Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish

Με θέμα την έναρξη  εκστρατείας ενημέρωσης για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων ως Φύλακες Ασφαλείας, των εταιρειών παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας, καθώς και των εταιρειών και οργανισμών που αναθέτουν έργα στο εν λόγο τομέα, πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016, συνάντηση στα γραφεία του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών, μεταξύ των Συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ και του Συνδέσμου Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας.

Στα πλαίσια της εκστρατείας, ετοιμάστηκε με την συμβολή των συντεχνιών και των εργοδοτικών οργανώσεων, ενημερωτικό φυλλάδιο που απευθύνεται στους εργαζόμενους του κλάδου. Στο φυλλάδιο γίνεται εκτενής αναφορά για βασικά δικαιώματα των εργαζομένων, όπως ο μισθός πρόσληψης και ο κατώτατος μισθός, τις υποχρεώσεις του εργοδότη προς τα ταμεία Κοινωνικών ασφαλίσεων, των αριθμό των ετήσιων αδειών που δικαιούται ο εργδοτούμενος, στο δικαίωμα του εργαζομένου για να έχει γραπτή ενημέρωση για τους όρους εργασίας του. Επίσης στο έντυπο προσφέρεται ενημέρωση για τις νομοθεσίες, της άδεια μητρότητας, για τον περί προστασίας των μισθών νομό καθώς και για την νομοθεσία περί οργάνωσης  χρόνου εργασίας .

Στα πλαίσια της συνάντησης έγινε ενδελεχής συζήτηση και προταθήκαν μέτρα και δράσεις για πάταξη των φαινομένων τα οποία ταλανίζουν το κλάδο, όπως τι μη τήρηση του διατάγματος για το κατώτατο μισθό καθώς και άλλων νομοθεσιών.

Ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων της ΣΕΚ Ελισαίος Μιχαήλ, όποιος ήταν παρόν στη συνάντηση δήλωσε πως η ΣΕΚ θα σταθεί δίπλα στους εργαζόμενους  Φρουρούς Ασφαλείας, για διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους τα οποία προκύπτουν μέσα από τις νομοθεσίες και τις συλλογικές συμβάσεις. Ο Γεν. Γραμματέας της ΟΙΥΚ ΣΕΚ χαιρέτισε την έκδοση του ενημερωτικού φυλλαδίου, το οποίο σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας προσπάθειας  για πάταξη  των παρανομιών που παρατηρούνται στο κλάδο εις βάρος των εργαζομένων. Ο κ. Μιχαήλ εξέφρασε τις ευχαριστίες του στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και προσωπικά στην Υπουργό Εργασίας για την  ετοιμασία του ενημερωτικού φυλλαδίου, του οποίο η έκδοση και η χρήση του ως μέσο ενημέρωσης των εργαζομένων, αποτελούσε ένα από τα πάγια αιτήματα που έθετε η ΟΙΥΚ ΣΕΚ για το συγκεκριμένο κλάδο.

 Επισυνάπτεται ποιο κάτω το Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τους όρους Εργοδότησης, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Φρουρών Ασφαλείας.

 

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19/9/2016 εθιμοτυπική συνάντηση αντιπροσωπείας της ΣΕΚ με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα της ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα με τον Νέο Πρόεδρο της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Χριστάκη Ταουσιάνη.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως τα θέματα των εκποιήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο μέρος των Δανείων του Συνεργατισμού είναι η πρώτη κατοικία, καθώς και διάφορα επαγγελματικά θέματα που είναι προς συζήτηση με τη Διεύθυνση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας όπως το ενιαίο μισθολόγιο και η ενιαία Συλλογική Σύμβαση.

Και οι δύο πλευρές επισημαίνουν την αναγκαιότητα της εργατικής ειρήνης στον Συνεργατισμό και την αναγκαιότητα της ενισχυσης της συνεργασίας για επίλυση των διαφόρων προβλημάτων για το καλό των εργαζομένων, της κοινωνίας και γενικά της οικονομίας της πατρίδας μας.

