Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish

Ολοκλήρωση συμφωνίας για τα αιτήματα του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού και εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης

Η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ εκφράζει την ικανοποίηση της για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2019 να εγκριθεί η συμφωνία η οποία έγινε μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού για τα έτη 2015-2018. 

Τα αιτήματα για την συλλογική σύμβαση του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού είχαν υποβληθεί από την ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και την ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ μετά από παγκύπρια σύσκεψη των αντιπροσώπων του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού. Η συμφωνία πλαίσιο καθόρισε την διαδικασία ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων μετά τον τερματισμό των περιορισμών που είχε θέσει το Μνημόνιο της Τρόικας για τις μισθολογικές αυξήσεις στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η συμφωνία πλαίσιο είχε ως κύριο στόχο την βελτίωση των μισθών ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους.

Την 31η Μαΐου 2018 επιτεύχθηκε συμφωνία με την Κυβέρνηση για την σταδιακή αποκατάσταση των μισθών από τις αποκοπές που επιβλήθηκαν με τους Νόμους Ν.168(Ι)/2012 και Ν.31(Ι)/2013. Η συμφωνία αυτή ήταν συνέχεια της διαδικασίας της συμφωνίας πλαίσιο που υπεγράφη στις 4/01/2017 και της συμπληρωματικής συμφωνίας πλαίσιο ημερομηνίας 20/10/2017 και περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα τερματισμού όλων των αποκοπών μισθών που επιβλήθηκαν  με τις πιο πάνω νομοθεσίες. Το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης των μισθών άρχισε την 1/07/2018 και θα ολοκληρωθεί την 1/01/2023.

Η συμπληρωματική συμφωνία της 20ης Οκτωβρίου 2017 προνοούσε την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων που αφορούν τους Ημικρατικούς Οργανισμούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις Σχολικές Εφορείες και το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό την εισαγωγή Ταμείου Προνοίας για νεοεισερχόμενους υπαλλήλους που προσελήφθηκαν μετά την 1/10/2011 και για εργαζομένους αορίστου χρόνου.

Όπως είχε τεθεί συλλογικά στο πακέτο αιτημάτων από το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό ως προτεραιότητα καθορίστηκε η σταδιακή αποκατάσταση των μισθών η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Ιουλίου 2018.

Τα αιτήματα για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού είχαν τρεις ορίζοντες: 1ον τις μισθολογικές αυξήσεις ή τις μειώσεις των αποκοπών, 2ον την εφαρμογή ίσης μεταχείρισης μεταξύ εποχικού και τακτικού προσωπικού και 3ον την επαναφορά των επιδομάτων στα ποσοστά προ της οικονομικής κρίσης. Συμφωνήθηκε στις 31/5/2018, (όπως είναι ήδη γνωστό) να αρχίσει η σταδιακή μείωση των αποκοπών από 1/7/2018 και μέχρι το 2023 να αποκατασταθούν πλήρως οι μισθοί. Έχει αρχίσει η εφαρμογή της συμφωνίας αυτής και ενημερώθηκαν τα μέλη μας τα οποία εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την συμφωνία που έγινε.

Μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις συμφωνήθηκε πρόσφατα και επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 6 Μαΐου 2019:

1ον .Η ένταξη των εποχικών που συμπληρώνουν 12 μήνες υπηρεσίας (έστω και διακεκομμένη) στο Ταμείο Προνοίας του ΩΚΠ από 1/6/2019.

2ον . Να μετατραπεί η 11μηνη απασχόληση των εποχικών ωρομισθίων σε 12μηνη και από την 1/4/2020 να παίρνουν προσαύξηση της κλίμακας μισθοδοσίας τους καθώς και οι εποχικοί ορισμένου χρόνου που συμπληρώνουν 24 μήνες υπηρεσία πριν την 1η Απριλίου όπως προνοείται για όλο το ΩΚΠ στην εγκύκλιο με αριθμό 2/2016 ημερομηνίας 1/8/2016. Η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ είχε ζητήσει από τον Δεκέμβριο του έτους 2017 να εφαρμοστεί 12μηνη απασχόληση των εποχικών γιατί στη  ουσία μετά την εφαρμογή της 11μηνης απασχόλησης ο ένας μήνας ανεργίας δεν ήταν προς όφελος καμίας πλευράς. 3ον. Η Ίση μεταχείριση στην παραχώρηση ειδικού επιδόματος στο προσωπικό που απασχολείται στο Σταυρό Ψώκα, έχει συμφωνηθεί να δοθεί αναδρομικά από 1/1/2018. 4ον. Η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ευημερίας και ιδιαίτερα της κάλυψης της πληρωμής της άδειας ασθενείας από το κράτος ως εργοδότης και ο τερματισμός των εισφορών ύψους 1,2% του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού στο Σχέδιο από την 1η Φεβρουαρίου 2019. (Οι αποκοπές που έγιναν από τον Φεβρουάριο του 2019 και μετά θα επιστραφούν στους επηρεαζόμενους από το Γενικό Λογιστήριο)

