Print this page
Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020 09:18

COVID - 19 Ολές οι ενημερώσεις

7-5-2020 Yποβολή των αιτήσεων για την περίοδο 13/4/2020 – 12/5/2020 για τα πιο κάτω Μέτρα Στήριξης του ΥΕΠΚΑ

Το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι  έχει ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για την περίοδο 13/4/2020 – 12/5/2020 για τα πιο κάτω Μέτρα Στήριξης του ΥΕΠΚΑ:

• Ειδικό Επίδομα Ασθενείας Πατήστε εδώ για την αίτηση

• Ειδική Άδεια Φροντίδας Παιδιών Πατήστε εδώ για την αίτηση

• Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων Πατήστε εδώ για την αίτηση

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά

 

4-5-2020 Η περί Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών Συμπληρωματική Απόφαση

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Η περί Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών Συμπληρωματική Απόφαση (Αρ. 17) του 2020 (Κ.Δ.Π. 192/2020), σύμφωνα με την οποία το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών παρέχεται σε μισθωτούς εργαζόμενους γονείς του ιδιωτικού τομέα, χωρίς οποιοδήποτε εισοδηματικό κριτήριο.

Περισσότερα Εδώ

3-5-2020 Επιστολή ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ προς τον Υπουργό Μεταφορών με θέμα τη λήψη Προληπτικών Μέτρων Υγείας για αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού στις επιβατικές συγκοινωνίες

Περισσότερα Εδώ

3 -5-2020 Εφαρμογή μέτρων Προστασίας και Πρόληψης στους Χώρους Εργασίας σε συνθήκες Κορωνοϊού

Στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της οικονομίας, και της λειτουργίας χιλιάδων επιχειρήσεων και εργοταξίων καθώς και της επανόδου στην εργασία χιλιάδων εργαζομένων, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διοργάνωσε στις 2/5/2020 τηλεκπαίδευση 160 Λειτουργών του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Οι Λειτουργοί αυτοί έχουν αναλάβει καθήκοντα επιτήρησης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και τα σχετικά Διατάγματα καθώς και την περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, στην τηλεκπαίδευση επεξηγήθηκαν οι πρόνοιες των Οδηγών Ασφάλειας και Υγείας , που ετοιμάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, και συζητήθηκαν θέματα καλύτερου συντονισμού των επιθεωρήσεων εφαρμογής των μέτρων. Οι Οδηγοί είναι οι ακόλουθοι:

i. Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία σε συνθήκες Κορωνοϊού - Γενικές Οδηγίες προστασίας εργοδοτουμένων σε επιχειρήσεις,

ii. Οδηγίες για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου σε συνθήκες Κορωνοϊού,

iii. Οδηγός διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε συνθήκες Κορωνοϊού. Γενικές οδηγίες για επιχειρήσεις, εκτός του Τομέα Παροχής Φροντίδας Υγείας,

iv. Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια - Οδηγός Διαχείρισης της πανδημίας Covid-19, και  

v. Απλές Οδηγίες προστασίας εργαζομένων από τον Κορωνοϊό Covid-19 στο Εργοτάξιο. Σημειώνεται ότι το κείμενο αυτό έχει μεταφραστεί σε 5 γλώσσες ήτοι Αγγλικά, Τούρκικα, Βουλγάρικα, Ρουμάνικα και Αραβικά.

Στην τηλεκπαίδευση συμμετείχαν Λειτουργοί από:

•Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

•Υπουργείο Υγείας

•Αστυνομία

•Υπουργείο Εσωτερικών

•Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

•Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

•Υφυπουργείο Τουρισμού

•Υφυπουργείο Ναυτιλίας

•Δήμους

Μετά την ολοκλήρωση της τηλεκπαίδευσης στάλθηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες ενημερωτικό υλικό και σαφείς, γραπτές, οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής των εντατικών επιθεωρήσεων που θα αρχίσουν την Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα μέτρα που προνοούνται από την Νομοθεσία και τα σχετικά Διατάγματα, θα επιβάλλονται στους παραβάτες κυρώσεις που περιλαμβάνουν εξώδικο πρόστιμο 300 ευρώ ή/και διακοπή εργασιών της επιχείρησης ή/και ποινική δίωξη του παραβάτη.

Η εφαρμογή των μέτρων Προστασίας και Πρόληψης στους Χώρους Εργασίας θα παρακολουθείται συνεχώς με σκοπό την προστασία της υγείας των εργαζομένων, των εργοδοτών και του κοινού.

3-5-2020 Αποφάσεις Υπουργού που αφορούν τα Σχέδια Στήριξης Εργαζομένων και Επιχειρήσεων

Έχουν δημοσιευθεί χθές επτά συνολικά Αποφάσεις της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφορούν τα Σχέδια Στήριξης Εργαζομένων και Επιχειρήσεων.

Τα πέντε Σχέδια είναι τα Σχέδια  Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών, Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας, Αυτοτελώς Εργαζομένων, Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης και Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης που ίσχυσαν από 16/3/20 μέχρι 12/4/20 και τώρα θα ισχύσουν από 13.4.20 μέχρι 12.5.20 με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:

•Εντάσσονται και όσοι για πρώτη φορά άρχισαν εργασία τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020 υπό την προϋπόθεση ότι θα δηλωθούν από τον εργοδότη τους σε νέο έντυπο που έχει δημοσιευτεί (ΕΕΑ7) και θα δηλωθεί ο μισθός τους.

•Εφαρμόζεται αναδρομικά το κατώτατο ποσό επιδόματος των €360 για περίοδο 4 εβδομάδων.

•Καταβάλλεται αναδρομικά το μεγαλύτερο ποσό ως ειδικό ανεργιακό επίδομα και επίδομα ασθενείας που προκύπτει από την σύγκριση του τελευταίου μισθού και των ασφαλιστικών προϋποθέσεων του 2018.

Σημειώνεται ότι έχουν ήδη καταβληθεί συμπληρωματικά επιδόματα για τις πιο πάνω αλλαγές που έγιναν στα Σχέδια τα οποία είχαν και αναδρομική ισχύ.

Επιπρόσθετα, έχει δημοσιευτεί ένα νέο σχέδιο για όσους είναι άνεργοι και έχουν εξαντλήσει το κανονικό ανεργιακό τους επίδομα, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020, όπου με βάση το Νέο Σχέδιο θα παρέχεται ειδικό επίδομα €360. 

Την ερχόμενη Τρίτη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, coronavirus.mlsi.gov.cy, οι νέες ηλεκτρονικές αιτήσεις για όλα τα Σχέδια έτσι ώστε να είναι δυνατόν οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώνουν τις αιτήσεις ηλεκτρονικά.

Για όσους εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει γίνει κατορθωτό να επιβεβαιωθεί ο τραπεζικός Λογαριασμός που δήλωσαν παρόλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν και για όσους δεν δήλωσαν τραπεζικό Λογαριασμό για την καταβολή των επιδομάτων του, αρχίζει από αύριο η έκδοση επιταγών στους δικαιούχους εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος να καταβληθούν τα επιδόματα για τα σχέδια που ισχύουν από τις 16.3.20 μέχρι και τις 12.4.20.

Τέλος έχει δημοσιευθεί παράταση της προθεσμίας καταβολής των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφορούν τις εισφορές του Μαρτίου του 2020 μέχρι και τις 14.5.20 χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν μέσω του συστήματος JCC Smart.

Δείτε όλες τις Αποφάσεις της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα Σχέδια Στήριξης Εργαζομένων και Επιχειρήσεων κάνοντας κλικ εδώ.

2-5-2020 Η περί του Σχεδίου Ειδικού Επιδόματος Στήριξης Ανέργων Απόφαση

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η περί του Σχεδίου Ειδικού Επιδόματος Στήριξης Ανέργων Απόφαση (Αρ. 14) του 2020 (Κ.Δ.Π.189/2020).

Περισσότερα Εδώ

2-5-2020 Η περί του Ειδικού Σχεδίου Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης Απόφαση

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η περί Ειδικού Σχεδίου Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης Απόφαση (Αρ. 13) του 2020 (Κ.Δ.Π. 188/2020).

Περισσότερα Εδώ

2-5-2020 Η περί του Ειδικού Σχεδίου Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης Απόφαση

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η περί Ειδικού Σχεδίου Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης Απόφαση (Αρ. 12) του 2020 (Κ.Δ.Π. 187/2020).

Περισσότερα Εδώ

2-5-2020 Η περί του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας Απόφαση

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η περί Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας Απόφαση (Αρ. 10) του 2020 (Κ.Δ.Π. 185/2020).

Περισσότερα Εδώ

2-5-2020 Η περί της Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών Απόφαση

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η περί Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών Απόφαση (Αρ. 9) του 2020 (Κ.Δ.Π./2020).

