Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish
Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2020 09:23

Η Κύπρος αιμορραγεί δημογραφικά • ΣΕΚ: Μόνο με συντονισμένες και μακράς διάρκειας οικογενειακές πολιτικές, μπορεί να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι δραματικές συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού

Η ΣΕΚ κατ’ επανάληψη έχει τονίσει ότι, oι πολιτικές για την προστασία της οικογένειας αποτελούν τη βάση για την επίτευξη μακροπρόθεσμων οικονομικών αποδόσεων. Μόνο με συντονισμένες και μακράς διάρκειας οικογενειακές πολιτικές, μπορεί να αναχαιτιστεί ο επικίνδυνος δημογραφικός κατήφορος, να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι δραματικές συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού, να επιτευχθεί ομαλότερα ο συνδυασμός της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, να αυξηθεί και να διευκολυνθεί η είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας, με οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Θα πρέπει να υποστηριχθούν οι οικογένειες στην επιθυμία τους να αποκτήσουν παιδιά, λαμβάνοντας κυρίως μέτρα για την προστασία της μητρότητας, θεσπίζοντας ικανοποιητικές οικογενειακές άδειες, οργανώνοντας υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, υιοθετώντας ευνοϊκά φορολογικά μέτρα, ενισχύοντας οικογενειακά επιδόματα ή επιδόματα για τα παιδιά, προσφέροντας δυνατότητες επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης για γονείς που σταμάτησαν να εργάζονται εξαιτίας της φροντίδας των παιδιών τους και επιθυμούν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

Την ίδια στιγμή που οικονομικές προκλήσεις καθιστούν απαραίτητη την ένταξη όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού γυναικών στην αγορά εργασίας, το κυπριακό μοντέλο φροντίδας παιδιών χαρακτηρίζεται από το υψηλό ποσοστό και κόστος ιδιωτικής παροχής φροντίδας.

Ειδικότερα αν ληφθεί υπόψη ότι, το οικονομικό κόστος της κοινωνικής φροντίδας των παιδιών επωμίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου οι εργαζόμενοι γονείς, το κόστος αναπαραγωγής μιας οικογένειας με πολλά παιδιά είναι εξαιρετικά υψηλό και ως εκ τούτου επιδρά ανασταλτικά στην απόφαση για δημιουργία ή το μεγάλωμα της οικογένειας. Μαζί με το κεφαλαιώδες ζήτημα της υπογεννητικότητας και γονιμότητας θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση τόσο στο θέμα της θνησιμότητας όσο και στο τεράστιο κεφάλαιο της ελεγχόμενης μετανάστευσης που όπως, φαίνεται επηρεάζει την αύξηση του πληθυσμού της Κύπρου.

Εμπειρογνώμονες το 2009, επεσήμαναν ότι θα πρέπει να μελετηθούν παράλληλα και οι τρεις συνιστώσες διαφορετικά το πρόβλημα θα διαιωνίζεται με έντονα χαρακτηριστικά την αυξανόμενη γήρανση, τη μείωση των τρίτων και τέταρτων γεννήσεων και την αυξανόμενη μέση ηλικία απόκτησης πρώτου παιδιού, σημαντικά ζητήματα τα οποία διαχρονικά θα επηρεάζουν τη δημογραφία της χώρας μας με την οικονομία σταδιακά να καταρρέει χωρίς περιθώρια αντίδρασης.

Η Κύπρος αιμορραγεί δημογραφικά, όπως φαίνεται και μέσα από το περιεχόμενο της Δημογραφικής Έκθεσης από τη Στατιστική Υπηρεσία του 2019 με το ποσοστό γονιμότητας να υπολογίζεται στο 1,33 ενώ για να αναπληρωθεί ο πληθυσμός χρειάζεται 2.10. Παράλληλα παρατηρείται αύξηση του ποσοστού ηλικιωμένων ενδεικτικό της τάσης γήρανσης του πληθυσμού.

ΒΟΥΛΗ

Τα τελευταία χρόνια η ΣΕΚ υπέβαλε σε διάφορες χρονικές περιόδους υπομνήματα στην Κυβέρνηση και Βουλή για το κεφαλαιώδες αυτό ζήτημα.

Τόσο το 2019 όσο και στις 28 Ιουλίου 2020 ως ΣΕΚ θέσαμε εκ νέου ενώπιον υποεπιτροπής της Βουλής για το δημογραφικό πρόβλημα τις θέσεις μας και η οποία ανέλαβε την υποχρέωση να ετοιμάσει ολοκληρωμένη έκθεση ώστε το θέμα να συζυτηθεί στην ολομέλεια της
Βουλής. Μέχρι στιγμής στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν υπήρξε καμιά εξέλιξη.

