Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish
Τετάρτη, 08 Μαρτίου 2023 08:52

Διακήρυξη Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

8η Μαρτίου 1857-2023. Με τις διδαχές του παρελθόντος αποτελεί μέρα υπόμνησης. Με τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν, αποτελεί μέρα αξιολόγησης για όσα επιτεύχθηκαν και για όλα όσα μπορούσαν να γίνουν αλλά δεν πραγματώθηκαν.

Παράλληλα η 8η Μαρτίου είναι μέρα αφετηρίας, στοχεύοντας στο παρόν για να οικοδομήσουμε το μέλλον.
Μια μέρα που ενώνει και δεν διαχωρίζει. Αφορά γυναίκες και άνδρες με στόχο την εξάλειψη των ανισοτήτων, την ενδυνάμωση της φωνής μας για διεκδίκηση των αυτονόητων που δεν είναι δεδομένα και την οφειλόμενη προσπάθεια να προάγουμε και να ενισχύσουμε πολιτικές μέσα από την τεκμηρίωση, ώστε στόχοι και οράματα να μετουσιωθούν σε πράξεις που θα καταστούν ωφέλιμες για τους πολίτες και την κοινωνία.

Στον κόσμο της Εργασίας όλα αλλάζουν και τίποτα δεν μένει στατικό. Η τεχνολογική εξέλιξη και η πρόοδος που επιτελείται , η κλιματική αλλαγή με τα παρεπόμενα της, οι δημογραφικές αλλοιώσεις λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, της σοβαρής υπογεννητικότητας και της ανεξέλεγκτης ροής μεταναστών , που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα, πρέπει να τύχουν αποτελεσματικής διαχείρισης από όλους τους πολιτειακούς φορείς και τα οργανωμένα κοινωνικά σύνολα, ώστε οι αποφάσεις να είναι κοινά αποδεκτές και πλήρως εναρμονισμένες με το νόμιμο, το πρέπον και το ηθικό.

Η ΣΕΚ επέλεξε να διεκδικεί με υπευθυνότητα και τεκμηρίωση, στη βάση της Ισότητας της Ισονομίας και της Ισοπολιτείας, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας σε υγιείς και όχι τοξικούς χώρους εργασίας. Ομοίως και αξιοπρεπείς μισθούς και όρους απασχόλησης.
Αναμένουμε και διεκδικούμε από την παρούσα διακυβέρνηση, στην οποία συμμετέχουν αξιόλογες και ικανές γυναίκες, να ενδυναμώσει τις προσπάθειες της για ισότητα στην πράξη, να ενισχύσει περαιτέρω το νομοθετικό πλαίσιο και να προάξει πολιτικές που θα εκμηδενίζουν αναχρονιστικές αντιλήψεις οι οποίες φρενάρουν την ουσιαστική πρόοδο που επιτυγχάνεται στη βάση της ικανότητας και αξίας των ανθρώπων.

Η ΣΕΚ με υπευθυνότητα θα συνεχίσει να στοχεύει στον τερματισμό της έμφυλης βίας, της σεξουαλικής παρενόχλησης και του εργασιακού εκφοβισμού, στην καταπολέμηση των στερεοτύπων, στη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δυο φύλων, ομοίως και του συνταξιοδοτικού χάσματος. Ειδικότερα για τον εργασιακό εκφοβισμό, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ΣΕΚ 1 στους 2 εργαζόμενους βιώνουν τέτοια απαράδεκτη συμπεριφορά στην εργασία του, γεγονός που υποδηλοί την ανάγκη επίσπευσης της εισήγησης μας για εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου και για ενίσχυση των θεσμών που λαμβάνουν καταγγελίες από τους εργαζόμενους.

Παράλληλα η ΣΕΚ στοχεύει στην ενίσχυση πολιτικών και δράσεων για τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας μέσα από την ενεργότερη συμμετοχή της γυναίκας στην αγορά εργασίας και γενικότερα στην ενδυνάμωση των γυναικών, ώστε να αξιοποιούν τις ευκαιρίες ανέλιξης τους, χωρίς εμπόδια και διλήμματα.
Η ΣΕΚ ως ενεργό μέλος των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, (ETUC) παρακολουθεί και συμμετέχει στη διαμόρφωση πολιτικών σε σχέση με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα των δύο φύλων ,που θέτει ως ξεκάθαρο στόχο μέχρι το 2025: Την οικοδόμηση μιας συνεκτικής Ευρωπαϊκής Κοινωνίας, όπου οι πολίτες της θα έχουν πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες ανέλιξης και ισότιμης συμμετοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων τα οποία καθορίζουν τις πολιτικές για το παρόν και το μέλλον.