Περισσότερα Εδώ

27-4-2020 Ανακοίνωση ΣΕΚ για την επαναδραστηριοποίηση της Κυπριακής οικονομίας

Η ΣΕΚ συμβάλλοντας θετικά στην προσπάθεια για επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας, έχει καταθέσει στις 24/4/2020 δεκασέλιδο κείμενο πολιτικής, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Οικονομικών

Περισσότερα Εδώ

21-4-2020 Επιπρόσθετα Μέτρα Στήριξης των Εργαζομένων για την Αντιμετώπιση της Κρίσης Λόγω της Πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με γνώμονα τη στήριξη όσο περισσοτέρων εργαζομένων έχουν σήμερα βρεθεί εκτός εργασίας ή πλήρους εργασίας, προχωρούμε σε μία σειρά επιπρόσθετων μέτρων στήριξης των εργαζομένων ως ακολούθως:

 1. Για σκοπούς καταβολής του ειδικού ανεργιακού επιδόματος και του ειδικού επιδόματος ασθενείας, θα λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστέες αποδοχές του έτους 2018 αλλά επιπρόσθετα, θα γίνεται και σύγκριση με βάση τον δηλωμένο μισθό του Ιανουαρίου 2020, έτσι ώστε να καταβάλλεται ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα το υψηλότερο ποσό που προκύπτει από την πιο πάνω σύγκριση και λαμβάνοντας υπόψη το 60% και για τους δύο υπολογισμούς.
 2. Να εφαρμοστεί ειδικό Σχέδιο για τους εργαζόμενους που για πρώτη φορά άρχισαν εργασία τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο 2020 υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα δηλωθούν από τους εργοδότες τους.
 3. Να εφαρμοστεί ένα κατώτατο όριο το οποίο θα λαμβάνεται ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ή ως Ειδικό Επίδομα Ασθενείας.
 4. Να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για εξακρίβωση των τραπεζικών λογαριασμών με την υποβολή και των αντιγράφων βεβαίωσης στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών, που έχει ήδη υλοποιηθεί, έτσι ώστε ομάδα λειτουργών να μπορεί να διορθώσει λάθη τα οποία έχουν εντοπιστεί αν δεν επιβεβαιωθούν από τα Τραπεζικά Ιδρύματα.
 5. Την ένταξη προσώπων άνω των 65 ετών, οι οποίοι δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη και συνεχίζουν να εργάζονται.
 6. Μετά τον εντοπισμό αρκετών λαθών στις αιτήσεις λόγω λανθασμένων στοιχείων του αριθμού κοινωνικών ασφαλίσεων, δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε αίτηση αν ο αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων που καταχωρείται δεν επιβεβαιώνεται κατά την καταχώρηση.
 7. Να ενταχθούν στα Σχέδια νέες κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας που είχαν εξαιρεθεί από τις 13/4/20 μέχρι 12/6/20.
 8. Επιπρόσθετα, σε όσους έχουν ολοκληρωθεί τα κανονικά ανεργιακά επιδόματα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να ενταχθούν στα Ειδικά Σχέδια για να λάβουν Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για την περίοδο 13/4/20 μέχρι 12/6/20.
 9. Να γίνουν συμπληρωματικές πληρωμές για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις παραγράφους (1) και (3).
 10. Να επιχορηγούνται όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το εάν είναι γενικοί διευθυντές ή διευθυντές μέτοχοι, για μικρές επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 9 εργαζομένους και στο Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης.

Οι πιο πάνω ρυθμίσεις έχουν ως στόχο τη στήριξη των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της κρίσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και θα συνεχίσουν να ισχύουν για την περίοδο μέχρι και 12 Ιουνίου 2020 και με περεταίρω στήριξη τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργοδοτουμένων μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2020, χωρίς να θεωρηθούν ως προηγούμενο για την καταβολή των συνήθων ανεργιακών επιδομάτων μετά τη λήξη της πιο πάνω περιόδου.

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι τα οποιαδήποτε δικαιώματα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οποιαδήποτε επιδόματα παρέχονται σε συνθήκες μη έκτακτων καταστάσεων, όπως και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, υπολογίζονται με βάση τους μισθούς οι οποίοι δηλώνονται στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων γι’ αυτό έχει μεγάλη σημασία οι δηλωθέντες μισθοί, οι οποίοι θα διασφαλίζουν και την αξιοπρεπή διαβίωση και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων.

Τα πιο πάνω μέτρα θα υποβληθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη 23/4/2020 για έγκριση. Υπενθυμίζονται όλοι οι εργοδότες όπως καταθέσουν τις καταστάσεις αποδοχών για τους εργαζόμενούς τους τόσο για τον Φεβρουάριο όσο και για τον Μάρτιο 2020.

 

14-4-2020 Ανακοίνωση Ο.Ι.Υ.Κ. - ΣΕΚ 

Δύσκολο και σημαντικό το έργο και η προσφορά των εργαζομένων στις Στέγες Ευγηρίας και στους χώρους φιλοξενίας ΑΜΕΑ - Προέχει η προστασία της Υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων

Περισσότερα Εδώ

10-4-2020 Ανακοίνωση ΣΕΚ

Ύστατη έκκληση ΣΕΚ προς τις εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ

Περισσότερα Εδώ

9-4-2020 Ανακοίνωση ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ Παροχή βοήθειας σε συνταξιούχους

Η Παγκύπρια Επιτροπή Συνταξιούχων ΣΕΚ (ΠΕΣΥΣ –ΣΕΚ), στην προσπάθεια της να βοηθήσει όλους τους συνταξιούχους για τα θέματα συντάξεων και επιδομάτων, παρακαλεί τους συνταξιούχους να επικοινωνούν με τον Γραμματέα του Σωματείου, συνάδελφο Μιχάλη Ρώσση, στο τηλέφωνο 96621070 ή στα τηλέφωνα 22849716 και 22849849.
Μένουμε σπίτι! Η προστασία των ηλικιωμένων συμπολιτών μας έχει μέγιστη σημασία για όλους μας!
ΠΕΣΥΣ – ΣΕΚ
9 Απριλίου 2020
 
8-4-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών Επιχείρησης

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε μερική αναστολή εργασιών και έχουν υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης για επιδότηση του 60% ή 75% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων τους, ανάλογα με την περίπτωση, δεν μπορούν να απαιτούν από τους εργοδοτούμενούς τους όπως εργάζονται το 60% των ωρών εργασίας τους, το οποίο επιδοτείται με το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα από το Κράτος.

Περισσότερα Εδώ

 
7-4-2020 Ανακοίνωση ΣΕΚ H ΣΕΚ προσφέρει εξειδικευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την ενίσχυση της προσπάθειας αντιμετώπισης του covid 19, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας
 
Περισσότερα Εδώ
 
6-4-2020 ηλεκτρονική δήλωση για απόσυρση / ακύρωση οποιασδήποτε αίτησης για Ειδικό Επίδομα
 
Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει αναρτήσει ηλεκτρονική δήλωση για απόσυρση / ακύρωση οποιασδήποτε αίτησης για Ειδικό Επίδομα ή Δήλωσης Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) υποβλήθηκε με ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία.
Για την αίτηση πατήστε εδώ

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική δήλωση μπορεί να αξιοποιηθεί και για αιτήσεις, τις οποίες ο αιτητής / το πρόσωπο που δεσμεύει την κάθε εταιρεία επιθυμεί να αποσύρει / ακυρώσει για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Νοείται πως η κάθε αίτηση για Ειδικό Επίδομα / Δήλωση Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) που αποσύρεται δύναται να αντικαθίσταται από νέα, ορθώς και πλήρως συμπληρωμένη αίτηση / δήλωση, αν δεν έχει ήδη υποβληθεί.
 
 
6-4-2020 Ανακοίνωση Ο.Ι.Υ.Κ. - ΣΕΚ Καταγγελίες από φρουρούς ασφάλειας για παραβιάσεις ωραρίου και εργασία χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό
Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου - ΣΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση σε σχέση με καταγγελίες που δέχτηκε από εργαζόμενους ως φρουρούς ασφαλείας για παραβιάσεις του ωραρίου εργασίας αλλά και εργασία χωρίς τον απαραίτητο  προστατευτικό εξοπλισμό.
Περισσότερα εδώ
 
3-4-2020 Συμπληρωματική Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 
Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η περί Ειδικών Σχεδίων για την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων του Κορωνοϊού COVID-19 Συμπληρωματική Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Απόφαση με Αρ. 6 του 2020) (Κ.Δ.Π.148/2020).
 
Περισσότερα εδώ 
 
2-4-2020 Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών για τη λήψη έκτακτων μέτρων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και εποπτικές αρχές
Το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών (ΚΔΠ 135/2020) που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 του περί της λήψης έκτακτων μέτρων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και εποπτικές αρχές Νόμου του 2020 (Ν 33(Ι)/2020), εξέδωσε σχετική ανακοίνωση στην οποια υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες καθώς και το έντυπο,  για τις αιτήσεις φυσικών και νομικών προσώπων που επιλέγουν να τους γίνει αναστολή δόσεων και τόκων δανείων, στη βάση της νομοθεσίας που ψηφίστηκε πρόσφατα.
περισσότερα εδώ 
 
 
30-3-2020 Νέο Διάταγμα Υπουργού Υγείας
 
(α)  Επιτρέπεται η μεταφορά- επαναφορά  προσώπων με ναυλωμένες πτήσεις σύμφωνα με το περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID -19) Διάταγμα του 2020 – Κ.Δ.Π 115/2020 των ακόλουθων προσώπων:

(i) όσων έχουν μεταβεί σε χώρες του εξωτερικού για ιατρικούς λόγους:
Νοείται ότι, τα πρόσωπα που εμπίπτουν στην πιο πάνω κατηγορία δύνανται να συνοδεύονται από τα πρόσωπα που τους συνόδευαν κατά την αναχώρηση τους από τη Δημοκρατία και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους στο εξωτερικό:
Nοείται περαιτέρω ότι, τα άτομα αυτά, πρέπει να κατέχουν βεβαίωση από τις κατά τόπους Διπλωματικές Αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία εκδίδεται εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία τεκμηριώνουν τους λόγους μετάβασης τους στο εξωτερικό (π.χ. ιατρικές βεβαιώσεις από το Κέντρο που έτυχαν ιατρικής νοσηλείας).
 
