Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish
Τρίτη, 01 Ιανουαρίου 2019 07:24

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα ΣΕΚ 2019

Το 2018 ήταν καλύτερη χρονιά για την Κύπρο, την οικονομία και τους εργαζόμενους, σε σχέση με το 2017 καθώς η οικονομία πέρασε από τη φάση της ανάκαμψης στην τροχιά της ανάπτυξης σημαδεύοντας θετικότερα τους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες. Η ανεργία συνέχισε την καθοδική της πορεία πέφτοντας κάτω του 8% δημιουργώντας ευοίωνες προοπτικές για την Απασχόληση η οποία την τελευταία δεκαετία δέχθηκε βαθιά πλήγματα. Στη νέα χρονιά, ο ανεργιακός δείκτης εκτιμάται ότι θα μειωθεί περαιτέρω ενώ προβλέπονται μεγαλύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης που θα κυμαίνονται γύρω στο 4%. Αυτή η προοπτική δίνει το δικαίωμα στο συνδικαλιστικό κίνημα να διεκδικήσει μισθολογικές αυξήσεις και παρεμφερή ωφελήματα στη βάση των δυνατοτήτων της οικονομίας λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν ότι οι μισθωτοί σήκωσαν το μεγαλύτερο φορτίο της κρίσης.

Το 2019, η ΣΕΚ, θα συνεχίσει τη συνετή, υπεύθυνη και τεκμηριωμένη πολιτική της, ασκώντας την επιρροή της για ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών , ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και την περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής που πλήγηκαν βαθύτατα λόγω της βαθιάς οικονομικής κρίσης. Προς την κατεύθυνση αυτή, οι βασικές επιδιώξεις της ΣΕΚ θα περιστραφούν στους πιο κάτω κινητήριους άξονες:

• Αταλάντευτη προσήλωση στον υπέρτατο στόχο του Γε.Σ.Υ ώστε η Κύπρος, μέσα στα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα του 2019, να αποκτήσει καθολικό, αλληλέγγυο, κοινωνικά δίκαιο και ποιοτικό σύστημα υγείας. Όλοι θα πρέπει να αντιληφθούν την κρισιμότητα των στιγμών και την επιτακτική αναγκαιότητα εφαρμογής του Γε.Σ.Υ. Γι’ αυτό και η ΣΕΚ καλεί όλους να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να στηρίξουν αυτή την κοινωνική ανάγκη, μακριά από προσωπικά ή άλλα συμφέρονται ή σκοπιμότητες.

• Ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων με διεκδίκηση μισθολογικών αυξήσεων στη βάση των δυνατοτήτων της οικονομίας, των κλάδων και των επιχειρήσεων και βελτίωση των παρεμφερών ωφελημάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα Ταμεία Προνοίας και στα Ταμεία Ευημερίας. Παράλληλα θα διεκδικηθεί η επέκταση της εφαρμογής των κλαδικών συμβάσεων για άρση του αθέμιτου ανταγωνισμού ανάμεσα στους εργαζόμενους και ανάμεσα σε επιχειρήσεις.

• Επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας με πρώτο σημαντικό βήμα την τάχιστη ψήφιση από τη Βουλή της νομοθεσίας για λειτουργία της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών αποσκοπώντας στην πάταξη της αδήλωτης εργασίας, με θετικό αντίκτυπο στην ενίσχυση των δημοσίων κοινωνικών ταμείων.

• Εισαγωγή στοχευμένης γενικής φορολογικής μεταρρύθμισης στη βάση των δυνατοτήτων της οικονομίας και στο πλαίσιο της πράσινης φορομεταρρύθμισης η οποία μεταφέρει το βάρος της φορολόγησης της εργασίας σε αυτό της ρύπανσης, με παράλληλη υιοθέτηση ριζικών μέτρων για πάταξη της φοροδιαφυγής.

• Εφαρμογή εξειδικευμένων ενεργών πολιτικών για δραστική αύξηση των χαμηλών συντάξεων και στήριξη της νεανικής απασχόλησης.

• Αναθεώρηση της πολιτικής εργοδότησης αλλοδαπών εργατών στη βάση των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας και της εξυπηρέτησης των κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων της χώρας.

• Εφαρμογή ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής δίδοντας το δικαίωμα απόκτησης στέγης και στον τελευταίο πολίτη. Η ΣΕΚ έχει ήδη ξεκινήσει εξειδικευμένες επαφές έτσι ώστε να συμβάλει θετικά στην προσπάθεια για υλοποίηση ολοκληρωμένης και κοινωνικά προσαρμοσμένης στεγαστικής πολιτικής.

ο 2019 βρίσκει για άλλη μια χρονιά μεγάλο τμήμα της Κύπρου να στενάζει κάτω από την μπότα του Τούρκου κατακτητή. Η ΣΕΚ ενθαρρύνει τη συνέχιση των συνομιλιών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και την ενεργό εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την εξεύρεση δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης που να κατοχυρώνει πλήρως τα ανθρώπινα και συνδικαλιστικά δικαιώματα του συνόλου των νομίμων κατοίκων της νήσου, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών αρχών και αξιών.

Η ΣΕΚ στέλλει μήνυμα αλληλεγγύης και αισιοδοξίας προς όλους τους εργαζόμενους, επισημαίνοντας πως, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων, θωράκισης των κοινωνικών επιτευγμάτων και διεύρυνσης των κοινωνικών κατακτήσεων, είναι η ενεργός εμπλοκή στον συνδικαλισμό και η ενδυνάμωση του ελεύθερου και ανεξάρτητου εργατικού κινήματος.

Video

Social Media

facebook creative nerdstwittergoogle plus creative nerdsyoutube creative nerds

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

syndicat-european-logoituc-csi-igb-logointernational-labour-organization-logoylourgio-ergasias-logo