Print this page
Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021 08:27

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κράτη μέλη: Διασφαλίστε το δικαίωμα οργάνωσης και συλλογικής διαπραγμάτευσης όλων των εργαζομένων

Ξεκάθαρα μηνύματα διατυπώνει σε πρόσφατο ψήφισμα του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο συνδέει την ύπαρξη συλλογικών συμβάσεων με τη διατήρηση καλύτερων συνθηκών εργασίας και αποτροπής περαιτέρω απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τονίζεται εμφαντικά, θα πρέπει να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως εργασίας, με σκοπό την οργάνωση, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διαβούλευση και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν αυτή την προοπτική.

Το ψήφισμα αναφέρεται επίσης στην ανάγκη μείωσης των ανισοτήτων και της φτώχειας των εργαζομένων και τη λήψη μέτρων για την προστασία των υφιστάμενων συλλογικών συμβάσεων αλλά και την επέκτασή τους σε τομείς όπου σήμερα παρεμποδίζεται η υπογραφή τους.

Οι συνέπειες της Covid 19

Η απουσία ή αποδυνάμωση της συλλογικής διαπραγμάτευσης και της συλλογικής σύμβασης συνδέεται άμεσα με την αύξηση των μη τυπικών μορφών απασχόλησης, με σαφώς χειρότερες συνθήκες εργασίας και χαμηλότερους μισθούς. Και οι δύο παράγοντες μαζί συνδέονται με το αυξημένο ποσοστό Ευρωπαίων εργαζομένων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας.

Στο ψήφισμα σημειώνεται πως το 16,2% των εργαζομένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή με μερική απασχόληση είναι πιο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της φτώχειας, σε σύγκριση με το 6,1% των εργαζομένων με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Τα πράγματα, μάλιστα, έγιναν και γίνονται χειρότερα τον τελευταίο χρόνο, μετά την εκδήλωση της πανδημίας του κορωνοϊού. Για την ακρίβεια, η ραγδαία επιδείνωση ξεκίνησε από την οικονομική κρίση του 2008. Αναφέρεται συγκεκριμένα στο ψήφισμα: «Η ανεργία και η επισφαλής και άτυπη εργασία αυξήθηκαν απότομα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου Covid 19 αναδείχθηκαν οι κοινωνικές επιπτώσεις που έχουν, η απώλεια θέσεων εργασίας, η εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας και οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι μικρές βιοτεχνίες, οι μικρέμποροι και οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι. Λόγω της κρίσης της νόσου», προστίθεται, «η μεσαία τάξη συρρικνώνεται, το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών διευρύνεται και οι ανισορροπίες εντός και μεταξύ των κρατών μελών εντείνονται». Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, κατά τη διάρκεια της πανδημίας το 50% των εργαζομένων στην ΕΕ αντιμετώπισε μείωση του χρόνου εργασίας, ενώ πάνω από το ένα τρίτο (34%) των εργαζομένων ανέφεραν ότι είχε μειωθεί "πολύ" και το 16% ότι είχε μειωθεί "λίγο". 

Μέτρα κατά της ανισότητας

Μεταξύ άλλων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθούν τις συλλογικές συμβάσεις και να προσαρμόσουν την εθνική τους νομοθεσία, όταν αυτή παρεμποδίζει τις συλλογικές συμβάσεις, και να σέβονται και να επιβάλλουν το δικαίωμα σε δίκαιους κατώτατους μισθούς.

Ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα συστήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων και να διασφαλίσουν την ελάχιστη κοινωνική προστασία και ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Τονίζει ότι οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν μέσα από ένα ελάχιστο εισόδημα και ελάχιστες συντάξεις, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και τη νομοθεσία κάθε κράτους μέλους, και με σεβασμό όλων των γενικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της αναλογικότητας, της ασφάλειας δικαίου, της ισότητας ενώπιον του νόμου και της επικουρικότητας».

Ζητεί δε, από την ΕΕ τη δημιουργία μιας γενικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας, με φιλόδοξους στόχους
για τη μείωση της φτώχειας και την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας στην Ευρώπη έως το 2030.

Καταληκτικά, καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν το δικαίωμα οργάνωσης και συλλογικής διαπραγμάτευσης όλων των εργαζομένων, αναλαμβάνονταςάμεσα δράση σε περίπτωση παραβίασης αυτού του δικαιώματος.