(ii) όσων είναι φοιτητές σε χώρες του εξωτερικού, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες σύμφωνα με το Ανακοινωθέν του Υπουργείου Υγείας, ημερ. 16 Μαρτίου 2020:    
Nοείται ότι, τα πρόσωπα αυτά  πρέπει να κατέχουν ειδική βεβαίωση που εκδίδεται μόνο κατόπιν αξιολόγησης των προαπαιτούμενων ιατρικών πιστοποιητικών, κατόπιν αίτησης, η οποία αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.., και εκδίδεται από τριμελές Ιατροσυμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), τον/την Επικεφαλής της κατά περίπτωση σχετικής Επιστημονικής Εταιρείας του ΠΙΣ και από Ιατρό του Δημοσίου, διοριζόμενο από τον Υπουργό Υγείας. 
Νοείται περαιτέρω ότι, ο φάκελος του κάθε αιτητή ο οποίος υποβάλλεται ενώπιον του Ιατροσυμβουλίου για αξιολόγηση πρέπει να είναι πλήρης και να συμπεριλαμβάνει ιατρική έκθεση από τον θεράποντα ιατρό, με αναφορά στο ατομικό ιατρικό ιστορικό, την παρούσα κλινική κατάσταση, έκβαση τυχόν επιπλοκών στο πρόσφατο παρελθόν, ενεργό φαρμακευτική αγωγή, και τυχόν νοσηλεία, η οποία να συνοδεύεται από το σχετικό εξιτήριο από το νοσηλευτήριο. Η προσκόμιση των όποιων ψευδών στοιχείων, τόσο από τον αιτητή όσο και από τον θεράποντα ιατρό, θεωρείται ως παράβαση του παρόντος Κανονισμού και συνιστά αδίκημα σύμφωνα με το Νόμο:
Νοείται περαιτέρω ότι, εφόσον παραστεί ανάγκη η Δημοκρατία θα ναυλώσει ειδικές πτήσεις από Αθήνα και Λονδίνο, για να επιστρέψουν στη Δημοκρατία τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες (i ) και (ii).
Επιπρόσθετα, νοείται ότι, όλα τα πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στις κατηγoρίες (i) και (ii) και αφικνούνται στο έδαφος της Δημοκρατίας παραμένουν για 14 ημέρες από την άφιξη τους σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα)  που υποδεικνύει το κράτος, εκτός από τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό για ιατρικούς λόγους και εμπίπτουν στην     κατηγορία (i). Τα πρόσωπα αυτά παραμένουν σε αυτοπεριορισμό προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη θεραπευτική αγωγή τους.
Τέλος, νοείται ότι, όλα τα πρόσωπα με την άφιξή τους στο έδαφος της Δημοκρατίας  υποβάλλονται σε υποχρεωτική εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 και στη συνέχεια  ακολουθούνται οι πρόνοιες του σχετικού ιατρικού πρωτοκόλλου.
 
(β) Απαγορεύεται η παρουσία  προσώπων σε οποιαδήποτε οικία πέραν των μόνιμα σε αυτήν διαμενόντων προσώπων:

Nοείται ότι, επιτρέπεται η παρουσία ανήλικων παιδιών πέραν των διαμενόντων, στην εν λόγω οικεία, καθώς και επίσκεψη σε οικία για σκοπούς υποβοήθησης προσώπων τα οποία αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν.
 
(γ) Απαγορεύεται η μετακίνηση προσώπων από τις 9.00 μ.μ.. μέχρι τις 06.00 π.μ., πλην όσων κατέχουν το έντυπο Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου, (Έντυπο Α),  το οποίο πιστοποιεί την αναγκαιότητα της μετακίνησης κατά τις πιο πάνω ώρες.
 
(δ) Η χρήση της κατ΄ εξαίρεση μετακίνησης προσώπων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Εντύπου Β, περιορίζεται σε μια μόνο φορά την ημέρα, με εξασφάλιση άδειας μέσω της αποστολής μηνύματος SMS στον αριθμό 8998 Έγγραφη δήλωση κατ΄ εξαίρεση μετακίνησης προσώπων που εμπίπτουν στις πρόνοιες του Εντύπου Β, χρησιμοποιείται μόνο από πρόσωπα άνω των 65 ετών:
Νοείται ότι, εξαιρείται από τον πιο πάνω περιορισμό η μετακίνηση για σκοπούς αδήριτης ανάγκης, όπως η μετάβαση σε φαρμακείο ή για αιμοδοσία ή επίσκεψη σε γιατρό ή διακίνηση για παροχή βοήθειας σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού ή/και η μεταφορά οπλίτη από και προς το στρατόπεδο.
 
(ε) Όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών (π.χ. υπεραγορές, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, φρουταγορές, κάβες)  παραμένουν κλειστές κάθε Κυριακή:
Νοείται ότι, της απαγόρευσης εξαιρούνται τα περίπτερα, νοουμένου ότι δεν εμπορεύονται προϊόντα επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται κάθε Κυριακή.
 
(στ) Αναστέλλονται οι εργασίες σε εργοτάξια στα οποία υπάρχει ταυτόχρονη συμμετοχή πέραν των 3 ατόμων από τις 06.00 π.μ. της 31ης Μαρτίου 2020, μέχρι τις 06.00 π.μ. της 13ης Απριλίου 2020, πλην όσων αφορούν έργα δημόσιας ωφελείας, για τα οποία θα εκδίδεται σχετική άδεια από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων».
 
(ζ) Αναστέλλεται η λειτουργία από τις 06.00 π.μ. της 31ης Μαρτίου 2020, μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020, των πιο κάτω:
(i)  Τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων,
(ii)  Υπηρεσίες εξυπηρέτησης αεροσκαφών, εξαιρουμένου αυτών που αφορούν την εξυπηρέτηση των πτήσεων που κατ΄ εξαίρεση εγκρίνονται από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων καθώς και των πτήσεων που αφορούν την μεταφορά εμπορευμάτων (cargo flights):
Nοείται ότι, οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις υποπαραγράφους (i) και (iι) θεωρούνται ότι έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους στις 16 Μαρτίου 2020 ή μετέπειτα  δυνάμει του παρόντος Κανονισμού, εάν αποδείξουν ότι πράγματι είχαν αναστείλει τη λειτουργία τους λόγω και εξαιτίας των περί Λοιμοκαθάρσεως Κανονισμών από την προαναφερθείσα χρονική περίοδο.
 
(η) Ο αριθμός προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, κατά τη διάρκεια μετακινήσεων με ταξί, ιδιωτικά ή /και άλλα οχήματα δεν θα υπερβαίνει τα τρία.
 
(θ) Στην περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο αδυνατεί να οδηγεί, επιτρέπεται σε σύζυγο ή συγγενή πρώτου και δεύτερου βαθμού, να τον μεταφέρει κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης του συγκεκριμένου προσώπου:
Νοείται ότι, η οποιαδήποτε ψευδής δήλωση ως προς τούτο θεωρείται παράβαση του παρόντος Κανονισμού και συνιστά αδίκημα το Νόμο.
(ι) Οι πολίτες όταν προσεγγίζουν χώρο που έχει πρόσβαση το κοινό, υποχρεούνται όπως τηρούν απόσταση δύο μέτρων από άλλους συμπολίτες τους.
 
30-3-2020 Λειτουργία νέας διαδικτυακής πλατφόρμας για εγγραφή Κυπρίων πολιτών που βρίσκονται στο εξωτερικό
Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι από σήμερα, Τρίτη 31/3/2020, στις 13.00 ώρα Κύπρου, ξεκίνησε η λειτουργία της νέας διαδικτυακής πλατφόρμας για εγγραφή Κυπρίων πολιτών που βρίσκονται στο εξωτερικό, με την ονομασία connect2cy και απευθύνει έκκληση σε όλους τους συμπατριώτες μας που βρίσκονται στο εξωτερικό να εγγραφούν το συντομότερο μέσω της ιστοσελίδας www.connect2cy.gov.cy

 

29-3-2020 Αίτηση Ειδικού Σχεδίου Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνέχει προχωρήσει στην ανάρτηση Ηλεκτρονικής αίτησης για το Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ

29-3-2020 Αίτηση Ειδικού Σχεδίου Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνέχει προχωρήσει στην ανάρτηση Ηλεκτρονικής αίτησης για το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ

29-3-2020 Αίτηση Χορήγησης Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνέχει προχωρήσει στην ανάρτηση Ηλεκτρονικής αίτησης για χορήγηση Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ

29-3-2020 Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τρόπο καταβολής του Ειδικού Επιδόματος Αυτοτελώς Εργαζομένων. Περισσότερα εδώ

28-3-2020 Ηλεκτρονική αίτηση χορήγηση επιδόματος Ειδικής Αδειας φροντίδας παιδιών

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνέχει προχωρήσει στην ανάρτηση Ηλεκτρονικής αίτησης για χορήγηση επιδόματος και περιόδου εξομοιούμενης ασφάλισης Ειδικής Αδειας για φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με αναπηρίες.