Οι κρίσεις δεν μας αποθαρρύνουν. Αντίθετα μας πεισμώνουν γιατί γεννούν προοπτικές που διανοίγονται, όπως για παράδειγμα στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το οποίο περιλαμβάνει ξεκάθαρες προτάσεις της ΣΕΚ για την προαγωγή της Ισότητας.

Επιπρόσθετα, τόσο η ψηφιακή μετάβαση όσο και η πράσινη ανάπτυξη καθώς και η μετάβαση στον ενεργειακό μετασχηματισμό , μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες και δυνατότητες στις γυναίκες να επιλέξουν τεχνικά επαγγέλματα με μεγαλύτερες απολαβές. Επίσης η αξιοποίηση του μηχανισμού αναπροσαρμογής του Εθνικού Κατώτατου Μισθού θα συμβάλει σημαντικά στη σμίκρυνση του χάσματος και θα δώσει την ευκαιρία σε κάθε νέα γυναίκα να επιτύχει τους στόχους και τα όνειρα της, θρυμματίζοντας τον επαγγελματικό διαχωρισμό.

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχοι και επιδιώξεις δεν σταματούν ποτέ. Αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις εξελίξεις και ωριμάζουν μέσα από τον Κοινωνικό Διάλογο, στο πλαίσιο του οποίου λαμβάνονται ορθολογιστικές αποφάσεις με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα.

Οι μεσοπρόθεσμοι μας στόχοι θα επικεντρωθούν μεταξύ άλλων στον:

• Εκσυγχρονισμό των νομοθεσιών και των μηχανισμών ελέγχου εφαρμογής τους, ώστε να υπάρχει άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των καταγγελιών για έμφυλες διακρίσεις.

• Στην αξιοποίηση του Κώδικα Αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης και της παρενόχλησης, ο οποίος υποχρεωτικά, με βάση νόμο, θα πρέπει να υιοθετείται από όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς.

• Στη διεκδίκηση του σεβασμού και της αξιοπρέπειας στους χώρους εργασίας ως βασικές συνιστώσες για την αύξηση της παραγωγικότητας

• Στην προώθηση της Οδηγίας για διαφάνεια στους μισθούς, δημιουργώντας την αναγκαία κουλτούρα Ισομισθίας στην εργασία

• Στην άμεση προώθηση του νομοθετικού πλαισίου για τη ρύθμιση της Τηλεργασίας το οποίο θα πρέπει να προωθηθεί τάχιστα στη Βουλή για ψήφιση. Τόσο η ευελιξία στην εργασία όσο και η τηλεργασία, μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στον στόχο της συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας , νοούμενου ότι υπάρχει ρυθμισμένο πλαίσιο ώστε οι εργαζόμενοι, να τηλεργάζονται με ασφάλεια και υγεία και να διασφαλίζεται το δικαίωμα τους στην αποσύνδεση. Διαφορετικά τα αποτελέσματα θα είναι επιβαρυντικά και μη επωφελή.

• Στην εφαρμογή του θεσμού των ολοήμερων σχολείων σε όλες τις σχολικές μονάδες καθώς και επέκταση του ωραρίου των κρατικών δομών μέχρι τις έξι (6) το απόγευμα. Μια τέτοια διευθέτηση θα καλύπτει αφενός, τις ανάγκες των εργαζομένων και στον ιδιωτικό τομέα εργασίας και αφετέρου, θα συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό.

• Στην αξιολόγηση και διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και τους εκπροσώπους των εργαζομένων, της πιθανής προώθησης και εφαρμογής των ευέλικτων ωραρίων εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής προσέγγισης για επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

• Στη δημιουργία πλαισίου οικονομικών κινήτρων σε όσους διαθέτουν ποιοτικές και οργανωμένες κατασκηνώσεις για να παρέχουν εντελώς δωρεάν υπηρεσίες στα παιδιά στην καλοκαιρινή περίοδο.

Η επίτευξη της ισότητας των φύλων αποτελεί συλλογική ευθύνη και η ΣΕΚ με συνέργειες και συνεργασίες, στοχεύει, αξιοποιεί, διεκδικεί, κινητοποιεί, αξιώνει και δημιουργεί προοπτικές που ανοίγουν δρόμους για πραγματική και ουσιαστική πρόοδο που θα αντικατοπτρίζει την ενεργό συμμετοχή όλου ανεξαίρετα του ανθρώπινου δυναμικού στην παραγωγική και οικονομική διαδικασία.

Μαζί μπορούμε να ελπίζουμε….

 

Video

Social Media

facebook creative nerdstwittergoogle plus creative nerdsyoutube creative nerds

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

syndicat-european-logoituc-csi-igb-logointernational-labour-organization-logoylourgio-ergasias-logo