Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish
Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2020 16:25

ΣΕΚ - το 2021 να αποτελέσει εφαλτήριο για θεμελίωση ισχυρού κράτους

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα ΣΕΚ

Η έλευση του νέου χρόνου βρίσκει τους εργαζόμενους και την κοινωνία στο σύνολο της να δοκιμάζονται σκληρά από την υγειονομική κρίση η οποία κρατεί όμηρο την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο.

Μέσα σε αυτό το θλιβερό σκηνικό, κυρίαρχο μέλημα της πολιτείας, των κοινωνικών εταίρων και των παραγωγικών φορέων, είναι η αναχαίτιση της πανδημίας και η παροχή οξυγόνου στην οικονομία για να κρατηθεί όρθια, ελαχιστοποιώντας τα σοβαρότατα προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Το αποτέλεσμα της συλλογικής διαχείρισης της κρίσης, κρίνεται υπό τις περιστάσεις ικανοποιητικό καθώς τα κρατικά προγράμματα στήριξαν τους εργαζόμενους, την απασχόληση και τις επιχειρήσεις, κράτησαν την οικονομία ζωντανή και αποφεύχθηκαν δυσμενέστερες συνέπειες. Αρκετοί τομείς της οικονομικής δραστηριότητας έχουν επαναλειτουργήσει, διανοίγοντας ευοίωνες προοπτικές για επαναφορά στην κανονικότητα, με δεδομένη την έναρξη εμβολιασμού του πληθυσμού.

Υπό το φώς αυτών των δεδομένων, η ΣΕΚ προσδιορίζει το περίγραμμα των στοχεύσεων για το 2021 στη βάση της γρήγορης ανάκαμψης μέσω της επιτυχούς μετάβασης στην ψηφιοποιημένη και την πράσινη οικονομία που θα έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας και την αυξημένη παραγωγικότητα. Η ιεράρχηση των κορυφαίων προτεραιοτήτων μας, καταγράφεται στους πιο κάτω κινητήριους άξονες:

1 Αναχαίτιση της ανοδικής πορείας της ανεργίας και επαναφορά σε ρυθμούς πλήρους απασχόλησης, στοιχείο απαραίτητο για την ενίσχυση των μισθών και την υιοθέτηση εθνικού κατώτατου μισθού για να διασφαλιστεί αξιοπρεπές εισόδημα για όλους τους εργαζόμενους προκειμένου να μην υπάρχουν φτωχοί. Μέχρι τότε, είναι αναγκαία η αναθεώρηση προς τα πάνω του ύψους του κατώτατου μισθού των επαγγελμάτων που καθορίζονται με Υπουργικό Διάταγμα

2 Εδραίωση του Γενικού Συστήματος Υγείας έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πάταξη φαινομένων κατάχρησης και η αποτροπή παρείσφρησης άλλων συμφερόντων και σκοπιμοτήτων, δημιουργώντας τις αναγκαίες προυποθέσεις θωράκισης της δημόσιας υγείας

3 Δημιουργία του πλαισίου ομαλής μετάβασης των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των καταναλωτών στην ψηφιοποιημένη οικονομία

4 Ρύθμιση της τηλεργασίας μέσω των εργασιακών θεσμίων και στη βάση της Ευρωπαικής Συμφωνίας – Πλαίσιο, ώστε να διασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώματα, αποτρέποντας φαινόμενα απορρύθμισης της αγοράς εργασίας, εδραιώνοντας παράλληλα τη συμφιλίωση οικογένειας και εργασίας

5 Προώθηση της κυκλικής οικονομίας, μέσα και από την εφαρμογή της πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης η οποία θα περιορίζει την επιβάρυνση της εργασίας και θα ενισχύει την περιβαλλοντική πολιτική φορολογώντας τη ρύπανση

6 Επανασχεδιασμό του οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης, δίδοντας έμφαση στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, την πράσινη και γαλάζια οικονομία, την εκπαίδευση, την ιατρική και τις ηλεκτρονικές εφαρμογές, με παράλληλη μείωση της εξάρτησης της οικονομίας από τον τουρισμό και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

7 Εφαρμογή υγιούς προγράμματος προσέλκυσης επενδύσεων με γνώμονα την   ουσιαστική στήριξη της πραγματικής οικονομίας και της αειφορίας