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ

27-3- 2020 Ηλεκτρονική αίτηση Υποβολής Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνέχει προχωρήσει στην ανάρτηση Ηλεκτρονικής αίτησης Υποβολής Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και αυτοτελώς εργαζόμενους, προκειμένου να καταστεί δυνατόν σε όσους εξ αυτών θα υποβάλουν αίτηση και κατόπιν εξέτασης καταστούν δικαιούχοι οποιωνδήποτε ειδικών επιδομάτων να καταβληθούν τα σχετικά επιδόματα, για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού.

Η σχετική δήλωση θα καταχωρηθεί στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας κάνοντας κλικ εδώ.

27-3-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφορικά με την αναστολή των εργασιών στα εργοτάξια

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης και του Διατάγματος του Υπουργού Υγείας, περί Λοιμοκαθάρσεως (καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19, Διάταγμα (Αρ. 9) του 2020, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει, ότι όσον αφορά την αναστολή των εργασιών στα εργοτάξια στον ιδιωτικό τομέα εκτός από εργοτάξια για έργα στον τομέα της υγείας θα δίνονται επίσης εξαιρέσεις σε αιτήματα που αφορούν επείγουσας φύσεως εργασίες σε θέματα ασφάλειας και επικινδυνότητας.
Τα εργοτάξια τα οποία βάσει του Διατάγματος υποχρεούνται να αναστείλουν τις εργασίες τους έχουν διορία μέχρι τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να καταστούν ασφαλή και πλήρως περιφραγμένα.
Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η μεταφορά και φορτοεκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων καθόσον δεν περιορίζεται από το εν λόγω Διάταγμα.
Οι εξαιρέσεις θα δίνονται μόνο μετά από γραπτό αίτημα του ιδιοκτήτη στη ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και σχετικής έγκρισης από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

24-3-2020 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι οι πληροφορίες για τις αιτήσεις των μέτρων στήριξης που αφορά:

 1. το ειδικό επίδομα ασθενείας
 2. την ειδική άδεια
 3. το σχέδιο αναστολής εργασίας 

είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.  Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά.  Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου, πατώντας στο πιο κάτω εικονίδιο:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠ

23-3-2020 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με βάση to διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας ισχύουν τα ακόλουθα: 

1.Απαγόρευση αχρείαστων μετακινήσεων, από τις 06.00 μ.μ. της 24ης Μαρτίου 2020 μέχρι την 13η Απριλίου, εκτός εάν πρόκειται για:

i. Μετάβαση από και προς τους χώρους εργασίας.

ii. Μετακινήσεις για προμήθειες αγαθών πρώτης ανάγκης από επιχειρήσεις ή καταστήματα που η λειτουργία τους επιτρέπεται και εφόσον είναι αδύνατη η αποστολή τους.

 iii. Επίσκεψη σε ιατρό ή μετάβαση σε φαρμακείο.

iv. Μετάβαση σε τράπεζα εάν είναι αδύνατη η ηλεκτρονική συναλλαγή.

v. Διακίνηση για παροχή βοήθειας σε συμπολίτες μας που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή σε ομάδες που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή ευρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα).

vi. Συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού που μεταβαίνουν σε τελετές, όπως κηδείες, γάμους και βαφτίσεις και δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των 10 προσώπων.

vii. Μετακινήσεις για σωματική άσκηση ή για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα και περιορίζονται σε γειτνιάζουσες με την κατοικία τους περιοχές.

Θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, όσοι κυκλοφορούν να φέρουν ταυτότητα και πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο για τον σκοπό της διακίνησής τους. Λεπτομέρειες και ο τρόπος ελέγχου θα ανακοινωθεί από τις αρμόδιες αρχές.

2. Επίσης από τις 6 μετά μεσημβρία της 24ης Μαρτίου 2020 μέχρι την 13η Απριλίου κλείνουν και οι ακόλουθοι χώροι:

i. Πάρκα.

ii. Παιδότοποι.

iii. Ανοιχτοί χώροι αθλήσεως.

iv. Δημόσιοι χώροι συναθροίσεων, μεταξύ άλλων, πλατείες, φράγματα, εκδρομικοί χώροι, παραλίες, μαρίνες.

3. Aναστέλλεται η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου με εξαίρεση:

• Τις επιχειρήσεις και εργαστήρια αναπηρικών και ορθοπεδικών ειδών.

• Τις επιχειρήσεις και εργαστήρια ιατρικών και βιομηχανικών αερίων και μηχανημάτων.

• Τις επιχειρήσεις και εργαστήρια οπτικών.

• Τις επιχειρήσεις πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας.

• Τα συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

• Τις επιχειρήσεις πώλησης ελαστικών.

• Τις επιχειρήσεις εμπορίας και επισκευής ποδηλάτων.

• Τα καθαριστήρια.

• Τις επιχειρήσεις παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών μεταφορών(κούριερ).

• Τις επιχειρήσεις πώλησης και διατροφής ζώων συντροφιάς, ζωοτροφών ή κτηνιατρικών φαρμάκων.

• Τις επιχειρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, κατά το μέρος που αφορά υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών).

• Τις επιχειρήσεις εμπορίας φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων, υλικών ή εξοπλισμού.

• Τις επιχειρήσεις πώλησης αυτοκινήτων και μηχανοκινήτων οχημάτων.

• Τα γραφεία τελετών (κηδειών).

• Τα φυτώρια και ανθοπωλεία.

Νοείται ότι, όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, περιλαμβανομένων και των ανωτέρω, δύναται να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον.

Επιπρόσθετα, νοείται ότι, για όλες τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, οι οποίες παραμένουν σε λειτουργία, πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου 2(ε) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 3) του 2020 – Κ.Δ.Π. 101/2020, για μη συνωστισμό εντός των καταστημάτων. (ένα άτομο ανά οχτώ τ.μ.)

Νοείται επιπλέον, ότι συνεχίζεται η λειτουργία των ακόλουθων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, δυνάμει του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 Διατάγματος (Αρ. 3) του 2020 - Κ.Δ.Π. 101/2020:

• Όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών (π.χ. υπεραγoρές, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, φρουταγορές, κάβες).

• Τα φαρμακεία.

• Υπηρεσίες παροχής τροφίμων και ποτών (εστιατόρια, καφετέριες, καφενεία, μπαρ), οι οποίες δύναται να προσφέρουν κατ΄ οίκον διανομή και υπηρεσίες ταχείας εξυπηρέτησης από το παράθυρο.

• Τα πρατήρια υγρών καυσίμων.

• Τα περίπτερα και τα μίνι μάρκετ,

καθώς και των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (κλινικά εργαστήρια) που προβλέπονται στο υπό αναφορά Διάταγμα (Αρ. 3) του 2020 - Κ.Δ.Π. 101/2020 και των επιχειρήσεων καθαρισμού οχημάτων (πλυντηρίων αυτοκινήτων), νοουμένου ότι τηρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου 2(β) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 Διατάγματος (Αρ. 6) του 2020 – Κ.Δ.Π. 104/2020.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις που συνεχίζουν τη λειτουργία τους, δεν δύναται να εμπορεύονται οποιαδήποτε προϊόντα τα οποία εμπορεύονται οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, οι οποίες με το παρόν Διάταγμα αναστέλλουν τη λειτουργία τους.

4. Τερματίζονται οι λαϊκές αγορές, παζαράκια και η πλανοδιοπώληση.

5. Τερματίζονται οι εργασίες σε εργοτάξια πλην όσων αφορούν έργα δημόσιας ωφελείας, κατόπιν σχετικής άδειας του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

6. Απαγορεύεται η προσέλευση πολιτών σε χώρους θρησκευτικής λατρείας, όπως εκκλησίες, τεμένη και άλλους χώρους προσευχής.

7. Απαγόρευση του εθίμου της “λαμπρατζιάς” με άμεση απομάκρυνση της ξυλείας ή άλλων υλικών που έχουν ήδη συγκεντρωθεί προς τον σκοπό αυτό. Την ευθύνη εφαρμογής της απαγόρευσης φέρουν οι τοπικές αρχές σε συνεργασία με την αστυνομία.

Θέλω να καταστήσω σαφές πως η Πολιτεία θα είναι αμείλικτη για όσους παραβούν ή παρέβησαν τα μέχρι σήμερα εκδοθέντα Διατάγματα της Πολιτεία.

Πέραν των όποιων άλλων ποινικών ευθυνών, στους παραβάτες θα επιβάλλεται εξώδικη ποινή ύψους 150 ευρώ.

23-3-2020 Σύσταση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών προς εταιρείες και εργαζόμενους σε σχέση με τη μετακίνηση του προσωπικού

Επειδή έχει περιέλθει στην αντίληψη του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ότι προσωπικό εταιρειών, π.χ. εργοληπτικών εταιρειών, συνεχίζει να μετακινείται μαζικά σε οχήματα προς και από χώρους εργασίας, προς και από εργοτάξια κ.λπ, το Τμήμα συστήνει έντονα σε όλους τα ακόλουθα:

Η μαζική κοινή μετακίνηση με το ίδιο όχημα προσώπων που δεν διαμένουν στο ίδιο σπίτι πρέπει να αποφεύγεται.