Έχει επέλθει τελική συμφωνία για το ενιαίο ωράριο το οποίο θα ισχύσει, από 3 Οκτωβρίου 2016. Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά θα λειτουργήσει ενιαίο ωράριο για όλα τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα παγκύπρια. Το νέο ωράριο ήδη έχει ανακοινωθεί από την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.

Οι έντονες προσπάθειες και διαβουλεύσεις των τελευταίων ημερών έφεραν αποτέλεσμα στο να πετύχουμε ένα ωράριο που κατά την άποψη μας καλύπτει  την πλειοψηφία των απαιτήσεων των μελών μας, με κυρίαρχο  το θέμα  αποχώρησης από την εργασία στον ίδιο χρόνο όλων των υπηρεσιών των ΣΠΙ.

Με βάση τα πιο πάνω το ωράριο που έχει συμφωνηθεί είναι ενιαίο ωράριο 37 ώρες την εβδομάδα  πάνω σε πενθήμερη βάση, δηλαδή από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.

                                 Ωράριο εργασίας                    Εξυπηρέτηση κοινού

Δευτέρα                     7.30-15.00                                   7.45-14.00            

Τρίτη                         7.30-15.00                                   7.45-14.00            

Τετάρτη                     7.30-15.00                                   7.45-14.00             

Πέμπτη                      7.30-15.00                                   7.45-14.00            

Παρασκευή                7.30-14.30                                   7.45-14.00        

Το πιο πάνω ωράριο θα επαναξιολογηθεί τον Απρίλιο του  2017 για να αντιμετωπιστούν τα οποιαδήποτε προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν.

Παράλληλα συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για τη συνομολόγηση ενιαίας συλλογικής σύμβασης για όλα τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα

Εκ των συντεχνιών  ΠΕΟ -  ΣΕΚ -  ΠΑΣΥΔΥ                              

14 Σεπτεμβρίου 2016

Οι συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΠΑΣΥΔΥ  ενημερώνουν ότι παρευρέθηκαν σε συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού που πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 5 Σεμπτεβριου 2016 στην Βουλή των Αντιπροσώπων.  Η συζήτηση είχε ως θέμα τον ‘’Περί Συνεργατικών Εταιρειών (τροποποιητικός)(Αρ.2) Νόμος  του 2016 που αφορά την Αύξηση ποσοστού της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ) στην ιδιοκτησιακή δομή των Συνεργατικών Πιστωτικών  Ιδρυμάτων (ΣΠΙ) και τη δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού των ΣΠΙ στη ΣΚΤ’’.

Στη συνάντηση έγινε εκτενή αναφορά στα πιο πάνω θέματα από όλους τους παρευρισκόμενους, όπως τους βουλευτές-μέλη της Επιτροπής, από την Διευθύντρια Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κ.Α, από εκπροσώπους της Σ.Κ.Τ, από τον εκπρόσωπο του Σ.Ε.Σ  και από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.

Από πλευράς των συντεχνιών μας, τέθηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία έγινα αποδεκτά από την ολομέλεια της Επιτροπής και θα αποτελέσουν άμεσα θέμα προς συζήτηση και διαβούλευση.

Τα κύρια αυτά σημεία είναι: 1. Δημιουργία Ενιαίας  Συλλογικής Σύμβασης  με βάση τα ωφελήματα /δικαιώματα που πηγάζουν από τις υφιστάμενες Συλλογικές Συμβάσεις των ΣΠΙ.

2. Πλήρη διαφάνεια και αιτιολόγηση των όποιων νέων προσλήψεων.

3. Η δημιουργία μεταξύ μας  μηχανισμού, ο  οποίος θα ρυθμίζεται είτε με κανονισμούς (Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις), είτε με κανόνες προκείμενου  να εξασφαλίζεται ότι δεν θα γίνονται αναξιοκρατικές ή δυσμενείς, ή άλλες ενέργειες οι οποίες να πλήττουν την αξιοπρέπεια αλλά και άμεσα ζωτικά συμφέροντα των εργοδοτουμένων.

4. Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνεται από το οικείο ΣΠΙ (ή τμήμα) στο οποίο θα εργάζεται ο κάθε εργαζόμενος. Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα διαλόγου μεταξύ των Συντεχνιών μας και της Σ.Κ.Τ έτσι ώστε να είναι αναπόσπαστο μέρος της Συλλογικής Σύμβασης.

