Print this page
Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021 12:35

Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία- Θεμελιώδες δικαίωμα για κάθε εργαζόμενο.

H ΣΕΚ ως ενεργό μέλος της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας, ITUC, συμμετέχει στην Παγκόσμια εκστρατεία για ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων φορέων στη λήψη μέτρων για ελαχιστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων και εξάλειψη των επαγγελματικών ασθενειών.

To φετινό μήνυμα  της εκστρατείας είναι, "Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία- Θεμελιώδες δικαίωμα για κάθε εργαζόμενο".

Στο πλαίσιο αυτό, η ΣΕΚ, εφαρμόζοντας αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα και συναισθανόμενη τη συλλογική ευθύνη έναντι των πολιτών, σε λιτή εκδήλωση στο οίκημα της, στην παρουσία ολιγομελούς αντιπροσωπείας της εκτελεστικής επιτροπής και της υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτας Αιμιλιανίδου πραγματοποίησε συμβολικό   «Άναμμα Λαμπάδας» στη μνήμη των θυμάτων των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Η υπουργός Εργασίας, σε σύντομη παρέμβαση τηςέστειλε σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα πως αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες έχουμε οφειλή να ενισχύσουμε περαιτέρω το πλέγμα προστασίας των εργαζομένων για να μπορούν να επιτελούν το καθήκον σε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον, μακριά από κινδύνους.

Η κ. Αιμιλιανίδου τόνισε επίσης και στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι και πως η ελπίδα όλων, μέσα από σύνεση και συναίνεση, είναι να βρούμε τους τρόπους να εξέλθουμε το συντομότερο από την Πανδημία επιστρέφοντας στην κανονικότητα.

Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Φ. Μάτσας στον δικό του χαιρετισμό τόνισε ότι η ανάγκη, για περαιτέρω εδραίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στην εργασία, γίνεται ακόμα πιο επιβεβλημένη σήμερα, όπου η υγεία λαμβάνει μια ακόμα πιο χειροπιαστή έννοια, καθώς οι κίνδυνοι που την απειλούν, λόγω πανδημίας γίνονται ολοένα και πιο καθημερινοί και απειλητικοί.

Μπορεί ο εμβολιασμός να δημιουργεί ελπίδα και προσδοκίες για επίλυση του προβλήματος της πανδημίας, τα θέματα όμως που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία θα πρέπει να παραμείνουν ως απόλυτες προτεραιότητες και για το επόμενο χρονικό διάστημα. Επιβάλλεται να γίνει κατανοητό πως, η ασφάλεια και η υγεία για τους εργαζόμενους δεν αποτελεί ούτε δώρο από το κράτος και βέβαια ούτε και παραχώρηση από τον καλό εργοδότη, αλλά αναφαίρετο δικαίωμα για κάθε εργαζόμενο.

Ως εκ τούτου, η καθημερινή υγειονομική απειλή στο εργασιακό περιβάλλον, παρά τη λήψη μέτρων πρόληψης, σε συνάρτηση με το γεγονός ότι περίπου ένας στους τρεις εργαζόμενους στην Ε.Ε εργάζεται από το σπίτι στη βάση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, επιβεβαιώνει πως, η περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας και υγείας στην εργασία αποτελεί θέμα ζωής και θανάτου.

Και πρόσθεσε:

Για τη ΣΕΚ, το θέμα της κατοχύρωσης ασφαλών συνθηκών εργασίας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και ως εκ τούτου, συγκεκριμένες τεκμηριωμένες εισηγήσεις μας έχουν συμπεριληφθεί στο Έγγραφο για τον καταρτισμό του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Οικονομίας.

Αναφερόμενος στην εναρμονιστική νομοθεσία περί της ασφάλειας και υγείας στην εργασία, ο κ. Μάτσας επεσήμανε πως αυτή δημιουργεί το δικαίωμα προς τους εργαζόμενους και την υποχρέωση προς τον εργοδότη για καθολική προστασία των εργαζομένων. Στο ίδιο νομοθετικό πλαίσιο, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι για την αποτροπή της έκθεσης των εργαζομένων σε επικίνδυνες ουσίες και αναθυμιάσεις, στην ανύψωση και μεταφορά βαριών αντικειμένων, όπως βέβαια και σε κινδύνους όπως το εργασιακό άγχος, η παρενόχληση οποιασδήποτε μορφής και ο εκφοβισμός, προβλήματα που καλούμαστε να διαχειριστούμε πολύ πιο έντονα το τελευταίο διάστημα. Η πλήρης εφαρμογή των προνοιών της Συμφωνίας Πλαίσιο για το εργασιακό άγχος και την παρενόχληση που έχουν ήδη κυρωθεί από τους κοινωνικούς εταίρους στην Κύπρο, γίνεται ακόμα πιο επιβεβλημένη.

Όλα αυτά τα προβλήματα, σε συνάρτηση με το γεγονός πως η πανδημία ανέδειξε και άλλες ομάδες εργαζομένων που παραμένουν επαγγελματικά επισφαλείς, αλλά και εκτεθειμένες σε κινδύνους που διασυνδέονται με τα θέματα ασφάλειας και υγείας, μας επιφορτίζουν με μια επιπρόσθετη πρόκληση και υποχρέωση για ακόμα μεγαλύτερη συνδικαλιστική δράση και πολιτική παρέμβαση.

Εργαζόμενοι σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας (ιδιαίτερα γυναίκες σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, αλλά και νέοι) και, με περιορισμένα δικαιώματα και πρόσβαση σε κοινωνική προστασία, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, συνδικαλιστική στήριξη και εκπροσώπηση, αναγκάζονται να εργάζονται ακόμα και με συμπτώματα κορωνοϊού, ενώ αρκετοί δεν έχουν μπορέσει να αποτρέψουν την κοινωνική έκθεση ή να εφαρμόσουν την κοινωνική αποστασιοποίηση.

Την ίδια στιγμή, η εργασία από το σπίτι και γενικότερα ο εγκλεισμός καταγράφουν τα δικά τους προβλήματα, τόσο σε ότι αφορά την αύξηση της ενδοϊκογειακής βίας, την επέκταση του χρόνου εργασίας, χωρίς πολλές φορές να υπάρχει το δικαίωμα της αποσύνδεσης, όπως βέβαια και τη μη παροχή του κατάλληλου εξοπλισμού από τον εργοδότη.

Η ΣΕΚ, τόνισε εν κατακλείδι , καταβάλλει συγκεκριμένες και συγκροτημένες προσπάθειες για διαχείριση και επίλυση και αυτής της μορφής των προβλημάτων, έτσι ώστε τα μηνύματα και οι παρεμβάσεις της να είναι ουσιαστικές και αποτελεσματικές και το Πρωτομαγιάτικο μήνυμα, «Μαζί και στη νέα εποχή» να έχει νόημα, αντικείμενο και κυρίως, εργαζόμενους που να ταυτίζονται με αυτή την προοπτική ως απότοκο της εδραίωσης της συνδικαλιστικής στήριξης και στο νέο πλαίσιο δεδομένων, σε σχέση και με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, πετυχαίνοντας στην πράξη, την κατοχύρωση της ως θεμελιώδες δικαίωμα για κάθε εργαζόμενο, ως και η Απόφαση της Επετειακής Συνόδου για τα εκατοντάχρονα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO).

28/4/2021

Media