Το πιο πάνω ισχύει, είτε αν το όχημα ανήκει στην εταιρεία/εργοδότη και μετακινούνται με αυτό εργαζόμενοι προς και από την εργασία ή από τη βάση της εταιρείας προς το εργοτάξιο και αντίστροφα, είτε αν το όχημα ανήκει σε κάποιον από τους εργαζόμενους και μετακινεί με αυτό συναδέλφους του για τον ίδιο σκοπό.

Συστήνεται όπως, εφόσον η μετακίνηση κρίνεται αναγκαία, να μετακινούνται μαζί τα λιγότερα πρόσωπα που είναι δυνατό.

Γενικότερα, οχήματα που χρησιμοποιούνται για τους πιο πάνω σκοπούς πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μη ιδιωτικά οχήματα και πρέπει να λαμβάνονται τα πιο κάτω μέτρα:

(α)   Για το όχημα

Γενική απολύμανση του οχήματος.

Καθημερινή και συχνή απολύμανση χερουλιών, χειρολαβών, μεταλλικών επιφανειών στα καθίσματα, ζώνες ασφαλείας κ.λπ. Γενικός καθαρισμός μετά το πέρας της κάθε ημέρας.

Τοποθέτηση υγρού αντισηπτικού χεριών εντός του κάθε οχήματος, για υποχρεωτική χρήση από τον οδηγό και κάθε επιβάτη.

Ανάρτηση σε περίοπτη θέση, των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, που αφορούν την επιδημία COVID – 19 (Κορωνοϊό). Τα συστήματα κλιματισμού να παραμένουν κλειστά.

Τα παράθυρα του οχήματος να παραμένουν ανοικτά κατά τη διάρκεια της διαδρομής και να κλείνουν κατά τη διάρκεια του γενικού καθαρισμού.

(β) Οδηγός και επιβάτες

Να φορούν γάντια.

Να είναι καθαροί και προσεχτικοί με την προσωπική τους υγιεινή.

(γ) Για την εταιρεία/εργοδότη

Να οργανώσει, όπου είναι εφικτό, διαφορετικό τρόπο μετακίνησης του προσωπικού για τους πιο πάνω σκοπούς, ώστε να αποφεύγεται η κοινή μετακίνηση (π.χ. χρήση και άλλων οχημάτων της εταιρείας όπου υπάρχουν κ.λπ),

Να αναπτύξει σύστημα διαχείρισης πιθανών περιστατικών.

Να ενημερώνει συνεχώς τους εργοδοτούμενους για τις Οδηγίες που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας. Να εκδώσει οδηγίες στους εργοδοτούμενους για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από μέρους τους όσον αφορά την επιδημία COVID – 19 (Κορωνοϊό).

Να εκδώσει οδηγίες στους υπαλλήλους της για τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν σε περίπτωση που εμφανίσουν συμπτώματα της επιδημίας COVID – 19 (Κορωνοϊό).

21-3-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για το Επίδομα Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας για το 2020
 
 
20-3-2020 Αίτηση για έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού για λόγους Δημόσιας Υγείας
 

1. Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι η αίτηση για χορήγηση ιατρικού πιστοποιητικού για λόγους Δημόσιας Υγείας έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη για τους πολίτες στον σύνδεσμο: https://bit.ly/2wctwgh (Ελληνικά) και https://bit.ly/397nJGa (Αγγλικά).
Το εν λόγω πιστοποιητικό χορηγείται σε άτομα, τα οποία πρέπει να παραμείνουν σε αυτό-περιορισμό για περίοδο 14 ημερών από την επιστροφή τους από ταξίδι ή λόγω επαφής που είχαν με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού.
Σημειώνεται ότι μαζί με την αίτηση, πρέπει να επισυνάπτονται ταξιδιωτικά έγγραφα (π.χ. κάρτα επιβίβασης ή αεροπορικό εισιτήριο), με τα οποία να πιστοποιείται η ημερομηνία άφιξη στην Κύπρο.
Οι υπογεγραμμένες αιτήσεις με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να αποστέλλονται με τηλεμοιότυπο (φαξ) στο 22 77 14 96 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
(MKY).

2. Νέες ανακοινώσεις ΣΕΚ
 
H Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της ΣΕΚ για στήριξη των εργαζομένων που αντιμετωπίζουν μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, ανακοινώνει ότι Μέλη του Ταμείου που έχουν επιπτώσεις στα εισοδήματα τους, θα τους παρέχεται η ευχέρεια για αναστολή των δόσεων των δανείων τους για τους επόμενους 3 μήνες
 
19-3-2020 Διευκρινήσεις Υπουργείου Εργασίας για το πρόγραμμα στήριξης & άλλες ενημερώσεις
1. Έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για το πρόγραμμα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Κορωνοϊού.  Για πληροφορίες πατήσετε ΕΔΩ
2. Ηλεκτρονική αίτηση για την παροχή του επιδόματος των €750 σε φοιτητές εξωτερικού
Στη δημοσιότητα έδωσε η Κυβέρνηση το εντυπο καθοδήγησης συμπλήρωσης και την ηλεκτρονική αίτηση για την παροχή του επιδόματος των €750 σε φοιτητές εξωτερικού που θα παραμείνουν στις χώρες σπουδών τους κατά τις διακοπές.

3.  Νέες ανακοινώσεις ΣΕΚ

Α. Οι εργοδότες να σεβαστούν τις συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων και τις συστάσεις της Υπουργού Εργασίας

ΒΕγκύκλιος Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου - ΣΕΚ προς εργαζόμενους στις Τραπεζικές και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 

4. Νέες ανακοινώσεις Υπουργείου Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών, ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού, πέραν των μέτρων που ανακοινώθηκαν στις 15 Μαρτίου, εγκρίθηκαν τα πιο κάτω:
 • Προσωρινή διατήρηση της καταβολής συνεισφορών στο Γενικό Σύστημα Υγείας, με τους αρχικούς συντελεστές (από τους μισθωτούς, εργοδότες, αυτοεργοδοτούμενους, εισοδηματίες και το Κράτος ως εργοδότης και ως τρίτο μέρος), από την 1η Απριλίου 2020 μέχρι την 31η Μαΐου 2020. Για το μήνα Μάρτιο, θα εφαρμοστούν οι αυξημένες συνεισφορές για όλα τα μέρη.
 • Εισήγηση της Κυβέρνησης προς τη ΡΑΕΚ, για καθολική μείωση της τιμής χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10%, για περίοδο 3 μηνών.
 • Προσωρινή αναστολή της διαδικασίας εκποιήσεων από την ΚΕΔΙΠΕΣ για περίοδο 3 μηνών.
 • Παράταση για 3 μήνες της υποχρέωσης προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών από ενδιαφερόμενους που υπέβαλαν ήδη αίτηση για ένταξη στο «Σχέδιο Εστία»
 
18-3-2020 Νέες ανακοινώσεις Υπουργείου Υγείας
 
1. Έχει αποφασιστεί πλαφόν σε τιμές συγκεκριμένων προϊοντων για προστασία των καταναλωτών, όπως στα αντισυπτικά, στις μάσκες και στα θερμόμετρα.
2. Το Υπουργείο Υγείας, θέλοντας να διασφαλίσει την απρόσκοπτη διενέργεια των εργαστηριακών αναλύσεων στους πολίτες που βάσει κλινικών και επιδημιολογικών κριτηρίων πρέπει να τύχουν αυτής της εξέτασης, υπενθυμίζει στους πολίτες τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν.
    Α. Πολίτες που παρουσιάζουν συμπτωματολογία λοίμωξης του αναπνευστικού (βήχας, πυρετός, δύσπνοια) και έχουν ταξιδέψει τις προηγούμενες 14 μέρες σε χώρα με ενεργή επιδημία κορωνοϊού ή έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού πρέπει να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1420 για περισσότερες οδηγίες.
    Β. Πολίτες που παρουσιάζουν συμπτωματολογία αλλά δεν έχουν ταξιδιωτικό ιστορικό ούτε ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τον Προσωπικό τους Ιατρό για περισσότερη καθοδήγηση. Τα άτομα αυτά ΔΕΝ πρέπει να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1420.
    Γ.  Το Υπουργείο Υγείας προχωρεί εντός των ημερών στην επέκταση της λειτουργίας των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας.
 
17-3-2020 Νέες ανακοινώσεις Υπουργείου Εργασίας και Υπουργείου Μεταφορών
 
1. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι οι Εταιρείες Μεταφοράς Τακτικών Επιβατών με κόμιστρο ανά επιβάτη, καθώς και όλα τα μέσα δημόσιων μεταφορών, δηλαδή υπηρεσίες κλειστών θυρών (Shuttle) από και προς τα αεροδρόμια, τουριστικά λεωφορεία, ιδιωτικά λεωφορεία, ταξί (αστικά/αγροτικά/υ περαστικά) και εταιρείες ενοικιάσεως οχημάτων θα μεταφέρουν αριθμό επιβατών ίσο με το 30% της χωρητικότητας των οχημάτων τους, στρογγυλοποιημένο προς τον αμέσως πιο κάτω ακέραιο αριθμό (π.χ ο αριθμός 6.35 μετατρέπεται σε 6).
 
