Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish

Διεθνείς Σχέσεις

H σημασία της διεθνούς αλληλεγγύης.

H συνεργασία μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και διεθνώς, αποκτά συνεχώς και μεγαλύτερη σημασία. Oι διεθνείς εξελίξεις σχετικά με την οικονομία, οι διεθνείς συνασπισμοί, η συμφωνία της GATT και βασικότερα η συνεχής αναπτυσσόμενη δημιουργία πολυεθνικών εταιρειών μεταφέρουν συνεχώς και σε μεγαλύτερο βαθμό τα κέντρα λήψης αποφάσεων και προγραμματισμού από τα Εθνικά Κέντρα σε διεθνείς έδρες και επίπεδα. Οι Κυβερνήσεις συντονίζουν την οικονομική ανάπτυξη ανάλογα με τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε διεθνές επίπεδο και ρυθμίζουν σε μεγάλο βαθμό ομοιόμορφα δασμούς και προστασία των εθνικών επιχειρήσεων. 

Mε τον ίδιο τρόπο δραστηριοποιούνται και οι εργοδότες. Οι πολυεθνικές εταιρείες έχουν μπει για καλά σ' όλες τις χώρες και λόγω του μεγέθους και των κεφαλαίων που διαθέτουν πολλές φορές αποτελούν ρυθμιστικό παράγοντα της επενδυτικής και κοινωνικής πολιτικής των εργοδοτών και σε κάποιο βαθμό και των Κυβερνήσεων. Παράλληλα οι εργοδότες συσπειρώνονται σε διεθνείς οργανώσεις όπου επικρατούν οι ιδέες του νεοφιλελευθερισμού και από εκεί πηγάζουν νέες ιδέες και νέοι κανόνες συμπεριφοράς.

Φυσιολογικά προβάλλει συνεχώς και πιο βασανιστικό το ερώτημα. Πως θα μπορέσει το Eργατικό Kίνημα να διαδραματίσει ρόλο προστατευτικό για τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των εργαζομένων; Πως θα μπορέσει να συγκεράσει τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα των εργαζομένων που διαφέρουν από χώρα σε χώρα; 

To βασανιστικό αυτό ερώτημα απασχολεί τα τελευταία χρόνια τις διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις και βασικά τη Διεθνή των Ελευθέρων Εργατικών Συνδικάτων (ΔΣEEΣ). 

Mέσα στη Δ.Σ.E.E.Σ. ενώνουν τις δυνάμεις τους εργαζόμενοι από πλούσιες και βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες αλλά και από φτωχές, αναπτυσσόμενες και υποανάπτυκτες χώρες. 

Kάθε χώρα αλλά και κάθε περιοχή έχει τα δικά της προβλήματα και τις δικές της ιδιαιτερότητες. Πολύ δε πιο σημαντικό έχουν τεράστιες διαφορές στο βιοτικό επίπεδο στους όρους και τις συνθήκες εργασίας.

Προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη συζήτησης και προβληματισμού, ώστε να βρεθεί η κοινή συνισταμένη που να μπορεί να ικανοποιεί όλους και να αποτελεί κοινή πολιτική με κοινούς στόχους. 

Aλλά ακόμα έστω και αν οι ηγεσίες των Εθνικών Εργατικών Eνώσεων με τη σοφία και τις εμπειρίες τους επιτύχουν να συμφωνήσουν πάνω σε μια τέτοια πολιτική, που σε κάποιο βαθμό έχει γίνει, εξακολουθεί να παραμένει το ερώτημα πως μπορεί το Εργατικό Κίνημα, ποιά μέσα και ποιές δυνατότητες έχει να πιέσει και να επηρεάσει για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής;

Oι σχέσεις της ΣEK με τις διεθνείς και άλλες Εργατικές Οργανώσεις.
Το Γενικό Συμβούλιο της ΣEK παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις, έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην περαιτέρω διεθνή δραστηριοποίηση της ΣEK και στην ανάπτυξη στενότερων σχέσεων με άλλα αδεφλά συνδικάτα.H ανάγκη για περαιτέρω διεθνή δραστηριοποίηση της ΣEK γίνεται ακόμη πιο επιβεβλημένη λόγω του γεγονότος ότι  είναι η μόνη Ελληνοκυπριακή συνδικαλιστική οργάνωση που είναι  μέλος τόσο  της Δ.Σ.E.E.Σ όσο και της Σ.E.Σ.

Οι σχέσεις μας με τη Δ.Σ.E.E.Σ. δεν είναι μόνο τυπικές αλλά θεωρούνται ουσιαστικές και αναβαθμισμένες. Πέραν από το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας της ΣEK εκλέγεται από το 1975 συνεχώς ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, συμμετέχουμε ενεργά και στις δραστηριότητες των Τμημάτων Γυναικών και Νεολαίας.

H αλληλεγγύη και πρακτική βοήθεια που είχαμε από τη Δ.Σ.E.E.Σ στον αγώνα για δίκαιη λύση του Εθνικού μας προβλήματος ήταν και παραμένει πολύ μεγάλη, γι'αυτό και το Γενικό μας Συμβούλιο απεφάσισε και απένειμε στη Διεθνή το χρυσό παράσημο «Μάρκου Δράκου» με την ευκαιρία των εορτασμών των 50 χρόνων του Κινήματος μας.

Διεθνείς Σχέσεις

Video

Social Media

facebook creative nerdstwittergoogle plus creative nerdsyoutube creative nerds

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

syndicat-european-logoituc-csi-igb-logointernational-labour-organization-logoylourgio-ergasias-logo