Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish
Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020 08:14

Αποφάσεις Γενικού Συμβουλίου ΣΕΚ 12 Νοεμβρίου 2020

Το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ σε τακτική του συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2020 ανάμεσα σε άλλα αποφάσισε και τα εξής:

• Εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την έξαρση της πανδημίας και καλεί το σύνολο του πληθυσμού να επιδείξει υπομονή και πειθαρχία στην αυστηρή τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Μακριά από αυθαιρεσίες και πανικό οφείλουμε να εφαρμόσουμε με αυστηρότητα τις οδηγίες του κράτους για να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία και να διαχειριστούμε ως κοινωνία τις συνέπειες και τα προβλήματα που δημιουργούνται πάνω σε καθημερινή βάση.

Επιπρόσθετα καλούνται οι εργοδότες όπως προβαίνουν, σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στις αναγκαίες διευθετήσεις για περιορισμό του κινδύνου εξάπλωσης της πανδημίας.

• Τα μέτρα που εφάρμοσε η Κυβέρνηση από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα, στοχεύοντας στην προστασία της απασχόλησης και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, υπήρξαν χρήσιμα και αποτελεσματικά.

Καλείται η εργοδοτική πλευρά να συνεχίσει να συμβάλλει στην αποτελεσματική εφαρμογή των κυβερνητικών σχεδίων, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα απορρύθμισης της αγοράς εργασίας είτε μέσα από αδικαιολόγητες απολύσεις είτε μέσα από παραβιάσεις των συλλογικών συμβάσεων.

Παράλληλα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και στήριξη στους εργαζόμενους, που λόγω αποκλεισμού των επαρχιών επηρεάζονται από τα νέα περιοριστικά μέτρα.

Αυτή την κρίσιμη ώρα, οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να βρουν και να εφαρμόσουν κοινά αποδεκτές λύσεις που θα βρίσκονται στα πλαίσια της ομαλής λειτουργίας των εργασιακών σχέσεων και των δυνατοτήτων της οικονομίας.

• Με αφορμή τα όσα βιώνουμε σήμερα σε μεγάλη βιομηχανία της Κύπρου, (σφαγείο κρεάτων), τόσο σε σχέση με την εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας όσο και τις συνθήκες διαβίωσης αλλοδαπών εργαζομένων, επιβεβαιώνονται οι πάγιες θέσεις της ΣΕΚ για ενίσχυση των επιθεωρήσεων σε όλους τους χώρους εργασίας για την προστασία της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, όπως επίσης και την αποτροπή φαινομένων αδήλωτης εργασίας.

Δυστυχώς, τεκμηριώνεται για ακόμη μια φορά ότι, εκεί όπου απουσιάζουν η συνδικαλιστική προστασία των εργαζομένων και ο απαιτούμενος εποπτικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι εργαζόμενοι είναι πολύ πιο εκτεθειμένοι σε αυξημένους κινδύνους σε σχέση με την ασφάλεια και υγεία τους καθώς και σε άλλες μορφές εργασιακής επισφάλειας.

Η στελέχωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πρέπει να προχωρήσει τάχιστα, και η ΣΕΚ δηλώνει την ετοιμότητα της να συνεργαστεί και να συμμετέχει σε τριμερείς επιτροπές οι οποίες θα εποπτεύουν επιτόπου τους χώρους εργασίας για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε συνθήκες υγιεινής και αξιοπρέπειας για όλους τους εργαζομένους.

• Εκφράζει την αυστηρή και απόλυτη προσήλωση του προς το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ), το οποίο ως κατάκτηση ήρθε για να μείνει.

Απορρίπτει με απαρέσκεια εκείνους που με σκοπιμότητα μέσα από καταχρήσεις επιχειρούν να εκμεταλλευτούν το ΓεΣΥ και καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να θωρακίσουν τόσο το Σχέδιο Υγείας, όσο και τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) από όσους επιχειρούν να βάλουν τρικλοποδιά στην πρόοδο και ανάπτυξη του νέου συστήματος παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στον τόπο μας.