2. Το Υπουργείο Εργασίας και οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) ανακοινώνουν ότι από 17/3/2020 και μέχρι νεότερης ειδοποίησης οι νέες εγγραφές ανέργων καθώς και οι τερματισμοί εγγραφών ανέργων θα γίνονται χωρίς να χρειάζεται η παρουσία των αιτητών στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι νέες εγγραφές καθώς και οι τερματισμοί εγγραφών θα γίνονται μέσω τηλεομοιότυπου ή/ και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα καθορίσει το Τμήμα Εργασίας και θα αποστέλλονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία του Τμήματος Εργασίας. Η πληροφόρηση αυτή θα μεταφέρεται στις ΥΚΑ χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια από τον αιτητή.
 
17-3-2020 Διευκρινίσεις σε σχέση με τον ορισμό «ευπαθείς ομάδες» σε σχέση με τα μέτρα που λήφθηκαν για τον κορωνοϊό
 
Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης με τίτλο «Ποια άτομα εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και πρέπει να περιοριστούν από τον εργασιακό τους χώρο», διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
 
1. Για τα άτομα μεγαλύτερα των 60 ετών: Να παραχωρηθεί ευχέρεια από τον εργοδότη να εργάζονται τόσο στην οικία τους, καθώς και στο χώρο εργασίας τους, νοουμένου ότι τηρούνται τα μέτρα προστασίας στον εργασιακό τους χώρο. Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι ατομικοί κανόνες υγιεινής και καθαριότητας των χώρων.
 
Επίσης, θα πρέπει να τηρείται το μέτρο της παρουσίας στον ίδιο χώρο ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, που δεν θα υπερβαίνει το ένα άτομο ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου.
 
2. Σε ό,τι αφορά στους ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα: Θα πρέπει ο εργοδότης να δώσει ευχέρεια να εργάζονται από την οικία τους:
 
Χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος όπως χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια,
χρόνιο βρογχικό άσθμα, πνευμονική ίνωση (όλοι θα πρέπει να είναι υπό καθημερινή φαρμακευτική αγωγή),
Χρόνια καρδιαγγειακή νόσο όπως στεφανιαία νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια,
Σακχαρώδη διαβήτη,
Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή διάλυση),
Χρόνια ηπατική νόσος (Child Pugh score B ή C),
Χρόνια νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα,
Δρεπανοκυτταρική αναιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες (π.χ. ομόζυγη θαλασσαιμία),
Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη),
Κακοήθεια (αιματολογική κακοήθεια ή συμπαγούς οργάνου),
Μεταμόσχευση οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων,
Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες και θηλάζουσες.
Τονίζεται ότι οι πιο πάνω ομάδες δύνανται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις εξελίξεις της επιδημίας και των κλινικών στοιχείων που προκύπτουν.
Νοείται ότι οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στις πιο πάνω ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και θα περιορίζονται από τον εργασιακό τους χώρο, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική Βεβαίωση ή Ιατρικό Πιστοποιητικό από τον Προσωπικό του Ιατρό ή τον θεράποντα Ιατρό ή Ιατρό Εργασίας, ως αποδεικτικό στοιχείο.
 
16-3-2020 ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΕΚ
 
1. Κατά τη διάρκεια ισχύος των μέτρων έκτακτης ανάγκης, η εξυπηρέτηση των εργαζομένων και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου από τη ΣΕΚ, θα γίνεται  απρόσκοπτα όχι μέσω της φυσικής παρουσίας, αλλά μέσω τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
 
2. Τα Φαρμακεία της ΣΕΚ, θα συνεχίσουν να εργάζονται κανονικά στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργείου Υγείας
 
3. Λόγω των μέτρων προστασίας των στελεχών της ΣΕΚ και γενικά των εργαζομένων, οι τακτικές επισκέψεις των Οργανωτικών Γραμματέων στου χώρους εργασίας θα περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό και τα μέλη της ΣΕΚ μπορούν να επικοινωνούν με τους Οργανωτικούς τους Γραμματείς μέσω των κινητών τους τηλεφώνων, ή μέσω των τηλεφωνικών γραμμών σε όλες τις Επαρχίες: Λευκωσία 22849849, Λεμεσός 25861000, Αμμόχωστος 23821432, Λάρνακα 24633633 και Πάφο 26811639.  Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω της ιστοσελίδας της ΣΕΚ στο σύνδεσμο: www.sek.org.cy ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση(email): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Επιπρόσθετα, για οποιεσδήποτε συναντήσεις, ενθαρρύνονται να γίνονται μέσω τηλεδιασκέψεων
 
4. Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων προστασίας της υγείας, η εξαργύρωση αποδείξεων των Ταμείων Υγείας της ΣΕΚ θα γίνεται μετά τις 30 Απριλίου 2020
 
5. Η ΣΕΚ καλεί τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και τα οποιαδήποτε μέτρα θα πρέπει να ληφθούν με στόχο την προστασία των θέσεων απασχόλησης αλλά και της λειτουργίας των επιχειρήσεων στη βάση των μέτρων που αποφασίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, να γίνονται με διαβούλευση μεταξύ των Εργοδοτών, των Συντεχνιών και της Επιτροπής που δημιουργήθηκε του Υπουργείου Εργασίας.
 
6. Η ΣΕΚ χαιρετίζει τα μέτρα που λήφθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 15-3-2020 για στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της κηρυχθείσας πολιτικής έκτακτης ανάγκης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας του κορονοϊoύ.
 
7. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου (Ο.Ι.Υ.Κ. - Σ.Ε.Κ.) συγχαίρει και ευχαριστήσει όλους τους εργαζομένους στον ιδιωτικό και  δημόσιο τομέα της υγείας.
 
8. H Ομοσπονδία Μεταφορών της ΣΕΚ (ΟΜΕΠΕΓΕ ΣΕΚ) μαζί με τις άλλες συντεχνίες στον κλάδο  σε επιστολή τους καλούν σε λήψη προληπτικών μέτρων υγείας στις επιβατικές συγκοινωνίες για αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού .
 
 
15-3-2020 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Με βάση τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, το «Πρόγραμμα Στήριξης» που έχει αποφασιστεί είναι συγκροτημένο και συγκεκριμένο, τόσο σε εύρος όσο και σε ύψος δαπανών, και αποτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με το 3% του ΑΕΠ.
Το πακέτο μέτρων περιλαμβάνει:
 
1. Παράταση αναστολής φοίτησης στα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια μέχρι τις 10-4-2020
 
2. Έχει εξουσιοδοτηθεί ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, να εκπονήσει πρόγραμμα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες για όσο διαρκεί η μη λειτουργία των δημόσιων σχολείων, με στόχο μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας να αντιμετωπιστεί μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος.
 
3. Χορήγηση «Ειδικής Άδειας» σε γονείς για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών, λόγω της αναστολής της φοίτησης σε σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, σε βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς, η οποία, δύναται στο παρόν στάδιο να έχει διάρκεια μέχρι και 4 εβδομάδες στο παρόν στάδιο, και στην οποία δεν περιλαμβάνονται αργίες, θα παραχωρείται επίδομα ως ακολούθως:
 
Για γονέα με μισθό μέχρι €2.500: για τα πρώτα €1.000 του μισθού του γονέα θα καταβληθεί επίδομα «ειδικής άδειας» σε ποσοστό 60% του μισθού και για τα επόμενα €1.000 του μισθού του, θα καταβληθεί επίδομα σε ποσοστό 40%. Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών, η αναλογία για καταβολή του επιδόματος διαφοροποιείται στο 70% και 50% αντίστοιχα.
 
Η άδεια θα παραχωρείται σε έναν από τους δύο γονείς και εάν ο ένας γονέας λάβει την υπό αναφορά άδεια, ο άλλος δεν μπορεί να λάβει αντίστοιχη άδεια ταυτοχρόνως. Επίσης, εάν ο ένας γονέας εργάζεται/λαμβάνει επίδομα ανεργίας/ συμμετέχει σε Σχέδιο Αναστολής Εργασιών και ο άλλος όχι, ο εργαζόμενος γονέας δεν τη δικαιούται, εκτός εάν ο γονέας που δεν εργάζεται έχει νοσήσει ο ίδιος με τον ιό ή νοσηλεύεται ή είναι πρόσωπο με αναπηρία ή είναι πρόσωπο που βρίσκεται σε υποχρεωτικό περιορισμό.
 
Η υπό αναφορά άδεια σε γονείς για τη φροντίδα παιδιών θα παραχωρείται, εάν η φύση της εργασίας τους δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο και εάν δεν υπάρχει εσωτερική βοήθεια.
 
Η άδεια θα παραχωρείται σε συνεννόηση με τον εργοδότη, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση.
 
Η περίοδος της ειδικής άδειας, θα θεωρείται περίοδος εξομοιουμένης ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα δικαιώματα τους θα είναι ωσάν να ήταν εργαζόμενοι.
 
4. Σχέδιο αναστολής εργασιών με στόχο να αποφευχθούν οι απολύσεις εργαζομένων σε όσες επιχειρήσεις έχει αποφασιστεί να αναστείλουν τις εργασίες τους και σε όσες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους και θα υποστούν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 25% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  Ταυτόχρονα οι επηρεαζόμενοι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα
 
5. Σχέδιο στήριξης μικρών επιχειρήσεων ύψους €10εκ για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 5 άτομα, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν τους υπαλλήλους τους στην εργασία και έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 25%.  Θα υπάρχει επιδότηση του μισθού των εργαζομένων ύψους 70%
 
6. Σχέδιο απολαβών εργαζομένων στα απογευματινά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, με καταβολή επιδόματος το οποίο ισούται με πλήρεις απολαβές
 
7. Καταβολή «επιδόματος ασθενείας» σε εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας, σε περιπτώσεις υποχρεωτικής απουσίας από την εργασία και πρόσωπα 63 – 65 ετών που δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη και τελούν υπό περιορισμό και σε αυτοτελείς εργαζόμενους.
 