Ανάμεσα σ’ άλλα εισηγούμαστε να μελετηθεί η δυνατότητα για επαναφορά των φορολογικών εκπτώσεων ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας, π.χ. για εξαρτώμενα τέκνα, φοιτητές, στρατιώτες, όπως υπήρχαν και στο προηγούμενο φορολογικό σύστημα. Η τότε (2002)
κατάργηση των φορολογικών εκπτώσεων τιμώρησε τις οικογένειες και ευνόησε τους άγαμους.

Μια άλλη εισήγηση αφορά τη βελτίωση της αίτησης για το επίδομα τέκνου και τη φοιτητική χορηγία. Η ΣΕΚ υποστηρίζει πως, στη συγκεκριμένη αίτηση πρέπει να δηλώνονται και να λαμβάνονται υπόψη και τα δάνεια που έχει το νοικοκυριό και όχι μόνο οι καταθέσεις.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Προς βελτίωση της κατάστασης, προς ενθάρρυνση των γεννήσεων και στήριξη των οικογενειών η ΣΕΚ εισηγείται μεταξύ άλλων τα εξής:

• Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος, είναι η μοναδική νομοθεσία που προάγει τη συμφιλίωση με δικαιούχους γυναίκες και άνδρες.

Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη άδεια παρέχεται άνευ απολαβών, περιορίζει σημαντικά τη χρήση της, ενώ λαμβάνεται στην πλειονότητα από γυναίκες που αμείβονται χαμηλότερα από τους άνδρες, για να περιοριστεί η απώλεια οικογενειακού εισοδήματος.

Αίτημα μας είναι όπως η συγκεκριμένη άδεια επιδοτηθεί, είτε πλήρως, είτε μερικώς, για να αποτελεί κίνητρο και για τους άνδρες να αξιοποιούν το δικαίωμα αυτό.

• Μείζον θέμα αποτελεί η παραβίαση της Νομοθεσίας για τη Μητρότητα. Η πολιτεία οφείλει να δώσει έμφαση στην ενημέρωση των εργαζομένων στους ανοργάνωτους χώρους εργασίας, αφού καταγράφεται μέσα από έρευνες, πως ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων δε
γνωρίζει τις κείμενες νομοθεσίες.

• Να αυξηθούν οι κρατικοί παιδοκομικοί σταθμοί και να προσφέρουν υψηλά επίπεδα ποιότητας σε προσιτές τιμές προς τους εργαζόμενους γονείς. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο παραχώρησης δωρεάν φοίτησης παιδιών οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα, σε ποιοτικούς κρατικούς παιδοκομικούς σταθμούς. Είναι γνωστό ότι οι «καλοί» Ιδιωτικοί Παιδοκομικοί Σταθμοί είναι απρόσιτοι προς τη μεσαία κυπριακή οικογένεια.

• Να αναβαθμιστεί ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου και να επεκταθεί η λειτουργία του σε όλα τα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία. Περαιτέρω να γίνει επέκταση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου με πλήρη στελέχωση με ειδικό προσωπικό και ποιοτικές δομές και υποδομές στο Γυμνασιακό κύκλο, ούτως ώστε να αγκαλιάζει τους νεαρούς εφήβους και να εξασφαλίζει την υγιή ενασχόληση και τη μείωση της παραπαιδείας.

• Να επανεξεταστεί και να καθοριστεί νέο ωράριο των κρατικών δομών φροντίδας των παιδιών, ώστε να εξυπηρετεί τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης. Η φύλαξη στους ιδιωτικούς σταθμούς προϋποθέτει υψηλό κόστος φροντίδας.

• Να δημιουργηθούν υποδομές – χώροι φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών σε μεγάλες επιχειρήσεις ή και βιομηχανικές περιοχές για μητέρες που εργάζονται σ’ αυτές.

• Να παραχωρηθεί φορολογική ελάφρυνση στις οικογένειες που έχουν παιδιά στους ιδιωτικούς σταθμούς ηλικίας κάτω των 4 χρόνων και 8 μηνών, οι οποίες αιτούνται θέση στους κρατικούς σταθμούς και απορρίπτονται, λόγω της ανεπαρκούς κάλυψης παιδιών στους κρατικούς σταθμούς.

• Να μελετηθεί η δυνατότητα αύξησης του επιδόματος τέκνου που καταβάλλεται κάθε χρόνο και να επισπευθεί η αποπληρωμή του προς τους δικαιούχους. Επίσης πρέπει να αυξηθεί το επίδομα τοκετού.

• Να προωθηθεί αποτελεσματική και ουσιαστική στεγαστική πολιτική του Κράτους, η οποία με βάση την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, καταλήγει στη δικαιολογημένη διστακτικότητα των νέων μας να δημιουργήσουν οικογένεια, αφού εξαναγκάζονται να διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη με τους
γονείς τους.

Video

Social Media

facebook creative nerdstwittergoogle plus creative nerdsyoutube creative nerds

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

syndicat-european-logoituc-csi-igb-logointernational-labour-organization-logoylourgio-ergasias-logo