Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish

Για την εργαζόμενη γυναίκα

Για την εργαζόμενη γυναίκα

Oι σύνεδροι του 27ου Παγκύπριου Συνεδρίου τονίζουν, ότι   η πολιτεία δεν έχει ακόμη εξοφλήσει το χρέος της   έναντι στην εργαζόμενη γυναίκα και ως εκ τούτου θα συνεχίσουν να αγωνίζονται, μέχρις ότου εμπεδωθούν στους χώρους εργασίας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας χωρίς διακρίσεις και ανισότητες.

Οι σύνεδροι διαπιστώνουν, ότι παρά την ύπαρξη εκσυγχρονισμένου νομοθετικού πλαισίου, που προάγει την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, οι μηχανισμοί ελέγχου αδυνατούν να ελέγξουν με επάρκεια την εφαρμογή των νομοθεσιών με αποτέλεσμα οι εργαζόμενες να έρχονται αντιμέτωπες με φαινόμενα διακρίσεων που απαγορεύονται ρητά από το νόμο.

Οι σύνεδροι καλούν την πολιτεία, να δώσει έμφαση στην εφαρμογή του νόμου για την Ίση Μεταχείριση στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση, που καλύπτει μεταξύ άλλων το αδικήμα της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και του νόμου για την Ίση Αμοιβή δημιουργώντας τις προυποθέσεις για μείωση του χάσματος στις αμοιβές μεταξύ των δυο φύλων που δυστυχώς ξεπερνά το 25%.

Οι σύνεδροι καλούν παράλληλα την πολιτεία:

  • Να ενισχύσει τα προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης για ένταξη και επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας. Τα οφέλη από την ενεργή συμμετοχή ντόπιου εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας θα είναι σημαντικά στην οικονομία και ευρύτερα στην κοινωνία.
  • Να εγκύψει στις υποδομές φροντίδας των παιδιών, με τη δημιουργία και την περαιτέρω ενίσχύση των κρατικών και βρεφοκομικών σταθμών ρυθμίζοντας τις ώρες λειτουργίας ώστε να εξυπηρετούν τις χιλιάδες εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, ενώ θα πρέπει να δοθεί έμφαση στα τροφεία τα οποία είναι εξωφρενικά ψηλά.
  • Να εξευρεθούν πόροι για πληρωμένη γονική άδεια αφού έχει διαπιστωθεί ότι η νομοθεσία όπως ισχύει σήμερα, χωρίς απολαβές, δεν αξιοποιείται επαρκώς από τους εργαζόμενους γονείς.
  • Να προχωρήσει χωρίς άλλη χρονοτριβή στην υιοθέτηση των εισηγήσεων των κοινωνικών εταίρων που περιλαμβάνονται στο στρατηγικό σχέδιο για τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας.
  • Να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το δίκτυο δημοσίων συγκοινωνιών που να εξυπηρετεί τους εργαζόμενους στην καθημερινή τους μετακίνηση.
  • Να προχωρήσει τάχιστα στην υλοποίηση εισηγήσεων, που κατατέθηκαν στο Φορέα Δημογραφικής Πολιτικής συμβάλλοντας στην αναχαίτιση του δημογραφικού εφιάλτη που απειλεί σοβαρά τον κοινωνικό ιστό της χώρας μας. Η προσπάθεια τιθάσευσης του δημογραφικού εφιάλτη μπορεί να αναζητηθεί μόνο μέσα στο πλαίσιο της επανασύστασης δομών που να εγγυώνται στον Κύπριο πολίτη αποδεκτό επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης.
  • Να ενταχθεί από την έναρξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης μέχρι και την ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η προώθηση της ισότητας μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα έμφυλης ισότητας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζουν στην εκπαιδευτική ύλη στερεότυπα και διακρίσεις επιχειρώντας να τα παρουσιάζουν με τρόπο που να δίδονται τα ορθά μηνύματα.

Παράλληλα, οι σύνεδροι χαιρετίζουν τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τη μητρότητα, μέσα από την οποία οι εγκυμονούσες προστατεύονται απο απόλυση απο την αρχή της εγκυμοσύνης, γεγονός που θα θέσει φραγμό στις ανεξέλεγκτες απολύσεις εγκύων γυναικών.
Τέλος οι σύνεδροι καλούν την Κυβέρνηση ,να ενσωματώσει
   σε όλες τις πολιτικές της τη διάσταση του φύλου για να συμβάλει στην αλλαγή των στερεότυπων αντιλήψεων και στη διαμόρφωση κοινωνικής συνείδησης και προσέγγισης με στόχο την προαγωγή της ισότητας σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής.