Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish
Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 09:34

Επί του πρακτέου κρινόμαστε Υπεύθυνα, πειθαρχημένα και αλληλέγγυα - Του Ανδρέα Φ. Μάτσα Γενικού Γραμματέα ΣΕΚ

Όταν η ιστορία επαναλαμβάνεται, ακόμα και με διαφορετικά χαρακτηριστικά, οφείλουμε να διατηρήσουμε τα θετικά στοιχεία που έχουν αναδειχθεί και αξιοποιήσει προηγουμένως, αλλά και την ίδια στιγμή να αποφύγουμε την επανάληψη ανάλογων λαθών και παραλήψεων.
 
Στην προηγούμενη κρίση, η καθυστέρηση στη λήψη ουσιαστικών μέτρων αποτροπής, οδήγησε στην αναγκαστική επιβολή έντονων μέτρων διαχείρισης, με απώλεια θέσεων εργασίας και σημαντική μείωση μισθολογικών και παρεμφερών ωφελημάτων. Παρά ταύτα όμως, ανέδειξε τη σημασία της αξιοποίησης του θεσμικού πλαισίου του κοινωνικού διαλόγου και τη σύνεση και συναίνεση που μπορούν να επιδείξουν οι κοινωνικοί εταίροι, στα δύσκολα.
 
Σήμερα, που η πατρίδα  μας, όπως και η υπόλοιπη ανθρωπότητα, δοκιμάζονται πρωτόγνωρα, καλούμαστε να διαχειριστούμε μια νέα, πιο ύπουλη κρίση, η οποία θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, όπως βέβαια και τον κοινωνικό ιστό και την οικονομική δραστηριότητα, με ότι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο επιπτώσεων στην ίδια την αγορά εργασίας.
 
Σίγουρα η ιατρική και φαρμακευτική παράμετρος του προβλήματος ανήκουν σε μια άλλη σφαίρα δράσης και επαγγελματικής διάστασης. Οφείλουμε να σεβαστούμε και να ευχαριστήσουμε το σύνολο των επαγγελματιών υγείας, γιατρούς, νοσηλευτές, κλινικούς και εργαστηριακούς ερευνητές, μικροβιολόγους και λειτουργούς υγείας, για την αφοσίωση και το επίπεδο επαγγελματισμού και συνέπειάς τους.
 
Σαφώς όμως, οι υπόλοιπες προεκτάσεις της κρίσης θα πρέπει να έχουν μια κοινωνικοοικονομική προσέγγιση, έτσι ώστε να αποτραπούν οι πιθανότητες για  τη δημιουργία εργασιακής αναστάτωσης, κοινωνικών ανατροπών και οικονομικής τελμάτωσης.
 
Μέσα από αυτή την ανάγκη για επίτευξη της μέγιστης εξισορρόπησης και συνοχής, οι κοινωνικοί εταίροι (συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις), σε διαβούλευση και συνεργασία με την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχουμε συναποφασίσει τη δέσμη μέτρων που στοχεύουν σε ένα διττό στόχο. Αφενός μεν, στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και αφετέρου, στην προστασία της απασχόλησης και των εργαζομένων, αποτρέποντας την εφαρμογή αυθαίρετων και μονομερών πρακτικών.
 
Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό πως, τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί είναι προσωρινά, με διάρκεια, προς το παρόν τουλάχιστο, μέχρι και τις 30 Απριλίου και παράλληλα, παρά το ότι είναι στοχευμένα, δεν είναι εξαντλητικά, καθώς υπάρχει το περιθώριο και η δυνατότητα για επιπρόσθετες ρυθμίσεις, ανάλογα με τις εξελίξεις και τις αναδυόμενες ανάγκες, στη βάση και της συνεχούς διαβούλευσης με τους αρμόδιους Υπουργούς.
 
Είναι σημαντικό, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, να γίνει απόλυτα κατανοητό πως, τα μέτρα αποσκοπούν στην όσο το δυνατό καλύτερη διαχείριση της κατάστασης και παρά τις όποιες ενδεχόμενες αδυναμίες τους, θα πρέπει να αξιοποιηθούν από όλους τους επηρεαζόμενους, δίνοντας προτεραιότητα:
 
• στη στήριξη και προστασία της απασχόλησης και των εργαζομένων, έτσι ώστε, όπως με απόλυτη ευκρίνεια δήλωσε η ίδια η Υπουργός Εργασίας, «[να μην μείνει] κανένας εργαζόμενος χωρίς εισόδημα».
 