8. Επέκταση του χρόνου υποβολής ενστάσεων στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις για αυτοεργοδοτούμενους μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 (προηγουμένως στις 31 Μαρτίου 2020)
 
9. Δημιουργία κινητών συνεργείων για την εξυπηρέτηση ηλικιωμένων και ευάλωτων προσώπων, έτσι ώστε να μπορούν να προμηθεύονται τα αγαθά που έχουν ανάγκη, σε συνεργασία με Εθελοντικές Οργανώσεις
 
10Παράταση της καταβολής της πρόσθετης εισφοράς στο ΓΕΣΥ για 2 μήνες από εργοδότες, εργαζόμενους και κράτος.  Σημειώνεται ότι δεν επηρεάζεται το χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή της 2ης Φάσης του ΓΕΣΥ. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν αυξημένες ανάγκες για την εφαρμογή της 2ης Φάσης του ΓΕΣΥ θα καλυφθούν από το κράτος.
 
11. Ενίσχυση του Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) με €100εκ με σκοπό την απασχόληση πρόσθετου ιατρικού, νοσηλευτικού και υποστηρικτικού προσωπικού, ενίσχυσης εξοπλισμού, ενίσχυσης του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής, ενίσχυση του Κέντρου Ασθενοφόρων, ενίσχυση της Υπηρεσίας 1420
 
12. Προσωρινή μείωση του ΦΠΑ από 19% σε 17% για περίοδο 2μηνών και από 9% σε 7% για περίοδο 3,5 μηνών, αμέσως μετά τη ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας
 
13. Προσωρινή αναστολή για δύο μήνες της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ για παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις. Αφορά επιχειρήσεις, των οποίων ο κύκλος εργασιών τους δεν ήταν μεγαλύτερος από 1 εκ. ευρώ σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2019 και επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος των εργασιών μειώθηκε πέραν του 25%, χωρίς την επιβολή οποιονδήποτε επιβαρύνσεων. Σημειώνεται ότι θα γίνουν διευθετήσεις έτσι ώστε οι οφειλές να καταβάλλονται σταδιακά, μέχρι την 11η Νοεμβρίου 2020. Αυτό το μέτρο αφορά την ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων και είναι περίπου 240 εκ. ευρώ.
 
14. Ειδικές ρυθμίσεις διευκολύνσεων για όσους έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών για όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση
 
15. Παραχώρηση επιδόματος παραμονής φοιτητών στο εξωτερικό ύψους €750
 
16. Παράταση για 2 μήνες της υποχρέωσης υποβολής φορολογικών δηλώσεων.  Νέα προθεσμία 31-5-2020
 
17. Αναστολή της απαίτησης κατακράτησης εγγυήσεων στα πλαίσια συμβάσεων κράτους και ιδιωτικού τομέα για προμήθειες υπηρεσιών ή προϊόντων που θα καθυστερήσουν λόγω της κρίσης
 
18. Πρόσθετες πιστώσεις €11εκ για υλοποίηση δράσεων στήριξης για ανάκαμψη του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο
 
19. Τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες) της Κύπρου θα έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν ρευστότητα από το ευρωσύστημα με σημαντικά ευνοϊκούς όρους
 
20Εισαγωγή πλαφόν στις τιμές προϊόντων προσωπικής υγιεινής (πχ μάσκες, αντισηπτικά, αντιβακτηριδιακά υγρά, σαπούνια κλπ) για αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας
 
21. Η Δημόσια Υπηρεσία, ο Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας και οι υπηρετούντες στην εκπαιδευτική υπηρεσία από την Τρίτη 17-3-2020 θα εργάζονται: όπου είναι δυνατόν από την οικία τους, με προσωπικό ασφαλείας για επείγοντα θέματα και εξυπηρέτηση των πολιτών για έκτακτες ανάγκες.  Της πιο πάνω ρύθμισης εξαιρούνται οι Ουσιώδεις Υπηρεσίες.
 
22. Από 15-3-2020 και ώρα 18:00 και για 15 ημέρες, απαγόρευση εισόδου στη Δημοκρατία οποιουδήποτε πολίτη που ΔΕΝ εμπίπτει στις ακόλουθες κατηγορίες: Κύπριοι πολίτες, Νόμιμα διαμένοντας στην Κυπρ. Δημοκρατία (ΚΔ), πολίτες που εργάζονται στην ΚΔ, πολίτες που βρίσκονται σε εντεταλμένη διπλωματική υπηρεσία, φοιτητές σε πανεπιστήμια της ΚΔ, μεμονωμένες περιπτώσεις που εξασφαλίζουν άδεια.
 
23. Η είσοδος θα επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε άτομα που θα παρουσιάζουν πιστοποιητικό εξέτασης Κορωνοϊού, όχι παλαιότερο από τεσσάρων ημερών, από πιστοποιημένα εργαστήρια στη χώρα διαμονής/προέλευσης (κρατικά ή συμβεβλημένα με το κράτος για ανάλυση κορωνοϊού) και θα μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους καραντίνας για 14 μέρες, καθαρά για προληπτικούς λόγους.
 
24. Απαγορεύεται η είσοδος επίσης από τα σημεία διέλευσης μεταξύ ελεύθερων και κατεχόμενων περιοχών μόνο για Κύπριους πολίτες, Νόμιμα διαμένοντες στις ελεύθερες περιοχές, πολίτες που βρίσκονται σε εντεταλμένη διπλωματικής υπηρεσία
 
25. Αποφασίστηκε όπως αναστείλουν τη λειτουργία από τις 6πμ της 16ης Μαρτίου και για περίοδο 4 εβδομάδων οι πιο κάτω επιχειρήσεις:
 
• Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα
• Καφετέριες, καφενεία, μπαρ και  όλες οι επιχειρήσεις εστίασης. Εξαιρούνται οι υπηρεσίες κατ’ οίκον διανομής.
• Κέντρα διασκέδασης
• Κινηματογράφοι, θέατρα, αίθουσες θεαμάτων
• Βιβλιοθήκες
• Μουσεία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι
• Πρακτορεία τυχερών παιγνιδιών, καζίνο κ.λπ.
• Αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικοί όμιλοι, πολιτιστικοί όμιλοι και σωματεία
• Θεματικά πάρκα (λούνα πάρκ κλπ)
• Κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής-μασάζ
Οι πιο πάνω επιχειρήσεις διατηρούν τη δυνατότητα κεκλεισμένων των θυρών να εκτελούν διοικητικές ή άλλες εργασίες με απαραίτητη προϋπόθεση την  τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής.
 
26. Τα Ξενοδοχεία αναστέλλουν τις εργασίες τους μέχρι τις 30/04/2020.
Για εξυπηρέτηση των υφιστάμενων πελατών τους μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για περίοδο 6 ημερών.
 
27. Παραμένουν ανοικτές ουσιώδεις υπηρεσίες λιανικού εμπορίου που αφορούν ασφάλεια υγείας και εύρυθμης λειτουργίας της κοινότητας όπως:
• Λιανεμπόριο τροφίμων, πχ υπεραγορές, εφόσον θα τηρείται το μέτρο της παρουσίας στον ίδιο χώρο ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, που δεν θα υπερβαίνει το ένα άτομο ανά 8 τετραγωνικά μέτρα ωφέλιμου χώρου.
• Φαρμακεία
• Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας (κλινικά εργαστήρια)
• Λαϊκές αγορές
• Φούρνοι και ζαχαροπλαστεία (χωρίς τραπεζο-καθίσματα)
• Βενζινάδικα
• Περίπτερα
 
28. Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία αναστολής των εργασιών τους, δεν θα πρέπει να έχουν στον χώρο εργασίας πέραν των πέντε εργαζομένων.
 
29. Για όλες  τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα οι οποίες δέχονται κοινό προς εξυπηρέτηση, η παρουσία ατόμων στον χώρο εξυπηρέτησης δεν θα υπερβαίνει το ένα άτομο ανά οκτώ τετραγωνικά μέτρα ωφέλιμου χώρου, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων.
 
30. Για τις Δημόσιες Μεταφορές το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι οι Εταιρείες Μεταφοράς Τακτικών Επιβατών με κόμιστρο ανά επιβάτη, θα μεταφέρουν επιβάτες ίσο με το 50% της χωρητικότητας των οχημάτων τους.
Επιπρόσθετα το μέτρο αυτό επεκτείνεται σε όλες τις δημόσιες μεταφορές δηλαδή υπηρεσίες κλειστών θυρών (Shuttle) από και προς τα αεροδρόμια, τουριστικά λεωφορεία, ιδιωτικά λεωφορεία ταξί (αστικά/αγροτικά/υπεραστικά) και εταιρείες ενοικιάσεως οχημάτων.
Όλα τα πιο πάνω μέσα θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει και εφαρμόσει επί των οχημάτων σχετικό Πιστοποιητικό Απολύμανσης. Το εν λόγω Πιστοποιητικό, στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία απολύμανσης καθώς και η διάρκεια της, θα πρέπει να αναρτάται σε εμφανές σημείο εντός του οχήματος ώστε να μπορεί να διαβάζεται εξωτερικά από τον χρήστη.  Τονίζεται ότι όχημα που από την 18/03/2020 δεν φέρει το πιο πάνω Πιστοποιητικό Απολύμανσης δεν μπορεί να παρέχει την ανάλογη αδειοδοτημένη υπηρεσία.
 
