτημένα σε μορφή pdf πιο κάτω:

Με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΟΙΥΚ - ΣΕΚ) πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 σεμινάριο με θέμα "Δικαιώματα και Υποχρεώσεις στο τομέα παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας". Το σεμινάριο, το οποίο διοργάνωσε η Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ «Μιχαλάκης Ιωάννου» στο γραφεία της ΣΕΚ στη Λάρνακα, παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεκάδες εργαζόμενοι στο τομέα παροχής Υπηρεσιών Ιδιωτικής Ασφαλείας. 
 
Στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κύριος Άντης Αποστόλου, ενημέρωσε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων στο κλάδο της φύλαξης όπως αυτά προβλέπονται από τις νομοθεσίες. Παράλληλα ο κύριος Αποστόλου παρουσίασε τον τρόπο λειτουργίας της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων του υπουργείου Εργασίας και τις διαδικασίες ελέγχου, τις ενέργειες για πάταξη της αδήλωτης εργασίας καθώς και τη νομοθεσία για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού. Ακολούθησε συζήτηση σε σχέση με τα δικαιώματα των εργαζομένων με επίκεντρο της συζήτησης τις παραβιάσεις που παρουσιάζονται στη τήρηση του κατώτατου μισθού από συγκεκριμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.
 
Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από την Υπαστυνόμο Ξένια Φιλαρέτου, επικεφαλής του Γραφείου Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας της Αστυνομίας Κύπρου, για την νομοθεσία που αφορά το επάγγελμα των φυλάκων ασφαλείας και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτή για τους εργαζόμενους στο κλάδο, καθώς και την διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης της αδείας φύλακα ασφαλείας, παράλληλα έγινε συζήτηση σε σχέση με τις εισηγήσεις για τροποποιήσεις στη σχετική νομοθεσία ενώ παράλληλα απαντήθηκαν και αρκετές απορίες των εργαζόμενων.
 
Τέλος ο Γενικός Γραμματέας  της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου - ΣΕΚ Ελισαίος Μιχαήλ ενημέρωσε συνδικαλιστικά θέματα του κλάδου της φύλαξης αλλά και τις προοπτικές που έχει το επάγγελμα του φύλακα ασφαλείας.
 
Σημειώνουμε πως το ίδιο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε πρόσφατα για τους εργαζόμενους ως Φρουρούς Ασφάλειας και στη Λευκωσία. Στόχος της σειράς των σεμιναρίων αυτών είναι οι εργαζόμενοι του κλάδου να τύχουν επιμόρφωσης για θέματα σχετικά με το επάγγελμα τους ενώ παράλληλα να ενημερωθούν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όπως αυτά προκύπτουν από τις νομοθεσίες και τις συλλογικές συμβάσεις.
 
SEM1
 
SEM2
 
SEM3
 
SEM4
 
SEM5

Πολλαπλά μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις έστειλε στην εισηγητική του ομιλία ο γραμματέας του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ Λευκωσίας Μιχάλης Καζαμίας στο πλαίσιο της επαρχιακής συνδιάσκεψης του σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη στο οίκημα της ΣΕΚ στον Στρόβολο.

Ο κ. Καζαμίας κατέστησε σαφές πως το σωματείο έχει να διαδραματίσει πολλαπλό ρόλο ξεκαθαρίζοντας πως για τους εργοδότες  αποτελεί την αντίρροπη δύναμη την οποία σέβονται και υπολογίζουν. Πολλοί εργοδότες τόνισε εκμεταλλεύτηκαν το σοβαρό κενό από την έλλειψη επιθεωρητών εργασίας με αποτέλεσμα η ασυδοσία να μεγαλώνει.

Σε χαιρετισμό του ο επαρχιακός οργανωτικός του ΕΕΚ ΣΕΚ Λευκωσίας Κερύνειας Νίκος Σατσιάς, τόνισε, πως το Σωματείο παρά την μεγάλη
αποχώρηση μελών κάθε χρόνο, επιτυγχάνει να τα αναπληρώσει και μάλιστα παρουσιάζει αύξηση μελών.

Ταυτόχρονα,τόνισε, είναι το Σωματείο το οποίο επιτυγχάνει να οργανώσει νέους εργοδότες.

Προφανώς, επεσήμανε, αυτό οφείλεται στην ποιοτική παρακολούθηση των μελών στη μεθοδευμένη και συστηματική διαχείριση επαγγελματικών προβλημάτων, αλλά και στον καθορισμό εφικτών οργανωτικών στόχων.

Ο γ.γ. της ΟΙΥΚ-ΣΕΚ Ελισσαίος Μιχαήλ αναφέρθηκε στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που βίωσε η Κύπρος αλλά και στις άοκνες προσπάθειες που κατέβαλλε το σωματείο και τα κατάφερε να διατηρήσει αλώβητη τη δύναμη του.