• στην παροχή βοήθειας προς τις επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τις εργασίες τους ή που έχει μειωθεί ο κύκλος εργασιών τους, τουλάχιστο κατά 25%, έτσι ώστε να μην προβούν σε απολύσεις. Είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί πως, αυτή η περίοδος της ανατροπής και της επισφάλειας που βιώνουμε, δεν θα πρέπει να τύχει εκμετάλλευσης για σκοπούς «στοχευμένης» αναδιοργάνωσης και σίγουρα δεν δικαιολογείται ο τερματισμός εργασίας υπαλλήλων λόγω πλεονασμού. Μέσα από αυτή τη φιλοσοφία και την ανάγκη στήριξης της απασχόλησης, προκύπτει και η προϋπόθεση που τίθεται για πρόσβαση στο σχέδιο που αφορά στη μείωση του κύκλου εργασιών, να μην έχουν προηγηθεί οποιεσδήποτε απολύσεις προσωπικού.
 
• στην αποτροπή επιβολής μονομερών και αυθαίρετων αποφάσεων, οι οποίες βρίσκονται εκτός της γενικότερης προσπάθειας για λήψη υποβοηθητικών μέτρων προστασίας των εργαζομένων, καταστρατηγώντας ωφελήματα και αλλάζοντας ανεξέλεγκτα το καθεστώς εργασίας. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι πως, οι όποιες πρακτικές εφαρμόζονται εκτός του πλαισίου που έχει ήδη σημειωθεί, θα πρέπει να καταγγέλλονται άμεσα, είτε προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις είτε προς το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και την Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρήσεων.
 
• στη μείωση του κινδύνου περαιτέρω εξάπλωσης του ιού, αποσυμφορίζοντας το εργασιακό περιβάλλον, μέσα από την προώθηση της τελεργασίας, όπου είναι εφικτό, όπως και της εργασίας από το σπίτι.
 
• στην παροχή διευκολύνσεων και στήριξης προς τους εργαζόμενους γονείς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους μονογονιούς, για τη φροντίδα των παιδιών που βρίσκονται στο σπίτι, για όσο διάστημα παραμένουν κλειστά τα σχολεία.
 
• στη στήριξη των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, μέσα από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην παροχή άδειας ασθενείας.
 
• στην προσπάθεια για καθορισμό μέτρων στήριξης των αυτοαπασχολούμενων
 
Γίνεται κατανοητό βέβαια πως, στην προσπάθεια για περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων στήριξης του συνόλου της κοινωνίας, ο ρόλος των τραπεζών είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι αποφάσεις της ΕΚΤ και του Eurogroup, όπως και οι συστάσεις του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, δίνουν τη δυνατότητα προς τις Κυπριακές τράπεζες να συμβάλουν καθοριστικά, τόσο με τη μείωση των δανειστικών επιτοκίων όσο και με την αναστολή της καταβολής των δόσεων ή μέσα από οποιεσδήποτε άλλες διευθετήσεις μπορούν να συνδράμουν θετικά προς το κοινωνικό σύνολο, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία.
 
Επί του πρακτέου κρινόμαστε όλοι. Χρειάζεται να κατανοηθεί το έκτακτο της ανάγκης, έτσι ώστε, υπεύθυνα, πειθαρχημένα και αλληλέγγυα, αποβάλλοντας τον πανικό και τις ακρότητες, να συμβάλουμε, πρωτίστως στην καταπολέμηση του ιού και στην επιβεβαίωση της κοινωνικής υπευθυνότητας μας. Μένουμε σπίτι και ενώνουμε δυνάμεις για να σπάσουμε την αλυσίδα του κορονοϊού.  
 
Η ΣΕΚ συνεχίζει να συνδικαλίζεται και σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση με σύνεση και υπευθυνότητα, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση και να επανέλθουμε σε συνθήκες υγείας, εργασιακής σταθερότητας, κοινωνικής συνοχής και οικονομικής ανάπτυξης.
 

Video

Social Media

facebook creative nerdstwittergoogle plus creative nerdsyoutube creative nerds

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

syndicat-european-logoituc-csi-igb-logointernational-labour-organization-logoylourgio-ergasias-logo