Για να είναι αποτελεσματική αυτή η θωράκιση θα πρέπει τα προβλήματα που εμφανίζονται να επιλύονται στην ώρα τους. Να μην αφήνονται να συσσωρεύονται ούτε να κρύβονται κάτω από το χαλί του εφησυχασμού και της αδιαφορίας ή της οποιασδήποτε σκοπιμότητας.

Αναμένει από τον ΟΚΥΠΥ αποτελεσματική και ποιοτική συνεργασία προς όφελος τόσο του ίδιου του Οργανισμού όσο και προς όφελος των εργαζομένων που εργοδοτούνται στον τομέα της υγείας αναδεικνύοντας το ρόλο του ως βασικός πυλώνας του Γενικού Συστήματος Υγείας.

• Εκφράζει απαρέσκεια, οργή, αγανάκτηση και θυμό για τα φαινόμενα διαφθοράς που μαστίζουν εδώ και δεκαετίες την Κύπρο. Δυστυχώς οι αρχές της αξιοκρατίας, της τιμιότητας, και της χρηστής διοίκησης αντικαταστάθηκαν από τη διαφθορά, την κακοδιαχείριση και την αναξιοκρατία.

Χωρίς άλλη καθυστέρηση θα πρέπει να υλοποιηθεί το Σχέδιο Δράσης που περιλαμβάνεται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής (2021-2023) το οποίο εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο τον Ιούνιο του 2020 και το οποίο προνοεί τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της διαφθοράς και το Πλαίσιο Προστασίας Μαρτύρων.

Επίσης θα πρέπει να υπάρξει διακριτή κατηγοριοποίηση της πολιτικής καταπολέμησης της διαφθοράς στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, σε ότι αφορά, (α) την ποινική αντιμετώπιση της διαφθοράς, (β) τις πράξεις διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, (γ) τη διαφθορά στις δημόσιες συμβάσεις, (δ) τη διαφθορά γενικότερα, τη χρηστή διοίκηση, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ποιότητα της δημοκρατίας και (ε) τη διαφάνεια και την πρόληψη της διαφθοράς.

Τυχόν καθυστέρηση στην αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης θα βαρύνει με ασήκωτες ευθύνες ολόκληρο το πολιτικό προσωπικό της χώρας που ήδη βαρύνεται με το κόστος της δημιουργίας του φαινόμενου της διαφθοράς. Οι ευθύνες όλων των πολιτικών δυνάμεων στο συγκεκριμένο θλιβερό θέμα είναι τεράστιες, ενώ η ενίσχυση και εδραίωση του δικαστικού συστήματος αποτελεί αδήριτη ανάγκη.

Πολιτική αιτημάτων

Για ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων που έληξαν ή / και λήγουν το τέλος του 2020 θα ακολουθηθεί η πιο κάτω πολιτική:

(α) Λόγω της ανομοιομορφίας των οικονομικών δεδομένων στην αγορά
εργασίας η ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων θα λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες στον κάθε κλάδο / επιχείρηση με σκοπό τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας και τη βελτίωση μισθών και όρων εργασίας εκεί που τεκμηριώνεται.

(β) Να απαιτήσουμε ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας και υγείας και επαναλειτουργίας των Επιτροπών Ασφάλειας με σκοπό την περαιτέρω προστασία των εργαζομένων σε σχέση και με την πανδημία.

(γ) Το θέμα της τηλεργασίας θα πρέπει να τύχει ρύθμισης στα πλαίσια των εργασιακών θεσμίων, ώστε να διασφαλίζονται τα εργασιακά συμφέροντα και να αποτραπούν φαινόμενα απορρύθμισης της αγοράς εργασίας. Για τη ρύθμιση του συγκεκριμένου θέματος είναι αναγκαία η συνεργασία με την υπουργό Εργασίας.

(δ) Σε σχέση με την υφιστάμενη συμφωνία για την ΑΤΑ στόχος είναι όπως αυτή επεκταθεί για ακόμη ένα χρόνο.

Video

Social Media

facebook creative nerdstwittergoogle plus creative nerdsyoutube creative nerds

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

syndicat-european-logoituc-csi-igb-logointernational-labour-organization-logoylourgio-ergasias-logo