14-3-2020  Αναθεωρημένες οδηγίες προς ταξιδιώτες για το νέο κορωνοϊό με ισχύ από 15 Μαρτίου 2020
 
Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων και κατόπιν αξιολόγησης που έγινε από το ECDC και τη Συμβουλευτική Επιτροπή Ειδικών, το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει τους πολίτες ότι αναθεωρεί τις οδηγίες για τους ταξιδιώτες που έχουν ταξιδέψει τις τελευταίες 14 μέρες και κατηγοριοποιεί τις χώρες προέλευσής τους ως εξής, με ισχύ από την Κυριακή, 15 Μαρτίου 2020:
 
Κατηγορία 1: Υποχρεωτικός περιορισμός υπό ιατρική παρακολούθηση (καραντίνα) στην οικία τους (αν υπάρχει δυνατότητα) ή σε χώρο που θα τους υποδεικνύεται από το Υπουργείο Υγείας για 14 ημέρες μετά την αναχώρησή τους από:
-           Επαρχία Hubei της Κίνας
-           Ιταλία
-           Ιράν
-           Δημοκρατία της Κορέας
 
Κατηγορία 2: Αυτοπεριορισμός υπό τηλεφωνική παρακολούθηση στην οικία τους ή σε χώρο που θα τους υποδεικνύεται από το Υπουργείο Υγείας (αποφυγή στενών επαφών και μετακινήσεων, τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής, παρακολούθηση και αναφορά συμπτωμάτων στο 1420) για 14 ημέρες μετά την αναχώρησή τους από όλες τις άλλες χώρες.
Πολίτες των πιο πάνω κατηγοριών που επιθυμούν να αναχωρήσουν από την Κύπρο πριν την πάροδο των 14 ημερών, θα μπορούν να το πράξουν, νοουμένου ότι δεν θα παρουσιάζουν συμπτωματολογία.
Πολίτες στης κατηγορίας 2 και έχουν έρθει πριν την έναρξη ισχύος των παρόντων οδηγιών (15 Μαρτίου 2020) και δεν έχουν συμπληρώσει 14 μέρες από την άφιξή τους, προτρέπονται να παραμένουν σε αυτό-περιορισμό και αυτό-παρακολούθηση μέχρι να παρέλθει η περίοδος των 14 ημερών
 
13-3-2020  Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου 1450
 
1. Λόγω αυξημένων κλήσεων που δέχεται το τηλεφωνικό κέντρο 1420 από πολίτες που ζητούν πληροφορίες γενικής φύσεως για τον κορωνοϊό, το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι από σήμερα, 13 Μαρτίου 2020, λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 1450.
 
2. Πραγματοποιείται συνάντηση Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών με κοινωνικούς εταίρους • Στο επίκεντρο η στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων λόγω Κορωνοιού
 
10-3-2020  Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για τον κορωνοϊό
 
Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την εφαρμογή των πιο κάτω μέτρων αναφορικά με την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού:
 
1. Παράταση μέτρου για προσωρινή αναστολή λειτουργίας τεσσάρων σημείων διέλευσης (Οδού Λήδρας, Αστρομερίτη, Λεύκας, Δερύνειας).
 
2. Αναστολή λειτουργίας σχολείων στη Λευκωσία, όλων των βαθμίδων, ιδιωτικών και δημόσιων για τρεις ημέρες (σχετικός κατάλογος θα δημοσιοποιηθεί εντός της ημέρας από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας).
 
3. Απαγόρευση διεξαγωγής εκδηλώσεων και άλλων μαζικών συγκεντρώσεων άνω των 75 ατόμων σε κλειστούς χώρους μέχρι 31 Μαρτίου 2020.
 
4. Ακύρωση μαζικών εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων, παρελάσεων, συναυλιών σε δημόσιους χώρους.
 
5. Ποδοσφαιρικοί και άλλοι αγώνες θα διεξάγονται κανονικά χωρίς την παρουσία θεατών.
 
6. Το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Υπουργό Υγείας να εκδίδει διατάγματα δυνάμει του Περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου.
 
7. Το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε το Υπουργό Οικονομικών να εκδώσει σχετική εγκύκλιο σε σχέση με τη Δημόσια Υπηρεσία.
 
8. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναθεώρηση των οδηγιών προς ταξιδιώτες με ισχύ από σήμερα, 10 Μαρτίου 2020.
 
28-2-2020 Σειρά μέτρων αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο για αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού
 
1. Προσωρινό κλείσιμο τεσσάρων οδοφραγμάτων (σημεία διέλευσης της Οδού Λήδρας, του Αστρομερίτη, της Λεύκας και τις Δερύνειας), για εφτά μέρες αποφάσισε το έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο με θέμα τον κορωνοϊό.
 
2. Συστάσεις προς τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως αποφεύγουν τους χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός
 
3. Ανακοινώθηκε η ενεργοποίηση του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων, στο οποίο συμμετέχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών, Εσωτερικών, Άμυνας, Υγείας, Δικαιοσύνης και ο Υφυπουργός Τουρισμού. Η Επιτροπή αυτή θα συνέρχεται καθημερινά κι αν χρειάζεται να παίρνονται επιπλέον μέτρα ή αποφάσεις».
 
4. Σε ό,τι αφορά στους χώρους απομόνωσης που θα χρησιμοποιηθούν εάν υπάρξει ανάγκη, ο κ. Ιωάννου ανακοίνωσε ότι πρόκειται για τον κατασκηνωτικό χώρο της ΔΕΟΚ καθώς και κάποιες κατοικίες που προσφέρει η ΣΕΚ σε σημεία εκτός κοινοτήτων. Οι χώροι αυτοί «θα χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που είτε βάσει του πρωτοκόλλου κάποια άτομα δεν μπορούν να αυτό-περιοριστούν, όπως για παράδειγμα μπορεί να υπάρχει κάποιος που διαμένει με άτομο με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό ή ξένοι που έρχονται από χώρες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, δηλαδή το Ιράν, η Βόρειος Ιταλία, η Ιαπωνία, η Δημοκρατία της Κορέας και η Κίνα.
 
5. Σε περίπτωση υποχρεωτικής απουσίας από την εργασία με οδηγίες ή εντολή των Αρχών σε καραντίνα και εφόσον θα κατέχουν πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας, κατ’ οίκον περιορισμό ή άλλως πως, θα τυγχάνει χειρισμού ως να ήταν απουσία λόγω ασθένειας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κάθε περίπτωση απουσίας που θα γίνεται αποδεκτή ως απουσία λόγω ασθενείας από τον Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα τυγχάνει του ίδιου χειρισμού και από τον εργοδότη.
 
Γενικές Πληροφορίες για ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)
 
Ύποπτο κρούσμα
 
1. Ασθενής με οξεία λοίμωξη αναπνευστικού (αιφνίδια έναρξη συμπτωμάτων τουλάχιστον ενός από τα ακόλουθα: βήχας, πυρετός, αναπνευστική δυσχέρεια ΚΑΙ χωρίς οποιαδήποτε άλλη αιτιολογία που να εξηγεί την παρουσία των συμπτωμάτων ΚΑΙ με ιστορικό ταξιδιού ή διαμονής σε χώρα/περιοχή με ενεργή επιδημία στην κοινότητα (χώρες/περιοχές σύμφωνα με τον κατάλογο επηρεαζόμενων χωρών της ΜΕΕ&ΕΛΝ) 14 ημέρες πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων, ή
 
2. Ασθενής με οποιαδήποτε οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού ΚΑΙ ιστορικό στενής επαφής με επιβεβαιωμένο ή πιθανό κρούσμα COVID-19, 14 ημέρες πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων, ή
 
3. Ασθενής με σοβαρή οξεία λοίμωξη αναπνευστικού (πυρετό και τουλάχιστον ένα σύμπτωμα από το αναπνευστικό πχ. βήχας, πυρετός, αναπνευστική δυσχέρεια) ΚΑΙ χρειάζεται νοσηλεία ΚΑΙ δεν υπάρχει άλλη αιτία που να δικαιολογεί την κλινική εικόνα.
Σε όλα τα ύποπτα κρούσματα θα πρέπει να γίνεται εργαστηριακή διερεύνηση για τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2
 
Πιθανό κρούσμα
 
Ύποπτο κρούσμα με αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου:
 
1. Αδιευκρίνιστο για τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, ή
 
2. Θετικό αποτέλεσμα αλλά με εργαστηριακή μέθοδο που ανιχνεύει γενικά τους κορονοϊούς και όχι ειδικά τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2
 
Επιβεβαιωμένο κρούσμα
 
Άτομο με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, ανεξαρτήτως κλινικών συμπτωμάτων και σημείων
Κάθε κρούσμα, ύποπτο, πιθανό ή επιβεβαιωμένο, θα πρέπει να δηλώνεται ΑΜΕΣΑ στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου των Λοιμωδών Νοσημάτων των ΙΥ&ΥΔΥ μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22771496
 
BANER2