Τόνισε δε πως τα μέλη είναι η δύναμη του σωματείου και ότι παρά τις όποιες δυσκολίες με την υπεύθυνη και συνετή διαχείριση μπορούμε να πετύχουμε ακόμη περισσότερα προς όφελος του συνόλου των εργαζομένων.

Τα οργανωτικά και οικονομικά αποτελέσματα ανέλυσαν οι Κώστας Ορατίου και Παντελής Κούμας αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης τιμήθηκαν για την πολυετή, πολύτιμη και πολυεπίπεδη προσφορά τους στο Κίνημα της ΣΕΚ οι Σωτήρης Καλογήρου, Χαράλαμπος Χριστοδούλου και η Νεοφύτα Κουππή.

Αξιοσημείωτη θεωρείται η  παρουσία έξι γυναικών στο επαρχιακό συμβούλιο του σωματείου σε σύνολο 12 άμισθων στελεχών.

 

Μιχάλης Καζαμίας, γραμματέας σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ Λευκωσίας Κερύνειας

Οι εργοδότες μας σέβονται και μας υπολογίζουν Το Σωματείο μας έχει πολλαπλό ρόλο να διαδραματίσει.  Ρόλο εργατικό και κοινωνικό συνάμα. H εργοδοτική πλευρά εκεί όπου υπήρχε απουσία της συνδικαλιστικής οργάνωσης είχε εκμεταλλευτεί στο έπακρο   την ευκαιρία που της είχε δοθεί και με μισθούς των €600 και των €700 παρείχε εργασία με απαράδεκτους όρους, κυρίως σε εργαζόμενους νεαρής ηλικίας. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα το 27% των εργαζομένων λαμβάνει μισθό χαμηλότερο από τα €1000.

Πολλοί εργοδότες εκμεταλλεύτηκαν τα σοβαρά κενά που προέκυψαν από την έλλειψη επιθεωρητών εργασίας με αποτέλεσμα η ασυδοσία να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο.

Είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε για τους εργοδότες η αντίρροπη δύναμη την οποία σέβονται και υπολογίζουν. Η  συντριπτική πλειοψηφία των μελών του Σωματείου αντιλαμβάνεται την προσπάθεια αυτή.  Στους καιρούς που διανύουμε για μας είναι αυτονόητο ότι θέσεις εργασίας σημαίνει ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Οι προσπάθειες αυτές είναι συλλογικές.

Στις διαπραγματεύσεις που γίνονται και το κύριο βάρος της διαπραγμάτευσης και των επιχειρημάτων πέφτει στους ώμους των οργανωτικών γραμματέων της ΣΕΚ.  Αυτό μας επιφορτίζει με μεγαλύτερη ευθύνη και πιστεύω πως με επιτυχία ανταποκρινόμαστε και πετυχαίνουμε τους κοινούς μας στόχους.

Η δική σας συμμετοχή είναι σημαντικότατη στην επιτυχία του αποτελέσματος.

Για μας  είστε ξεχωριστοί γιατί αποτελείτε τη βάση της οργανωτικής επιτυχίας του Σωματείου μας.  Η πορεία του είναι πλέον δεδομένη με δυναμισμό, αποφασιστικότητα για το μέλλον και για τα συμφέροντα των μελών του.

Το Σωματείο μας εκπροσωπεί επάξια τους εργαζόμενους όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την υπέροχη οικογένεια της ΣΕΚ και είμαστε βέβαιοι ότι καθημερινά επιβεβαιώνει τις αξίες που η ΣΕΚ εκφράζει. Εύχομαι σύντομα να δραστηριοποιηθούμε ελεύθερα και στην Κερύνεια μας.

Πραγματοποιήθηκε χτες Τρίτη 12 Φεβρουαρίου συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας μεταξύ εκπροσώπων των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ και της Ελληνικής Τράπεζας υπό την προεδρία της Μεσολαβητικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας με αντικείμενο την εργατική διαφορά που προέκυψε αναφορικά με την μη εφαρμογή της Έκτακτης Ειδικής Συμφωνίας Ορισμένης Διάρκειας από πλευράς Ελληνικής Τράπεζας που προνοεί την επιστροφή των μειώσεων των μισθών, την επιστροφή του ποσοστού μείωσης του Ταμείου Προνοίας, αλλά και την αποπαγοποίηση των ετήσιων προσαυξήσεων και της ΑΤΑ από 1/1/2019 και αφορά τους 1100 υπαλλήλους που προέρχονται από τη ΣΚΤ. Στην πρώτη συνάντηση οι δύο πλευρές επεξήγησαν τις θέσεις τους για τα πιο πάνω θέματα και τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει και 2η συνάντηση για συνέχιση του διαλόγου.

Ως εκ τούτου στην επόμενη συνάντηση που θα καθοριστεί θα ακολουθήσει άμεση και έγκαιρη ενημέρωση σας. Στην περίπτωση που θα πρέπει να παρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων είτε θετικά είτε αρνητικά, θα συγκληθούν προς τούτο Γενικές Συνελεύσεις.

