Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish

Η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ εκτιμά ότι η επέκταση της εποχικής απασχόλησης στο Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό είναι ένα θετικό βήμα προς την κάλυψη κάποιων από τις πολλές ανάγκες που υπάρχουν στην στελέχωση των κυβερνητικών Τμημάτων και Υπουργείων με Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα όπως, από το 2018 το σύνολο του εποχικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού να απασχολείται για περίοδο 11 μηνών, αντί από 8 μήνες απασχόλησης που ήταν μέχρι σήμερα.

Ο λόγος που πάρθηκε αυτή η απόφαση σύμφωνα με τα δημοσιεύματα είναι για ικανοποίηση πολλών αιτημάτων διαφόρων κυβερνητικών Τμημάτων και Υπουργείων που χρειάζονται προσωπικό για τη πιο εύρυθμη λειτουργία τους και για εκτέλεση έργων που έχουν εξαγγελθεί.

Η ΟΕΚΔΥ έχει ξεκάθαρες θέσεις όσο αφορά την απασχόληση εποχικού προσωπικού τις οποίες είχε δώσει και στη δημοσιότητα.

Η ελλιπής στελέχωση από ΩΚΠ σε τακτικές θέσεις εργασίας δεν πρέπει να υποκαθίσταται από εποχικές θέσεις εργασίας και το επόμενο βήμα της κυβέρνησης πρέπει να είναι η μονιμότητα της απασχόλησης.

Ο ένας μήνας εκτός εργασίας δεν εξυπηρετεί κανένα καλό σκοπό και οι πολλές κενές τακτικές θέσεις εργασίας πρέπει να πληρωθούν ώστε να λειτουργούν εύρυθμα όλα τα Τμήματα και αυτά που δεν έχουν εποχικό Ωρομίσθιο Προσωπικό. 

Από την ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ

8 Νοεμβρίου 2017

Η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ ενημερώνει τα μέλη της, ότι το Υπουργικό Συμβούλιο στην συνεδρία του ημερ. 27.7.2016 αποφάσισε τον τερματισμό της μείωσης κατά 10% των μισθών του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού στο πλαίσιο της υιοθέτησης ανάλογων ρυθμίσεων, που εφαρμόστηκαν για τους εργοδοτούμενους αορίστου και εργοδοτούμενους ορισμένου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία.

Συγκεκριμένα το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η μείωση κατά 10% των μισθών του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού (τακτικού και εποχικού) θα τερματίζεται με τη συμπλήρωση 24 μηνών συνολικής απασχόλησης στη δημόσια υπηρεσία. Η ρύθμιση αυτή έχει αναδρομική ισχύ από τις 28.4.2016, ημερομηνία δημοσίευσης του Περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτούμενων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016, ο οποίος προνοεί αντίστοιχες ρυθμίσεις για το προαναφερόμενο προσωπικό.

Με σκοπό την διευκόλυνση της υλοποίησης της εν λόγω Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου έχει προστεθεί στον Πίνακα των υφιστάμενων κλιμάκων ωρομισθίων του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού στήλη με τίτλο «ωρομίσθιο μετά την συμπλήρωση 24 μηνών συνολικής απασχόλησης», στο οποίο θα τοποθετείται το τακτικό/εποχικό ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό με την συμπλήρωση 24 μηνών συνολικής απασχόλησης ανάλογα με την μισθοδοτική του κλίμακα. Η αλλαγή του ωρομισθίου για το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό (τακτικό και εποχικό)  που συμπληρώνει  24 μήνες  συνολικής απασχόλησης θα πρέπει να γίνεται με την υποβολή στο Γενικό Λογιστήριο σχετικού έντυπου.

Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά την πλήρωση μόνιμων θέσεων ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, το προσωπικό που προσλαμβάνεται θα τοποθετείται στο αρχικό σημείο της μισθοδοτικής του κλίμακας και δεν θα του παραχωρείται καμία προσαύξηση κατά τους πρώτους 24 μήνες της υπηρεσίας του.

 Όσον αφορά το εποχικό ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό για τον υπολογισμό της «συνολικής απασχόλησης» θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι χρονικές περίοδοι που το κάθε άτομο έχει εργαστεί ως εποχικό ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό στη δημόσια υπηρεσία.

Σημειώνεται ότι για περιπτώσεις οι οποίες θα κριθεί ότι χρήζουν περαιτέρω διευκρίνησης, θα ακολουθήσει Εγκύκλιος σε εύθετο χρόνο.   