Για την πλήρη επαναφορά των επιδομάτων δεν υπήρξε καμία υποχώρηση από τη κυβέρνηση. Έχει γίνει ήδη μείωση των αποκοπών με συμφωνία στις 11/7/2017. Θα εξεταστεί στη συνέχεια η ημερομηνία επαναφοράς των επιδομάτων και υπερωριών για όλο το προσωπικό του κράτους.

Η συμφωνία, όπως ανάφερε ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου, είναι ικανοποιητική γιατί επιτεύχθηκε: 1ον. Η σταδιακή επαναφορά των μισθών, 2ον. Η ίση μεταχείριση στους εποχικούς, 3ον .Εφαρμόζεται η 12μηνη απασχόληση για τους 11μηνους εποχικούς για τους οποίους κρίθηκε ότι η απασχόληση τους είναι αναγκαία για όλο το έτος. (Ένας αριθμός εποχικών ναυαγοσωστών θα παραμείνει με περιορισμένη διάρκειας απασχόληση γιατί την περίοδο των θερμών μηνών του έτους υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για στελέχωση των παραλιών με ναυαγοσώστες). 4ον . Γίνεται αποκατάσταση της διάκρισης που είχε σε βάρος του το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό όσο αφορά τα θέματα Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης. Δεν έχει επιτευχθεί η πλήρης επαναφορά των επιδομάτων και υπερωριών η οποία όμως αναγνωρίστηκε από το κράτος ότι πρέπει να υλοποιηθεί στο άμεσο μέλλον για το σύνολο των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα χωρίς διακρίσεις.

Η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ όπως ανάφερε ο Γενικός της Γραμματέας, θα προχωρήσει με τους κοινωνικούς εταίρους στην ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης του Προσωπικού των Σχολικών Εφορειών, την συνομολόγηση συμφωνιών για το προσωπικό ορισμένου και αορίστου χρόνου, καθώς και για τα άλλα θέματα που απασχολούν τα μέλη της με σκοπό να επικρατήσει η ισότητα και δίκαιη μεταχείριση όλων των εργαζομένων σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα και αλλού.

Ο αγώνας για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων είναι αδιάκοπος για την ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και συνεχίζεται με συνέπεια και εντιμότητα.

13 Μαΐου 2019

Επαγγελματικές Ομοσπονδίες

Ο.Υ.ΞΕ.Κ.Α. - ΣΕΚ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Ο.Υ.ΞΕ.Κ.Α - ΣΕΚ
ΔΟΜΗ - ΣΩΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΦΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
ΤΑΞΙΔΙΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕΚ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΑΛΛΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΠΑΦΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΠΕΡΓΙΕΣ
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 3.3.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HOLIDAY INN 14.3.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 11.9.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HOLIDAY INN 6-11.9.2012
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 2-6.7.2013
ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ
Ο.ΜΕ.ΠΕ.ΓΕ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ
Καταστατικό
Αποφάσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Επικοινωνία
Ο.Ε.Κ.Δ.Υ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.Ε.Κ.Δ.Υ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΕΝΤΥΠΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Επικοινωνία
Ο.ΒΙ.Ε.Κ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.ΒΙ.Ε.Κ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΕΝΤΥΠΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Εκδηλώσεις
14ο Παγκύπριο Συνέδριο
Επικοινωνία
Ο.Η.Ο. - ΣΕΚ
Ο.Ι.Υ.Κ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.Ι.Υ.Κ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ / ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΙΜΟΝΗ ΣΕ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Επικοινωνία
Εκδηλώσεις
12ο Παγκύπριο Συνέδριο
Ο.ΟΙ.Μ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.ΟΙ.Μ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
Επικοινωνία

Video

Social Media

facebook creative nerdstwittergoogle plus creative nerdsyoutube creative nerds

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

syndicat-european-logoituc-csi-igb-logointernational-labour-organization-logoylourgio-ergasias-logo