Εκ των Συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ

13 Φεβρουαρίου 2019

Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΣΕΚ-ΠΕΟ-ΠΑΣΥΔΥ εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειάτους για όλα όσα τουλάχιστον ατυχή εμπεριέχονται στις τελευταίες εγκυκλίους της ΕΤΥΚ σε μια περίοδο που το συνδικαλιστικό κίνημα ενωμένο θα έπρεπε να καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες για την επίτευξη του κοινού στόχου της κατά απόλυτο τρόπο κατοχύρωσης και διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων και συμφερόντων των εργαζομένων στο Συνεργατισμό.

Οι τρεις Οργανώσεις απορρίπτουμε κατηγορηματικά τα όσα απαράδεκτα και ανυπόστατα μας καταλογίζονται από τους συναδέλφους της ΕΤΥΚ, που στην ουσία συνιστούν εκ προθέσεως πλήρη διαστρέβλωση της πραγματικότητας και των διαχρονικά αμετάθετων θέσεών μας, όπως αυτές έχουν υποβληθεί από τις τρεις Οργανώσεις κατά την όλη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Συγκεκριμένα αναφέρουμε ότι στις υπό αναφορά συζητήσεις η πρωταρχική και αδιαπραγμάτευτη θέση που τέθηκε ήταν ότι δεν πρόκειται να γίνει με κανένα τρόπο αποδεκτή η αναγκαστική απόλυση ή απόλυση λόγω πλεονασμού κανενός συναδέλφου, όπως ρητά διαλαμβάνεται και στις γραπτές διαβεβαιώσεις που οι Συντεχνίες μας έχουν εξασφαλίσει τόσο από τη Διεύθυνση της ΣΚΤ όσο και από τον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών που επιβεβαιώθηκανκαι κατά τη συνάντηση στο Προεδρικό.

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι από την πρώτη συνεδρία μεταξύ των Συντεχνιών μας και της Διοίκησης της ΣΚΤ είχε τεθεί ως βασικός στόχος και επιδίωξη η κατάληξη σε συμφωνία για ένα Σχέδιο Εθελούσιας Αφυπηρέτησης, που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του προσωπικού και να μπορεί να είναι μία από τις επιλογές του.Προς τούτο είχαμε υποβάλει συγκεκριμένες πρόνοιες και εισηγήσεις τόσο για τα ποσά όσο και για άλλες παραμέτρους που ουδόλως υπολείπονται από τις θέσεις τις οποίες αντιδεοντολογικά και βεβιασμένα έχει κοινοποιήσει η ΕΤΥΚ δυσχεραίνοντας την όλη διαπραγματευτική διαδικασία για κατάληξη σε συμφωνία.

Καταλήγοντας οι τρεις Συντεχνίες επιδεικνύοντας σύνεση και υπευθυνότητα, σ’ αυτήν την κρίσιμη περίοδο απευθύνουμε ύστατη έκκληση για τερματισμό των αχρείαστων δημόσιων αντιπαραθέσεων, αντεγκλήσεων και συνδικαλιστικού ανταγωνισμού,που ουδόλως εξυπηρετούν την ευρύτερη προσπάθεια που θα έπρεπε να καταβάλλεται από όλους για τη δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν στην ταχύτερη και επιτυχή κατάληξη συμφωνίας, που να ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες των εργαζομένων και να θέτει τέρμα στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητά τους.

3 Ιουλίου 2018

Από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ

Επαγγελματικές Ομοσπονδίες

Ο.Υ.ΞΕ.Κ.Α. - ΣΕΚ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Ο.Υ.ΞΕ.Κ.Α - ΣΕΚ
ΔΟΜΗ - ΣΩΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΦΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
ΤΑΞΙΔΙΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕΚ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΑΛΛΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΠΑΦΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΠΕΡΓΙΕΣ
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 3.3.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HOLIDAY INN 14.3.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 11.9.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HOLIDAY INN 6-11.9.2012
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 2-6.7.2013
ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ
Ο.ΜΕ.ΠΕ.ΓΕ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ
Καταστατικό
Αποφάσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Επικοινωνία
Ο.Ε.Κ.Δ.Υ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.Ε.Κ.Δ.Υ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΕΝΤΥΠΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Επικοινωνία
Ο.ΒΙ.Ε.Κ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.ΒΙ.Ε.Κ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΕΝΤΥΠΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Εκδηλώσεις
14ο Παγκύπριο Συνέδριο
Επικοινωνία
Ο.Η.Ο. - ΣΕΚ
Ο.Ι.Υ.Κ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.Ι.Υ.Κ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ / ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΙΜΟΝΗ ΣΕ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Επικοινωνία
Εκδηλώσεις
12ο Παγκύπριο Συνέδριο
Ο.ΟΙ.Μ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.ΟΙ.Μ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
Επικοινωνία

Video

Social Media

facebook creative nerdstwittergoogle plus creative nerdsyoutube creative nerds

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

syndicat-european-logoituc-csi-igb-logointernational-labour-organization-logoylourgio-ergasias-logo