28 Ιουλίου 2016

Σε σημερινή συνάντηση μεταξύ  του Υπουργού Οικονομικών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ, στην παρουσία και του Γενικού Γραμματέα της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ,  ο Υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε επίσημα τις ηγεσίες τους, ότι δεν τίθεται θέμα εφαρμογής οποιασδήποτε μονομερούς απόφασης που αφορά τους όρους εργοδότησης των Ωρομισθίων εργαζομένων στο  Δημόσιο τομέα.

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε στη συνάντηση ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόταση της κυβέρνησης που επηρεάζει το Ωρομίσθιο Προσωπικό.  Η κυβέρνηση, τόνισε ο Υπουργός,  μέσα από τον κοινωνικό διάλογο θα συζητά με το συνδικαλιστικό κίνημα όλα τα ζητήματα που αφορούν το Ωρομίσθιο Προσωπικό.

Η Γραμματεία της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, μετά την πιο πάνω εξέλιξη, αποφάσισε να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε απεργιακά μέτρα και καλεί τα μέλη της να προσέλθουν κανονικά στην εργασία τους την ερχόμενη Παρασκευή.

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ σε έκτακτη συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα αποφάσισε τα πιο κάτω:           

  1. Να εκφράσει την έντονη αντίθεση του για τις προθέσεις του Υπουργείου Οικονομικών να καταργήσει ωφελήματα του ταμείου προνοίας του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού στο οποίο συνεισφέρουν και οι εργαζόμενοι. Η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ σημειώνει επίσης ότι μόλις  πριν ένα χρόνο η κυβέρνηση είχε κουτσουρέψει τα ωφελήματα του ταμείου προνοίας με την αλλαγή η οποία έγινε στον τρόπο υπολογισμού του από την 01/01/2013 και θα πρέπει να σεβαστεί την ρύθμιση που έγινε.
  1. Το Γενικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Γραμματεία της Ομοσπονδίας να προχωρήσει στη άμεση λήψη απεργιακών μέτρων στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι το  Υπουργείο Οικονομικών προωθεί οποιεσδήποτε μονομερής ενέργειες που επηρεάζουν τους όρους εργοδότησης  και ωφελήματα των Ωρομισθίων.
  1. Η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ θεωρεί θετική εξέλιξη την παρέμβαση του Προέδρου και ιδαίτερα  την διαβεβαίωση που έχει δώσει δημόσια ότι δεν θα  εφαρμοστεί κανένα μέτρο και ότι θα γίνει διάλογος με τους εργαζομένους με στόχο την προστασία της εργατικής και κοινωνικής ειρήνης. Η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ αναμένει ότι η κυβέρνηση θα αποδείξει έμπρακτα το σεβασμό της προς το θεσμοθετημένο διάλογο όπως  υπόδειξε και στην  επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό Οικονομικών στις 9 Σεπτεμβρίου 2014.

   Λευκωσία 15 Σεπτεμβρίου  2014

Σελίδα 2 από 2

Επαγγελματικές Ομοσπονδίες

Ο.Υ.ΞΕ.Κ.Α. - ΣΕΚ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Ο.Υ.ΞΕ.Κ.Α - ΣΕΚ
ΔΟΜΗ - ΣΩΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΦΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
ΤΑΞΙΔΙΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕΚ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΑΛΛΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΠΑΦΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΠΕΡΓΙΕΣ
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 3.3.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HOLIDAY INN 14.3.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 11.9.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HOLIDAY INN 6-11.9.2012
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 2-6.7.2013
ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ
Ο.ΜΕ.ΠΕ.ΓΕ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ
Καταστατικό
Αποφάσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Επικοινωνία
Ο.Ε.Κ.Δ.Υ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.Ε.Κ.Δ.Υ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΕΝΤΥΠΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Επικοινωνία
Ο.ΒΙ.Ε.Κ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.ΒΙ.Ε.Κ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΕΝΤΥΠΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Εκδηλώσεις
14ο Παγκύπριο Συνέδριο
Επικοινωνία
Ο.Η.Ο. - ΣΕΚ
Ο.Ι.Υ.Κ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.Ι.Υ.Κ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ / ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΙΜΟΝΗ ΣΕ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Επικοινωνία
Εκδηλώσεις
12ο Παγκύπριο Συνέδριο
Ο.ΟΙ.Μ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.ΟΙ.Μ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
Επικοινωνία

Video

Social Media

facebook creative nerdstwittergoogle plus creative nerdsyoutube creative nerds

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

syndicat-european-logoituc-csi-igb-logointernational-labour-organization-logoylourgio-ergasias-logo