Εκ των συντεχνιών  ΠΕΟ  ΣΕΚ ΠΑΣΥΔΥ

6.9.2016

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπάλληλων Κύπρου ΣΕΚ χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για μείωση των τελών έκδοσης και ανανέωσης άδειας φύλακα ασφαλείας.

Σημειώνουμε πως με την εξέλιξη αυτή ικανοποιείτε ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας,  το οποίο πολλές φόρες στο παρελθόν έθεσε τόσο στον ίδιο τον υπουργό Δικαιοσύνης όσο και στο αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας.

Τα νέα τέλη θα ισχύουν από τις 8/7/2016 και  έχουν ως ακολούθως

Έκδοση άδειας Φύλακα ή Ιδιώτη Φύλακα για 5 χρόνια           από   €250 έχει μειωθεί σε €140
Ανανέωση άδειας Φύλακα ή Ιδιώτη Φύλακα                          από   €140 έχει μειωθει σε €80

 

Παραθέτουμε απόκομμα από την εφημερίδα Εργατική Φωνή ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2015 που αναφέρεται σε συνάντηση που είχε στις 27 Ιουλίου 2015 η ΟΙΥΚ ΣΕΚ με τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Ιωνά Νικόλαου, στον οποίο παρέδωσε ψήφισμα με κύριο θέμα την μείωση των τελών ανανεώσεις Άδειας Φύλακα Ασφαλείας.

filakes

Οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ μετά από σύσκεψη των στελεχών του προσωπικού των Αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ανακοινώνουν ότι η πρόταση της υπουργού Εργασίας που υποβλήθηκε νωρίς το πρωΐ, ως επιστέγασμα της προσπάθειας της ίδιας, από το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι αργά το απόγευμα της Κυριακής προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, γίνεται αποδεκτή.

Οι εργαζόμενοι και οι Συντεχνίες, με την απόφαση τους,  επανέλαβαν τη θέληση τους να συμβάλουν για ειρηνική επίλυση της διαφοράς, εκτιμώντας ότι η πρόταση ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τα διάφορα θέματα που προέκυψαν για εφαρμογή και επέκταση της συλλογικής σύμβασης.

Με την ευκαιρία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την υπουργό Εργασίας για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει για άρση του αδιεξόδου.

Εκ των Συντεχνιών ΣΕΚ – ΠΕΟ - ΔΕΟΚ

11 Ιουλίου 2016

Επαγγελματικές Ομοσπονδίες

Ο.Υ.ΞΕ.Κ.Α. - ΣΕΚ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Ο.Υ.ΞΕ.Κ.Α - ΣΕΚ
ΔΟΜΗ - ΣΩΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΦΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
ΤΑΞΙΔΙΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕΚ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΑΛΛΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΠΑΦΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΠΕΡΓΙΕΣ
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 3.3.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HOLIDAY INN 14.3.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 11.9.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HOLIDAY INN 6-11.9.2012
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 2-6.7.2013
ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ
Ο.ΜΕ.ΠΕ.ΓΕ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ
Καταστατικό
Αποφάσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Επικοινωνία
Ο.Ε.Κ.Δ.Υ. - ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΕΝΤΥΠΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Επικοινωνία
Ο.ΒΙ.Ε.Κ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.ΒΙ.Ε.Κ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΕΝΤΥΠΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Εκδηλώσεις
14ο Παγκύπριο Συνέδριο
Επικοινωνία
Ο.Η.Ο. - ΣΕΚ
Ο.Ι.Υ.Κ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.Ι.Υ.Κ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ / ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΙΜΟΝΗ ΣΕ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Επικοινωνία
Εκδηλώσεις
12ο Παγκύπριο Συνέδριο
Ο.ΟΙ.Μ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.ΟΙ.Μ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
Επικοινωνία

Video

Social Media

facebook creative nerdstwittergoogle plus creative nerdsyoutube creative nerds

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

syndicat-european-logoituc-csi-igb-logointernational-labour-organization-logoylourgio-ergasias-logo