8 Επίσπευση των μεταρρυθμίσεων στον δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση με αιχμή την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, προσδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ταχεία απονομή της δικαιοσύνης και την εμπέδωση συνθηκών ισονομίας, ισοπολιτείας, αξιοκρατίας και διαφάνειας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και τη δημιουργία κράτους δικαίου

9 Επανασύσταση και ενεργοποίηση των Επιτροπών Ασφάλειας και Υγείας στη βάση των προνοιών της νομοθεσίας αλλά και εφαρμογής πρόσθετων μέτρων σε όλους τους χώρους εργασίας για ελαχιστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών

10 Ουσιαστική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής πολιτικής που αφορά στη συνεργασία ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (PPP), έτσι ώστε να καλλιεργηθεί πρόσφορο έδαφος για δημιουργία ποιοτικών και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, ιδίως για τη νέα γενιά

11 Υποβολή εργατικών αιτημάτων για βελτίωση μισθών και ωφελημάτων μέσα από την πολιτική ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων και ενίσχυση του θεσμού της συλλογικής διαπραγμάτευσης καθώς και εισαγωγής νομοθετικής πρόνοιας για επέκταση τους προκειμένου να καλύπτουν το σύνολο των εργαζομένων με στόχο τη μείωση των μισθολογικών ανισοτήτων και την προστασία των εργαζομένων από ασύδοτους εργοδότες

12 Ενδυνάμωση της Τριμερούς Συνεργασίας μέσω της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων, συμβάλλοντας αποφασιστικά προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των διαθέσιμων Ευρωπαϊκών κονδυλίων και εργαλείων, με απώτερο σκοπό την ουσιαστική ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους

13 Έναρξη κοινωνικού διαλόγου για επανασχεδιασμό των συνταξιοδοτικών παροχών συμπεριλαμβανομένης της εισήγησης που κατεπανάληψη έχει καταθέσει η ΣΕΚ και επιβεβαιώθηκε και στο υπόμνημα προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου 2020 για κατάργηση της αναλογιστικής προσαρμογής του 12 %, γνωστής ως πέναλτι.

Σε αυτό το κομβικό σημείο της πολιτικής και κοινωνικοοικονομικής ζωής, σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στο Κυπριακό, η ΣΕΚ καλεί τις πολιτικές δυνάμεις να θέσουν αυστηρά το συμφέρον της κοινωνίας και της χώρας υπεράνω μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων και ιδιοτελών επιδιώξεων και να εργασθούν συνειδητά στη δημιουργία κράτους δικαίου και κοινωνικής πρόνοιας σεβαστό στους πολίτες του και φοβερό στους εχθρούς του, πάνω στο οποίο θα προσκρούουν οι κάθε μορφής απειλές κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη βάση αυτής της λογικής, καλούμε την κυβέρνηση και τα κοινοβουλευτικά κόμματα να προβούν με νηφαλιότητα, σύνεση και υπευθυνότητα στις ενδεδειγμένες ενέργειες για υπερψήφιση του κρατικού προυπολογισμού, αποτρέποντας οδυνηρές περιπέτειες, αφήνοντας ταυτόχρονα τους κοινωνικούς εταίρους να διαχειριστούν οι ίδιοι ζητήματα κοινωνικοοικονομικής και εργασιακής υφής αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου.

Κορωνίδα των ευρύτερων πολιτικών σχεδιασμών μας, πρέπει να είναι η χάραξη πανεθνικής και μακρόπνοης στρατηγικής στα μείζονα εθνικά θέματα σε συνεργασία με την Ελλάδα για αντιμετώπιση της Τουρκικής επιθετικότητας, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα τη διαπραγματευτική μας ισχύ στο Κυπριακό σε μία ιδιαιτέρως κρίσιμη περίοδο κατά την οποία συντελούνται κατακλυσμιαίες γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην ευρύτερη γειτονιά μας.

Ευχόμαστε ολόψυχα στους εργαζόμενους και σε όλους τους συμπατριώτες μας, καλή χρονιά με υγεία κι ευτυχία, με την πεποίθηση πως όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε ώστε το 2021 να αποτελέσει εφαλτήριο για θεμελίωση ισχυρού κράτους που θα σηματοδοτήσει τους επόμενους αγώνες για ελευθερία και δικαίωση.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 30.12.2020

Video

Social Media

facebook creative nerdstwittergoogle plus creative nerdsyoutube creative nerds

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

syndicat-european-logoituc-csi-igb-logointernational-labour-organization-logoylourgio-ergasias-logo